Srijeda 3.4.

USKRSNA (SVIJETLA) SRIJEDA

Nikita, časni otac priznavalac