Srijeda 19.10.

Joel, prorok

Var, mučenik; Ivan Rilski, časni otac