Ponedjeljak 1.4.

USKRSNI (SVIJETLI) PONEDJELJAK

Marija Egipatska, časna majka