Ponedjeljak 8.4.

Herodije, Agab, Ruf, Asinkret, Flegon i Herma, apostoli