Utorak 7.2.

POSVETKOVINA

Partenij, biskup; Luka, časni otac