JUTARNJE MOLITVE

(Molitveno pravilo poslije ustajanja) UVODNE MOLITVE

Ako je svećenik, govori:
Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova. Mi: Amin.

Ako nema svećenika, reci:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste Bože naš, pomiluj nas! Amin.

Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi!

Care nebeski, Utješitelju, Duše istine! Ti svugdje prebivaš i sve ispunjaš. Riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše!

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas! 3x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj! 3x; Slava, I sada:

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer Tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

TROPARI

Od sna ustavši, pred tobom padamo ničice, Dobri, i anđeosku Ti pjesmu kličemo, Svemoćni: svet, svet, svet si, Bože, zauzimanjem svetih anđela Tvojih pomiluj nas!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Sa postelje i oda sna podigao si me, Gospode, prosvijetli razum moj i srce, i otvori usne moje da Te slave, sveta Trojice: svet, svet, svet si, Bože, po molitvama svih svetih Tvojih pomiluj nas.

I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Sudac će doći iznenada i otkrit će se svačija djela, stoga sa strahopoštovanjem o ponoći (o svanuću) prizivljemo: svet, svet, svet si, Bože, zagovorom svete Bogorodice pomiluj nas.

Molitva Presvetoj Trojici

Od sna ustavši, zahvaljujem Ti, presveti Trojedini Bože, što se poradi mnoštva svoje dobrote i sporosti na srdžbu nisi razljutio na lijenost i grešnost moju, niti me pogubio u mom bezakonju. Ti si mi radije iskazao svoje trajno čovjekoljublje i probudio mene koji sam spavao, kako bih bdijući slavio moć Tvoju. I sada prosvijetli duhovne oči moje, otvori usta moja kako bih se učio zapovje-ima Tvojim, kako bih shvatio riječi Tvoje, kako bih vršio volju Tvoju, i kako bih Te slavio u srdačnom ispovijedanju, te uzvisivao presveto ime Tvoje: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i uvijeke vjekova. Amin.

Zatim, duboko se klanjajući do zemlje uz svaki zaziv:

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu Bogu. Dođite, poklonimo se i padnimo ničice pred samim

Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim.

PSALAM 50.

Pomiluj me, Bože, po milosrđu svome,*
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,* od grijeha me mojega očisti.

Bezakonje svoje priznajem,*
grijeh je moj svagda preda mnom.

Tebi, samom tebi ja sam zgriješio* i učinio što je zlo pred tobom:

Pravedan ćeš biti kad progovoriš,* bez prijekora kada presudiš.

Evo, grješan sam već rođen,*
u grijehu me zače majka moja.

Evo, ti ljubiš srce iskreno,*
u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim,* operi me, i bit ću bjelji od snijega!

Objavi mi radost i veselje,*
nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih,* izbriši svu moju krivicu!

Čisto srce stvori mi, Bože,*
i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega*
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja* i učvrsti me duhom spremnim.

Učit ću bezakonike tvojim stazama,* i grješnici tebi će se obraćati.

Oslobodi me od krvi prolivene,
Bože, Bože, spasitelju moj!*
Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj.

Otvori, Gospode, usne moje,*
i usta će moja navještati hvalu tvoju.

Žrtve ti se ne mile,*
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.

Žrtva Bogu duh je raskajan;*
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu,* i opet sagradi jeruzalemske zidine!

Tada će Ti biti mile žrtve pravedne,*
i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

Slava: I sada:

SIMBOL VJERE

Vjerujem u jednoga Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga.
I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno.
Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom.

Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.
I uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu.
I uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu.
I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca (i Sina), koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima.

I u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu.
Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.
I iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amin.

JUTARNJE MOLITVE Sve molitve redom ili po jednu svakog jutra:

Molitva prva

Bože, očisti mene grešnoga, jer nikakvo dobro pred Tobom ne učinih, nego me izbavi od zla da u meni bude volja Tvoja, da iskreno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva druga

Ustavši od sna, ponoćnu (jutarnju) Ti pjesmu prinosim, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem: ne dopusti da zaspem u smrtnome grijehu nego me obaspi milosrđem, Ti koji si se drago-voljno dao razapeti, i pohiti podići mene koji u lijenosti ležim, i spasi me u bdjenju i molitvi pred Tobom, i poslije noćnoga sna daj da mi zablista dan bez grijeha, Kriste Bože, i spasi me.

Molitva treća

Ustavši od sna, Tebi se utječem, čovjekoljubivi Svevladaru i po milosrđu Tvome krećem vršiti djela svoja. Molim Te pomozi mi u svako doba i u svakoj stvari, i čuvaj me od svega zla u svijetu, od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u svoje vječno carstvo. Jer Ti si moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i darovatelj, i u Tebi je sva nada moja, i Tebi slavu uznosim sada i u vjekove vjekova. Amin.

Molitva četvrta

Gospode, koji si po obilju svoje dobrote i velikom milosrđu dao sluzi svojem vrijeme ove protekle noći prijeći bez napasti od bilo kakva protivnoga zla: Ti sam, Vladaru, Stvoritelju svega, učini me dostojnim istinske svoje svjetlosti da prosvjetljena srca mogu vršiti volju Tvoju, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva peta

Slava ti, Kralju i Bože moj, Svedržitelju, koji si po svom božanskom i čovjekoljubivom promislu mene grešnoga i nedostojnoga podigao oda sna i uveo u svjetlost dana. Primi, Gospode, vapaj molitve moje kao i one umnih nebeskih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i poniznim duhom prinesem hvalu s nečistih usana mojih, kako bih i ja grešni s upaljenom svjetiljkom duše svoje stajao s mudrim djevicama, slaveći Tebe, u Ocu i Duhu Svetom slavljenoga Boga Sina. Amin.

Molitva šesta

Gospode, Svedržitelju, Bože sila i svega stvorenja, koji u visinama prebivaš i na ponizne gledaš, koji srca ispituješ i unaprijed vidiš što je skriveno u njima, bespočetna vječna Svjetlosti u kojoj nema promjene, ni sjene od mjene, sam besmrtni Care, primi molitve naše koje Ti upućujemo s nečistih usana oslanjajući se na Tvoje veliko milosrđe, i oprosti nam grijehe naše koje učinismo djelom i rječju i mišlju, svjesno ili nesvjesno, i očisti nas od svake

prljavštine duše i tijela. Podaj nam da bodrim srcem i trijeznom mišlju prijeđemo noć života u iščekivanju svjetlonosnog i predskazanog dana jedinorođenoga Tvoga Sina, Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista, u kojem će Sudac svih doći sa slavom i svakome dati po djelima njegovim, da nas ne zatekne pale i razlijenjene već budne i orne za rad i spremne ući s njim u radost i božansku dvoranu slave njegove, gdje je neprestano radovanje onih koji svetkuju i neiskazana naslada onih koji gledaju neizrecivu ljepotu lica Tvoga. Jer Ti si svjetlost istinita koja prosvjećuje i posvećuje svakoga i sve, i Tebe slave sva stvorenja kroz sve vjekove. Amin.

Molitva sedma

Blagoslivljamo Te, Svevišnji Bože i Gospode milosrđa, koji uvijek s nama činiš velike i neistražive, slavne i neizmjerne stvari, koji nam daješ san za okrepu našoj nemoći i za odmor našem tijelu. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio zbog bezakonja naših već si nam kao i uvijek iskazao svoje čovjekoljublje podigavši nas oda sna da slavimo Tvoju moć. Molimo se, zato, neizmjernoj Tvojoj dobroti: prosvijetli naše misli, otrgni od lijenosti i pospanosti naše oči i um, otvori nam usne i ispuni ih hvalom Tvojom da bismo radosno slavili i ispovijedali tebe, od svih slavljenoga Boga, bespočetnog Oca, s jedino-rođenim Tvojim Sinom i svesvetim, blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Završna molitva Presvetoj Bogorodici

Presveta Vladarice moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molitvama odagnaj od mene, bijednog sluge svoga, i od mog jadnog srca i pomračenog uma mrzovolju, nerad i sve nečiste, zle i oskvrnjavajuće pomisli, i ugasi plamen mojih strasti jer sam ubog i slab. Izbavi me od tolikih gorkih uspomena i krivih pothvata, oslobodi me od svih zlodjela jer si blagoslovljena od svih naraštaja i ime je tvoje slavno u vijeke vjekova. Amin.

Dostojno je uistinu blaženom tebe zvati, Bogorodice, vazda blaženu i sveneporočnu i Majku Boga našega. Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, koja si bez povrede Boga-Riječ rodila, kao istinsku Bogorodicu, tebe veličamo!

Slava, I sada: Gospode, pomiluj! 3x. (Blagoslovi.)

Gospode, Isuse Kriste, Sine Božji, po molitvama prečiste Majke Tvoje, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, spasi mene grešnoga/ grešnu. Amin.