AKATIST PRESVETOJ BOGORODICI

KONDAK 1.

Tebi, Vladarice, koja si se borila za nas, pripisujemo pobjedu! Mi pak, sluge tvoji, oslobođeni od opasnosti izričemo ti ove pjesme u zahvalu, Bogorodice! A jer si nepobjedive moći, izbavi nas od svih nevolja da ti pjevamo:
Raduj se, Zaručnice djevičanska!

(Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

IKOS 1.

Anđeo prvak bi poslan s neba da reče Bogorodici: “Raduj se!” I promatrajući Tebe kako se utjelovljuješ na njegov netjelesan pozdrav, Gospode, stade u zanosu, kličući joj ovako:
Raduj se, jer po tebi nas radost obasjava:

Raduj se, jer po tebi iščezava prokletstvo.
Raduj se, uzdignuće palog Adama;
Raduj se, izbavljenje suza Evinih.
Raduj se, visino nedostupna čovjekovu umu;
Raduj se, dubino nedokučiva i anđeoskim očima. Raduj se, jer si odvijeka prijestolje Kralja mironosca; Raduj se, jer nosiš Onoga koji sve uzdržava.

Raduj se, zvijezdo, koja Sunce objavljuje; Raduj se, krilo božanskoga utjelovljenja. Raduj se, jer se po tebi obnavlja stvorenje; Raduj se, jer po tebi Stvoritelj postaje dijete. Raduj se, Zaručnice djevičanska!

(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 2.

Sveta,svjesna svoje djevičanske čistoće, odvažno govori Gabrijelu: Tvoj neobični pozdrav meni se neshvatljivim čini jer predskazuješ porod iz krila djevice, kličući: Aliluja!

IKOS 2.

Djevica, hoteći shvatiti neshvatljivu tajnu, uskliknu Božjem poslaniku: “Može li djevičansko krilo dati na svijet dijete? Reci mi!” A on joj reče, pun poštovanja, kličući ovako:
Raduj se, jer je po tebi povjeren tajanstveni savjetnik;

Raduj se, vidljivi dokaze nedostupnih tajna. Raduj se, početnice Kristovih čudesa;
Raduj se, temelju svih njegovih nauka. Raduj se, ljestve nebeske, po kojim siđe Bog; Raduj se, mostu koji spaja zemlju s nebom. Raduj se, čudo nečuveno svih anđela;

Raduj se, mnogooplakivana rano vragovima. Raduj se, jer si neizrecivo rodila Svjetlo; Raduj se, jer nikome nisi izdala tajnu.
Raduj se, jer nadilaziš mudrost mudraca; Raduj se, jer prosvjetljuješ srca vjernika. Raduj se, Zaručnice djevičanska!

(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 3.

Sila Svevišnjega tada je osjeni i zače nezaručena Djevica. Njezino krilo pokaza se plodonosno kao rodno polje svima koji žele žeti spasenje, ovako pjevajući: Aliluja!

IKOS 3.

Primivši Boga u krilo, Djevica pohiti k Elizabeti. A djiete njezibo čuvši pozdrav Marijin, uzradova se i poigravajući od radosti, kao pjesmama klicaše Bogorodici:
Raduj se, lozo neusahljive mladice;

Raduj se, grano besmrtnig ploda.
Raduj se, jer hraniš Onoga koji nas iz čovjekoljublja hrani; Raduj se, jer si rodila Izvor našega života.
Raduj se, njivo koja obiluješ milosrđem;
Raduj se, stole koji obiluješ pomirenjem.
Raduj se, jer po tebi cvjeta raj naslada;
Raduj se, jer pripravljaš sigurno utočište.
Raduj se, tamjane Bogu ugodnih molitava;
Raduj se, oproštenje cijeloga svijeta.
Raduj se, Božja naklonosti prema smrtnicima;
Raduj se, jer si zagovornica smrtnika kod Boga.

Raduj se, Zaručnice djevičanska!
(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 4.

Uzbuđena srca i s dvojbom u duši kolebao se Josip. Znajući te kao neudatu, posumnjao je u brakolomstvo, o Prečista! Ali kad je saznao da je tvoje začeće od Duha Svetoga, reče: Aliluja!

IKOS 4.

Pastiri su začuli anđele kako pjesmom slave Kristov dolazak u tijelu. Pohitješe k Njemu kao k Pastiru, vidješe ga kao Jaganjca neporočna kako se hrani na grudima Djevice kojoj pjevajući rekoše:
Raduj se, Majko Jaganjca i Pastira;

Raduj se, obore duhovnih ovaca.
Raduj se, obrano od nevidljivih neprijatelja;
Raduj se, jer otvaraš rajska vrata.
Raduj se, jer se zbog tebe nebesa raduju zajedno sa zemljom; Raduj se, jer tebi zemlja kliče zajedno s nebom.
Raduj se, neušutljiva usta apostola;
Raduj se, nepobjediva odvažnosti mzčenika.
Raduj se, čvrsto uporište vjere;
Raduj se, blitavi znaku milosti.
Raduj se, jer je potebi oplijenjen pakao:
Raduj se, jer smo po tebi obučeni u slavu.
Raduj se, Zaručnice djevičanska.
(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 5.

Ugledavši zvijezdu koja vodi k Bogu, mudraci su slijedili njezino svjetlo. Držeći se nje kao svjetionika, tražili su po njoj moćnoga Kralja, Gospoda. Stigavši do Nedostiživoga, uzradovaše se kličući: Aliluja!

IKOS 5.

Kaldejski zvjezdoznanci vidješe na rukama Djevice Onoga koji je svojom rukom stvorio ljude. I prepoznaše u njemu Vladara iako uze lik sluge, pohitješe s darovima da Mu se poklone i da kliču Blagoslovljenoj:
Raduj se, Majko Zvijezde koja nikad ne zalazi;

Raduj se, zoro otajstvenoga dana.
Raduj se, jer si ugasila kovačnicu prijevare;

Raduj se, jer prosvjetljuješ propovijednike Trojstva.
Raduj se, jer si srušila s vlasti okrutnoga silnika;
Raduj se, jer si pokazala Krista kao Gospoda Čovjekoljupca. Raduj se, jer nas oslobađaš od neznabožačkog služenja; Raduj se, jer nas oslobađaš od blatnih djela.
Raduj se, jer si dokrajčila štovanje ognja;
Raduj se, jer nas oslobađaš od plamena strasti.
Raduj se, voditeljice vjernih k mudrosti;
Raduj se, veselje sviju pokoljenja.
Raduj se, Zaručnice djevičanska.
(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 6.

Na svojem povratku u Babilon postadoše mudraci bogonosni propovjednici. Ispunivši Tvoje proroštvo, navješćivali su da si Ti Pomazanik svima, a ostaviše Heroda, bezumnika, koji ne zna pjevati: Aliluja!

IKOS 6.

Kad si rasvijetlio Egipat svjetlom istine, raspršio si tmine zabluda. Jer krivi bogovi njegovi, Spasitelju, ne mogavši podnijeti Tvoju silu, padoše. A ljudi, oslobođeni krivoboštva, klicahu Bogorodici:
Raduj se, obnovo ljudskog dostojanstva;

Raduj se, zatornice paklenskih sila.
Raduj se, jer si uništila prijevaru zablude;
Raduj se, jer si raskrinkala krivobožačku lukavost.
Raduj se, more koje si potopilo velikog faraona;
Raduj se, pećino što si napojila one koji žeđaju za životom. Raduj se, ognjeni stupe što vodiš one koji su u tami;
Raduj se, zaštitnice svijeta šira od oblaka.
Raduj se, hrano koja nadomještaš manu;
Raduj se, službenice svetih naslada.
Raduj se, zemljo obećanja;
Raduj se, jer iz tebe teče med i mlijeko.
Raduj se, Zaručnice djevičanska!

KONDAK 7.

Kad je starac Šimun imao prijeći u vječnost iz ovoga varavog svijeta, bio si mu pružen kao dijete, ali on u Tebi prepozna Boga savršenoga. Zato, ushićen, divio se Tvojoj neiskazanoj mudrosti, kličući: Aliluja!

IKOS 7.

Novo stvorenje pokaza nam Stvoritelj došavši među nas, svoja stvorenja. Izrastao je iz Djevičinog krila koje je, kao što je uvijek bilo, sačuvao čisto. A mi, gledajući čudo, zapjevajmo Prečistoj:
Raduj se, cvijete nepokvarljivosti;

Raduj se, vijenče uzdržljivosti.
Raduj se, jer u tebi sjaji praslika našega uskrsnuća; Raduj se, javljateljice anđeoskog života.
Raduj se, stablo plodonosno koje hrani vjernike; Raduj se, drvo sjenovito pod koje se mnogi sklanjaju. Raduj se, jer si u krilu nosila Putokaz zalutalima; Raduj se, jer si rodila Osloboditelja zarobljenih. Raduj se, zagovornice kod pravednoga Suca;
Raduj se, oproštenje za mnoge grešnike.
Raduj se, nepostidna odjećo golima;
Raduj se, ljubavi koja nadilaziš svaku želju.
Raduj se, Zaručnice djevičanska.
(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 8.

Promatrajući nečuveno rođenje, udaljimo se od svijeta te uzdignimo duh svoj prema nebu, jer se zato pojavio na zemlji u ljudskoj krhkosti Svevišnji koji prema vrhuncima svetosti vodi one koji mu pjevaju: Aliluja!

IKOS 8.

On neopisiva Božja Riječ, bio je sav među pozemljarima ali se ne odvoji od nebesnika. Jer ne bijaše promjena mjesta silazak Boga u stanje čovjeka i rođenje Djevice koja primi Boga i sluša ovo:
Raduj se, prebivalište neizmjernoga Boga;

Raduj se, dveri svete tajne.
Raduj se, istino neshvatljiva nevjernima;
Raduj se, istinita diko vjernika.
Raduj se, presveta kola Onoga koji je nad kerubinima; Raduj se, preslavno sjedište Onoga koji je nad serafinima.

Raduj se, jer si ujedniila suprotne veličine.
Raduj se, jer si sjedinila djevičanstvo i majčinstvo. Raduj se, jer je po tebi oproštena naša krivnja; Raduj se, jer se po tebi otvorio raj.
Raduj se, ključu Kristova kraljevstva;
Raduj se, nado vječnih dobara.
Raduj se, Zaručnice djevičanska.
(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 9.

Zadivljeni stoje anđeli pred uzvišenim događajem Tvojega božanskog utjelovljenja. Jer nedostupnoga Boga gledahu kao svima dostupnoga čovjeka koji prebiva među nama i od sviju sluša: Aliluja!

IKOS 9.

Mnogorječiti govornici poput nijemih riba stoje pred tobom, Bogorodice, jer ne mogu objasniti kako si mogla roditi i ostati djevica. A mi, diveći se otajstvu, s vjerom kličemo:
Raduj se, posudo Božje mudrosti;

Raduj se, riznico Njegove providnosti.
Raduj se, jer pokazuješ mudrace nemudrima;
Raduj se, jer namećeš šutnju riječitim govornicima.
Raduj se, jer po tebi zatupiše učeni raspravljači;
Raduj se, jer po tebi nestaju pjesnici bajkâ.
Raduj se, koja rasplićeš neznabožačke spletke atenskih filozofa; Raduj se, koja puniš mreže ribara.
Raduj se, jer nas izvlačiš iz dubine neznanja;
Raduj se, jer mnoge privodiš k pravoj spoznaji.
Raduj se, lađo svima koji se žele spasiti;
Raduj se, luko onima koji plove u ovom životu.
Raduj se, Zaručnice djevičanska!
(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 10.

Da bi spasio svijet, Stvoritelj svega stvorenoga dragovoljno siđe na zemlju. On koji je kao Bog, naš Pastir, među nama se objavio kao Jaganjac. Kao čovjek privlačio je k sebi ljude a kao Bog od sviju nas sluša: Aliluja!

IKOS 10.

Ti si zaštita djevicama, o djevičanska Bogorodice, i svima onima koji se tebi utječu. Jer takvom te je učinio Stvoritelj neba i zemlje, o Prečista, nastanivši se u krilu tvojem i naučivši sve da ti kliču:
Raduj se, stupe djevičanstva;

Raduj se, dveri spasenja.
Raduj se, utemeljiteljice novoga stvaranja;
Raduj se, darovateljice božanske dobrote.
Raduj se, jer si preporodila one koji su u grijehu začeti; Raduj se, jer si urazumila one koji su lišeni razuma. Raduj se, jer si uništila onoga koji uništava dušu. Raduj se, jer si rodila sijača čistoće.
Raduj se, odajo djevičanskih zaruka:
Raduj se, jer sjedinjuješ s Gospodom vjernike.
Raduj se, divna odgojiteljice djevicâ;
Raduj se, jer uresuješ poput zaručnice duše posvećene. Raduj se, Zaručnice djevičanska!
(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 11.

Svaki hvalospjev, koliko god se on nastojao i razviti, prestaje pred neizmjernim mnoštvom smilovanja Tvojih. Jer kad bismo Ti i prinijeli hvalospjeve koliko ima zrnaca pijeska, Kralju sveti, ništa dostojno ne bismo učinili prema onome što si Ti darovao nama koji Ti kličemo: Aliluja!

IKOS 11.

Kao svjetlonosnu svijeću koja prosvjetljuje one koji leže u tami, promatramo Djevicu svetu. Jer zapalivši božansko Svjetlo, ona privodi sve k spoznaji Boga, prosvjetljujući um jasnoćom, a ovim glasom ona je slavljena:
Raduj se, zrako duhovnoga Sunca;

Raduj se, sjaju nezalazećeg Svjetla.
Raduj se, bljesku koji obasjavaš duše;
Raduj se, grome koji zastrašuješ neprijatelje.
Raduj se, jer nas prosvjetljuješ nebeskim svjetlom; Raduj se, nepresahli izvore neizmjernih voda.
Raduj se, jer predstavljaš sliku kupelji u ribnjaku Siloe; Raduj se, jer brišeš mrlje grijeha.
Raduj se, kupelji koja čistiš savjesti;

Raduj se, čašo iz koje se prelijeva radost. Raduj se, mirisu Kristovog miomirisa; Raduj se, živote zajanstvene gozbe. Raduj se, Zaručnice djevičanska!

(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 12.

Hoteći oprostiti stare dugove, Osloboditelj svih ljudi osobno siđe među nas koji se udaljismo od Njegove milosti. I razderavši zadužnicu, od sviju čuje ovo: Aliluja!

IKOS 12.

Pjevajući Sinu vtojemu, sav te svijet slavi kao živi hram, Bogorodice. Jer, nastanivši se u tvome krilu Onaj koji cijeli svijet drži u svojoj ruci, Gospod, On te je posvetio, proslavio i naučio sve da ti kliču:
Raduj se, prebivalište Božje Riječi;

Raduj se, jer si veća od Svetišta nad Svetištima. Raduj se, škrinjo Duhom pozlaćena;
Raduj se, neiscrpiva riznico života.
Raduj se, dragocjena kruno vjernih vladara; Raduj se, časni ponose bogobojaznih svećenika. Raduj se, nepokolebljiva utvrdo Crkve;

Raduj se, nerazrušivi bedeme carstva. Raduj se, po kojoj se razvijaju zastave pobjede; Raduj se, po kojoj se neprijatelji pobjeđuju.
Raduj se, ozdravljenje mojega tijela;

Raduj se, spasenje moje duše.
Raduj se, Zaručnice djevičanska!
(Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

KONDAK 13.

O preslavna Majko, roditeljko Najsvetijega među svetima, presvete Riječi. Primi ovaj sadašnji hvalbeni prinos! Očuvaj od svake nesreće sve i oslobodi od budućih muka nas koji ti pjevamo: Aliluja!

Kondak 13. govori tri puta a zatim ponovi prvi ikos ili pak samo prvi Kondak:

KONDAK 1.

Tebi, Vojvotkinjo, koja si se borila za nas, pripisujemo pobjedu! Mi pak, sluge tvoji, oslobođeni od opasnosti izričemo ti ove pjesme u zahvalu, Bogorodice! A jer si nepobjedive moći, izbavi nas od svih nevolja da ti pjevamo: Raduj se, Zaručnice djevičanska! (Ili: Radujsja Nevjesto nenevjestnaja!)

Glas 8.: Vozbranoj vojevodje pobjediteljnaja, jako izbavlšesja ot zlih, blagodarstvenaja vospisujem ti rabi tvoji, Bogorodice: no jako imuščaja deržavu nepobjedimuju, ot vsjakih nas bjed svobodi, da zovem ti: radujsja nevjesto nenevjestnaja.

MOLITVA

Predobra, prečista, Gospo Vladarice, Bogoroditeljice, primi ove časne darove koji se jedino tebi priliče od nas, nedostojnih slugu tvojih. Ti, najjača među svim pokoljenjima, pokazala si se uzviešnijom od svih nebesnika i zemnika. Budući da je preko tebe Gospod sila došao među nas, po tebi smo upoznali Sina Božjega i po tebi nam je dano biti pričesnicima Njegova svetog Tijela i njegove prečiste Krvi. Zbog toga si blažena iz pokoljenja u pokljenje, Bogom si blažena jer si sjajnija od kerubina i časnija od serafina. I sada, preslavna presveta Bogorodice, ne prestaj se moliti za nas nedostojne sluge tvoje: izbavi nas od svakojakih zlih pomisli i od svih nevolja, sačuvaj nas bezbrižne od svih štetnih vražjih nasrtaja. Zaštiti nas svojim molitvama da ne budemo osuđeni na koncu našega života, već da, spašeni po tvojem zagovoru i pomoći, uzmognemo davti slavu, hvalu, zahvaljuvanje i klanjanje za sve, u Trojstvu jedinomu Bogu i Stvoritelju svega, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.