OrnamentOrnament

Svećenik oblači epitrahil i felon, u lijevu ruku uzima trosvijećnjak a u lijevu kadionicu.

Svećenik:

Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav!

Narod: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav!

Svećenik: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav,

Narod: i suščim vo grobjeh život darovav!

Svećenik: Da voskresnet Bog, i rastočatsja vrazi jego, i da bježat ot lica jego nenavidjašči jego.

Narod: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav!

Svećenik: Jako isčezaet dim, da isčeznut, jako taet vosk ot lica ognja.

Narod: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav!

Svećenik: Tako da pogibnut grješnici ot lica božija, a pravednici da vozveseljatsja.

Narod: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav!

Svećenik: Sej den jegože sotvori Gospod, vozraduemsja i vozveselimsja v on.

Narod: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav!

Svećenik: Slava Otcu, i Sinu i svjatomu Duhu.

Narod: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav!

Svećenik: I ninje i prisno, i vo vjeki vjekov. Amin.

Narod: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav!

Svećenik: Hristos voskrese! 3x

Narod: Voistinu voskrese! 3x

Svećenik: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav,

Narod: i suščim vo grobjeh život darovav!

Velika ektenija

Đakon: U miru pomolimo se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za višnji mir i za spasenje duša naših, pomolimo se Gospodu.

Za mir svega svijeta, za postojanost svetih Božjih Crkava i za sjedinjenje svih, pomolimo se Gospodu.

Za ovaj sveti hram i za sve one koji s vjerom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, pomolimo se Gospodu.

Za svetoga, sveopćeg prvosvećenika našega (ime), papu rimskoga, pomolimo se Gospodu.

Za metropolita našega gospodina nadbiskupa (ime), za bogoljubnoga biskupa našega gospodina (ime), za časno svećenstvo, u Kristu đakonstvo, za sav kler i narod, pomolimo se Gospodu.

Za pretpostavljene naše vlasti, kao i za sve one koji nas brane i štite, pomolimo se Gospodu.

Za ovaj grad (za ovu svetu obitelj ili za ovo mjesto), za svaki grad i kraj, i za one koji s vjerom u njima žive, pomolimo se Gospodu.

Za pogodno vrijeme, za obilje zemaljskih plodova i za mirna vremena, pomolimo se Gospodu.

Za putnike, bolesnike, patnike i uznike, i za njihovo spasenje, pomolimo se Gospodu.

Da se oslobodimo svake nevolje, srdžbe, opasnosti i tjeskobe, pomolimo se Gospodu.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik:

Jer tebi dolikuje svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Đakon ili svećenik vrši veliko kađenje cijelog hrama.

Svjetilni psalmi sa stihirama Gospodi vozvah, glas 6.

Gospode zazvah tebe, usliši me!

Pripjev: Usliši me Gospode!

Gospode zazvah tebe, usliši me! Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!

Usliši me Gospode!

Nek' mi se uzdigne molitva kao kâd pred lice tvoje, podizanje mojih ruku k'o žrtva večernja!

Usliši me Gospode!

Na usta mi, Gospode, stražu postavi i stražare na vrata usana mojih!

Ne daj da mi se srce zlu prikloni, da bezbožno počinim djela opaka; i u društvu zlotvora da ne blagujem poslastica njihovih!

Nek' me samo udari pravednik, ljubav je što me kara, al' ulje grešničko neće mi glavu pomazat'; zloći njihovoj oprijet ću se uvijek svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove, razumjet će kako blage bjehu riječi moje.

Kao kad orač ore i para zemlju, tako će im se na rubu podzemlja kosti rasuti.

U te su, Gospode, uprte oči moje, k tebi se utječem, ne daj da mi duša propadne!

Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, od zamki zločinaca! Nek' u vlastite zamke upadnu zlotvori, a ja neka i umaknem!

Psalam 141.

Iz svega glasa vapijem Gospodu, iz svega glasa Gospoda zaklinjem.

Pred njim svoju izlijevam tužaljku, tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni, ti put moj poznaješ.

Na putu kojim prolazim potajnu mi zamku staviše.

Obazrem li se nadesno i pogledam: nitko ne zna za mene.

Nemam kamo pobjeći, nitko za život moj ne mari.

K tebi, Gospode, vapijem; govorim: ti si mi utočište, ti si dio moj u zemlji živih.

Poslušaj moje vapaje jer sam veoma nevoljan. Izbavi me od gonitelja mojih jer od mene oni su moćniji.

Izvedi iz tamnice dušu moju da zahvaljujem imenu tvojemu.

Oko mene će se okupiti pravednici zbog dobra što si ga iskazao meni.

Psalam 129.

Iz dubine, Gospode, vapijem tebi: Gospode, čuj glas moj!

Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!

Stihire na Gospode zazvah

(6) Ako se, Gospode, grijehâ budeš spominjao, Gospode, tko će opstati? Al' u tebe je praštanje, da bi te se bojali.

Pobijedivši pakao, na križ si uzašao, Kriste, da podigneš sa sobom one koji su prebivali u smrtnoj tami. Slobodan od smrti, izlijevaš život iz svojega svjetla. Svemogući Spasitelju, pomiluj nas.

(5) U Gospoda ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ.

Danas je Krist, satrvši smrt, uskrsnuo kako je rekao. Svijetu je darovao radost da bismo svi kličući zapjevali: „Izvore života, nedostupno svjetlo, svemogući Spasitelju, pomiluj nas!“

(4) Duša moja čeka Gospoda više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna nek' Izrael čeka Gospoda.

Od Tebe, Gospode, koji si prisutan u svemu stvorenomu, kamo da bježimo mi grješnici? Na nebu si, a u podzemlju si satro smrti! Da idemo u morske dubine? I tamo je Tvoja ruka, Vladaru! Tebi se utječemo i pavši ničice pred Tobom, molimo: „Uskrsnuli od mrtvih, pomiluj nas.“

(3) Jer je u Gospoda milosrđe i obilno je u njega otkupljenje; on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.

Križem se Tvojim, Kriste, hvalimo i uskrsnuće Tvoje hvalimo i slavimo! Ti si Bog naš, osim Tebe drugoga ne poznajemo.

Psalam 116.

(2) Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga, svi narodi!

Vazda blagoslivljajući Gospoda, slavimo njegovo uskrsnuće jer pretrpjevši muku križa, smrću je smrt uništio.

(1) Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Slava moći Tvojoj, Gospode, jer si obeskrijepio vlast smrti i obnovio nas svojim križem, darujući nam život i besmrtnost.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Ukop Tvoj, Gospode, satro je podzemne verige, a uskrsnuće od mrtvih prosvijetlio je svijet. Gospode, slava Tebi.

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Dogmatik, glas 6.

Tko da te ne naziva blaženom, o prečista Djevice? Tko da ne pjeva o tvojemu prečistom porodu? Jer jedinorođeni Sin, koji zrači od vijeka od Oca, prošao je kroz tebe, o Čista, postavši čovjekom na neizreciv način. On, Bog po naravi, postao je poradi nas čovjekom po naravi, ne u dvije osobe, nego u jednoj osobi s dvije nepomiješane naravi. Njega moli, Prečista i Preblažena, da se smiluje našim dušama.

Đakon uzima kadionicu i dobivši blagoslov od svećenika vrši mali ulaz.


Došavši ispred ikonostasa đakon govori tiho svećeniku:

Pomolimo se Gospodu.

Svećenik govori tiho molitvu ulaza:

Dobri Čovjekoljupče Kralju, koji sve blagoslivljaš! Skrušena srca i ponizna duha usrdno te molimo: Blagoslovi, Kriste, pravi Bože naš, naše ulaze i izlaske! Jer je tvoj dolazak i odlazak kao i život s ljudima blagoslovljen, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Đakon govori svećeniku:

Blagoslovi, vladiko, sveti ulazak.

Svećenik:

Blagoslovljen ulazak svetih tvojih: svagda, sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Đakon: Amin.


Premudrost. Stojmo mirno.

Te đakon ulazi u oltar i vrši srednje kađenje.

Narod:

Radosno Svjetlo svete slave besmrtnoga Oca nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste.

Došavši k sunca zapadu, ugledasmo svjetlost večernju: pjevamo Ocu i Sinu i Svetomu Duhu Bogu.

Dostojan si svagda biti slavljen glasima pobožnim, Sine Božji, koji daješ život svemu svijetu, i stoga te sav svijet slavi!

Đakon: Budimo pozorni.

Svećenik: Mir svima.

Đakon: Premudrost. Budimo pozorni.

Prokimen, glas 7.

Ljubim te, Gospode, kreposti moja! / Gospode, hridino moja.

  • Bože moj, pećino moja kojoj se utječem.

  • Zazvat ću Gospoda, hvale predostojna, i od dušmana bit ću izbavljen.

  • Iz svog Hrama zov mi začu.

Usrdna ektenija

Đakon: Recimo svi iz sve duše svoje i svim umom svojim recimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Đakon: Gospode Svevladaru, Bože otaca naših, molimo ti se: usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj.

Đakon: Smiluj nam se, Bože, po velikom milosrđu svome, molimo ti se: usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. Triput.

Još se molimo za svetoga, sveopćeg prvosvećenika našeg (ime) papu rimskog, za metropolita našega gospodina nadbiskupa (ime), za bogoljubnoga biskupa našega gospodina (ime), za one koji služe i za one koji su služili u ovom svetom hramu, za naše duhovne oce i za svu našu braću u Kristu.

Još se molimo za naše vrhovništvo, kao i za sve one koji nas brane i štite.

Još se molimo za ovdje nazočne ljude koji očekuju od tebe velike i obilne milosti i za sve one koji nam dobro čine i za sve pravovjerne kršćane.

Svećenik: Jer si milosrdan i čovjekoljubiv Bog iskazujemo ti slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Udostoj nas, Gospode

Udostoj nas, Gospode,/ da se ove večeri sačuvamo od grijeha.

Blagoslovljen budi, Gospode, Bože otaca naših,/ i neka ime tvoje bude hvaljeno i slavljeno dovijeka. Amin.

Neka dobrota tvoja, o Gospode, bude nad nama,/ kao što se mi u tebe uzdamo!

Blagoslovljen jesi, Gospode,/ nauči me svojim pravilima.

Blagoslovljen jesi, Vladaru,/ pouči me svojim pravilima.

Blagoslovljen jesi, Sveti,/ prosvijetli me svojim pravilima.

Gospode, milost tvoja traje dovijeka,/ djelo ruku svojih ne zapusti.

Tebi pripada hvala,/ tebi pripada pjesma.

Tebi slava pripada:/ Ocu i Sinu i Svetomu Duhu.

I sada i vazda/ i u vijeke vjekova. Amin.

Prozbena ektenija

Đakon: Nadopunimo svoju večernju molitvu Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode pomiluj.

Da cijela ova večer bude savršena, sveta, mirna i bez grijeha, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Anđela mira, vjernog vođu, čuvara duša i tijela naših, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Oproštenje i otpuštenje grijeha i prijestupa naših, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Dobra i koristi dušama našim i mir svijetu, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Da preostalo vrijeme života našega provedemo u miru i pokajanju, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Da svršetak našega života bude kršćanski: bez bolova, bez sramote, miran i da damo dobar odgovor na strašnom sudu Kristovu, molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik:

Jer Bog milosrđa, milosti i čovjekoljublja jesi i tebi slavu iskazujemo: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik: Mir svima.

Narod: I duhu tvojemu.

Đakon: Prignite svoje glave Gospodu.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik tiho moli molitvu:

Gospode sveti, koji prebivaš na visinama, a gledaš na malene koji žive na zemlji i svojim svevidećim okom promatraš sve stvoreno. Tebi smo prignuli tijelo i dušu, i tebi se molimo: Sveče svetaca, prostri svoju nevidljivu ruku iz svetoga prebivališta svojega i sve nas blagoslovi, a ako smo što sagriješili hotimice ili nehotice oprosti kao dobar i čovjekoljubiv Bog darujući nam zemaljska i nebeska tvoja dobra.

Uzglas:

Neka je blagoslovljena i slavljena vlast carstva tvojega: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

STIHIRE NA STIHOVE

O uskrsnuću Tvojemu, Kriste Spasitelju, anđeli pjevaju na nebesima i nas na zemlji učini dostojnima da Ti čistim srcem pjevamo i slavimo.

Stihiri Pashe, gl. 5.

  • Neka ustane Bog i neka se rasprše neprijatelji njegovi, neka bježe od lica njegova svi koji ga mrze.

Pasha posvećena danas nam se ukaza, Pasha nova, sveta, Pasha tajanstvena, Pasha nadasve časna, Pasha Krist izbavitelj, Pasha neokaljana, Pasha velika, Pasha vjernih, Pasha koja nam otvara rajska vrata, Pasha koja posvećuje sve vjernike.

  • Kao što nestaje dima, tako i oni neka nestanu: kao što se topi vosak od lica ognja.

Dođite, žene, nazočne svjedokinje i blagovjesnice, pa recite Sionu: Primi od nas radosnu vijest o uskrsnuću Kristovu. Veseli se, kliči i raduj se, Jeruzaleme, ugledavši Kralja Krista kako kao zaručnik izlazi iz groba.

  • Tako neka nestanu grešnici ispred lica Božjega, a pravednici neka se u tebi vesele.

Žene mironosice, što rano, prije zore, stadoše pred grobom davaoca Života, nađoše anđela gdje sjedi na kamenu, a on im navješćujući ovako govoraše: Što tražite živoga među mrtvima? Što oplakujete besmrtnoga poput smrtnika? Idite i navijestite njegovim učenicima.

  • Ovo je dan, što ga učini Gospod, radujmo se i veselimo u njemu.

Pasha krasna, Pasha Gospodnja, Pasha, Pasha nadasve časna zasja nam. Pasha, radosno zagrlimo jedan drugoga. O Pasho, izbavljenje od žalosti! Jer Krist evo danas, zasjavši iz groba, radošću napuni žene, govoreći: Javite apostolima!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Uskrsnuća je danas dan! Prosvijetlimo se slavljem, te zagrlimo jedan drugoga. Recimo, braćo, i onima koji nas mrze, oprostimo sve uskrsnućem, te ovako zapjevajmo:

Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav. 3x

Otpust

Đakon: Premudrost.

Narod: Blagoslovi.

Svećenik:

Neka je blagoslovljen Krist Bog naš, svagda sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin. Utvrdi Bože vjeru katoličku u vijeke vjekova.

Svećenik: Presveta Bogorodice, spasi nas!

Narod: Blistaj, blistaj se, novi Jeruzaleme, Slava Gospodnja Tebe obasja. Kliči sada i veseli se, Sione; a ti prečista Bogorodice, raduj se, jer ustade iz groba Čedo Tvoje.

Svećenik: Slava tebi Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi!

Narod: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav. Gospode, pomiluj! Triput. Blagoslovi!

Svećenik:

Krist, koji je uskrsnuo iz mrtvih, smrću satro uništio, i onima u grobovima život daravao, pravi Bog naš: molitvama svoje prečiste Majke, i svih svetih neka nas pomiluje i spasi, jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

Svećenik: Hristos voskrese! 3x

Narod: Voistinu voskrese! 3x

Svećenik: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav!

Narod: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, i suščim vo grobjeh život darovav!

Svećenik: Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav,

Narod: i suščim vo grobjeh život darovav!

Svećenik: I nam darova život vječnij, poklanjajemsja jego tridnevnomu voskreseniju.

Ornament