Četvrtak 13.6.

Akilina, mučenica

Trifil, biskup Lekvusije