Nedjelja 29.1.

NEDJELJA 33. PO DUHOVIMA (O CARINIKU I FARIZEJU), glas 1.