OrnamentOrnament

Ako služi svećenik, uzima epitrahil i izlazi ispred carskih dveri i govori:

Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.


Slava tebi, Bože naš, slava tebi!

Kralju nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji posvuda jesi i sve ispunjaš, riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! 12 puta

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu.

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim.

Psalam 83.

Kako su mili stanovi tvoji, Gospode nad Vojskama! Duša mi gine i čezne za dvorima Gospodnjim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu. I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje: a ja žrtvenike tvoje, Gospode nad vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u domu tvome slaveć' te bez prestanka! Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove! Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću i prva je kiša u blagoslov odijeva. Snaga mi raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu. Gospode, Bože nad vojskama, čuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev! Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga! Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Volim biti na pragu doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika. Gospod, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Gospod dobara onima koji idu u nedužnosti. Gospod nad vojskama, blago onom tko se u te uzda.

Psalam 84.

Zavolje opet Gospod zemlju svoju, na dobro okrenu udes Jakovljev. Otpusti krivnju narodu svome, pokri sve grijehe njegove. Suspregnu svu ljutinu svoju, odusta od žestine gnjeva svoga. Obnovi nas, Bože, spasitelju naš, i odbaci zlovolju prema nama! Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, prenositi srdžbu svoju od koljena na koljeno? Zar nas nećeš opet oživiti da se narod tvoj raduje u tebi? Pokaži nam, Gospode, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Da poslušam što mi to Gospod govori: Gospod obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava će njegova živjeti u zemlji našoj. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicat' iz zemlje, Pravda će gledat' s nebesa. Gospod će dati blagoslov i sreću, i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih.

Psalam 85.

Prigni uho svoje, Gospode, i usliši me, jer sam bijedan i ubog. Čuvaj dušu moju, jer sam pobožnik tvoj; Bože moj, spasi slugu svoga koji se uzda u te! Pomiluj me, razveseli dušu sluge svoga, jer k tebi dušu svoju uzdigoh. Jer ti si, Gospode, dobar i blag, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. Počuj, Gospode, molitvu moju, i pazi na glas moga vapaja. U dan tjeskobe svoje zavapih k tebi, jer si me uslišio. Nema ti ravna među bozima, Gospode, i nema djela kakvo je tvoje. Svi narodi što ih stvori doći će i pred tobom se pokloniti, Gospode, i proslavit će ime tvoje. Jer ti si velik i činiš čudesa: ti jesi Bog jedini. Uči me, Gospode, putu svojem, da hodim vjeran tebi i da mi se srce raduje bojeći se imena tvojega! Slavit ću te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim, i slavit ću ime tvoje dovijeka, jer velika je ljubav tvoja prema meni, ti si istrgao dušu moju iz dubine Podzemlja. O Bože, prijestupnici zakona digoše se na me, skup silnika zaiska dušu moju a tebe nemaju pred očima. No, ti si, Gospode, Bože moj, milosrdan i dobar, spor na srdžbu, prepun ljubavi i vjernosti. Pogledaj na me i pomiluj me: podaj čedu svom snage svoje i spasi sina sluškinje svoje. Pokaži mi znak dobrote svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, Gospode, pomogao, ti me utješio.

Pokaži mi znak dobrote svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, Gospode, pomogao, ti me utješio.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu

Tropar, glas 4.

Izišavši iz meteža svijeta i odrekavši ga se, evanđeoski si za Kristom krenuo: provodeći život ravan anđelu stigao si k tihom pristaništu Gore Atosa, odakuda si s blagoslovom otaca došao na Kijevsku goru i tamo svoj požrtvovni život zavšrio, prosvijetlivši domovinu svoju. Pokazujući mnoštvu monaha stazu koja vodi k nebeskom kraljevstvu, priveo si ih Kristu: Njega moli, prepodobni Antune, da spasi duše naše!

I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan

Ti si se, o Dobri, radi nas rodio od Djevice, podnio si razapinjanje i smrću smrt uništio, i pokazao uskrsnuće kao Bog. Ne odbaci nâs, koje si rukom svojom sazdao. Pokaži nam, Milostivi, milosrđe svoje, i pogledaj na Bogorodicu koja te je rodila jer se ona za nas moli, i spasi, Spase naš, narod koji očajava!

Ne napusti nas do kraja poradi imena svojega, nemoj razvrći saveza svojega i ne odvrati od nas milost svoju poradi Abrahama, miljenika svojega, Izaka, sluge svojega, i Izraela, sveca svojega.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Kondak, glas 8.

Podavši se Bogu kojega si od mladosti iznad svega ljubio, prepodobni oče, svom dušom si ga u ljubavi slijedio. Ne mareći nikako za prolaznosti svijeta, u zemlji si načinio pećinu i u njoj si se hrabro borio protiv zamki nevidljivoga neprijatelja, te si zasjao kao sjajno sunce do krajeva zemlje. Od tamo si se preselio u nebeski šator gdje sada s anđelima stojiš pred Vladarevim prijestoljem! Spomeni se nas koji spomen tvoj štujemo da ti kličemo: raduj se, oče naš Antune!

Gospode, pomiluj. 40 puta

(Ako predmoli svećenik, izlazi ispred carskih dveri i govori sljedeću molitvu)

Ti koji si u svako vrijeme i u svaki čas, na nebesima i na zemlji čašćen i slavljen, Kriste Bože, koji si spor na srdžbu, bogat milosrđem i dobrotom, koji ljubiš pravedne a prema grješnima si milostiv, te sve zoveš k spasenju radi obećanja budućih dobara, ti jedini, Gospode, primi molitve koje ti u ovaj čas upućujemo i upravi život naš prema zapovijedima svojim. Posveti duše naše, očisti tijela naša, ispravi nam misli i pročisti namisli, te nas izbavi od svake brige, nevolje i tjeskobe; okruži nas svetim anđelima svojim da njihovom zaštitom čuvani i vođeni, prispijemo k jedinstvu vjere i spoznaji neizrecive slave tvoje, jer ti si blagoslovljen u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Smiluj nam se, Bože, i blagoslovi nas, obasjaj nas licem svojim i pomiluj nas.

Narod: Amin.

Molitva Devetog časa

Vladaru, Gospode Isuse Kriste, Bože naš, ti si spor na srdžbu zbog grijeha naših i priveo si nas do ovoga časa u kojem si visio na životvornome drvetu, kada si dobrome razbojniku otvorio rajska vrata i smrću smrt uništio: očisti nas, grešne i nedostojne sluge svoje. Mi smo sagriješili i bezakonje počinili, i nismo dostojni podići oči svoje i gledati u nebesku visinu, jer smo napustili put istine tvoje i hodismo po volji srca svojega. Ali, molimo tvoju neizmjernu dobrotu: poštedi nas, Gospode, po obilju milosrđa svojega i spasi nas poradi svetoga imena svojega, jer naši su se dani istrošili u ništavilu. Izbavi nas iz ruke protivnika i otpusti nam naše grijehe, umrtvi naše tjelesne požude da se, odloživši staroga čovjeka, odjenemo u novoga i da tako živimo tebi, našemu Vladaru i Dobročinitelju. Daj da vršeći tvoje zapovijedi dospijemo do vječnoga mira gdje je prebivalište svih onih koji se raduju. Uistinu, ti si pravo veselje i radost onima koji te ljube, Kriste Bože naš, i tebi slavu iskazujemo s tvojim vječnim Ocem i presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik:

Slava tebi, Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj. Triput. Blagoslovi.

Svećenik:

Krist, pravi Bog naš, molitvama prečiste Majke svoje, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

I svećenik ulazi u oltar.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

Ornament