Ponedjeljak 17.10.

Hošea, prorok

Andrija Kretski, časni otac mučenik