Petak 5.4.

USKRSNI (SVIJETLI) PETAK

Teodul, Agatopod i drugovi, mučenici