OrnamentOrnament

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi!

Kralju nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji posvuda jesi i sve ispunjaš, riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Tropari

Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas. Neznajući kako da se opravdamo, ovu Ti molitvu stoga kao Svevladaru mi grešnici prinosimo: Pomiluj nas.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Pomiluj nas, Gospode, jer se u Te uzdamo. Ne srdi se jako na nas niti se spominji bezakonja naših, nego pogledaj i sada milostivo na nas i izbavi nas od neprijatelja naših, jer Ti si Bog naš a mi narod Tvoj, svi smo djelo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo.

I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Otvori nam vrata milosrđa, blagoslovljena Bogorodice! Ne daj da propadnemo mi koji se u te uzdamo, nego da se izbavimo od nevolja po tvome zagovoru, jer ti si spasenje roda kršćanskoga.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu.

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim.

Psalam 140.

Gospode zazvah tebe, usliši me!

Pripjev: Usliši me Gospode!

Gospode zazvah tebe, usliši me! Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!

Usliši me Gospode!

Nek' mi se uzdigne molitva kao kâd pred lice tvoje, podizanje mojih ruku k'o žrtva večernja!

Usliši me Gospode!

Na usta mi, Gospode, stražu postavi i stražare na vrata usana mojih!

Ne daj da mi se srce zlu prikloni, da bezbožno počinim djela opaka; i u društvu zlotvora da ne blagujem poslastica njihovih!

Nek' me samo udari pravednik, ljubav je što me kara, al' ulje grešničko neće mi glavu pomazat'; zloći njihovoj oprijet ću se uvijek svojom molitvom.

U te su, Gospode, uprte oči moje, k tebi se utječem, ne daj da mi duša propadne!

Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, od zamki zločinaca! Nek' u vlastite zamke upadnu zlotvori, a ja neka i umaknem!

Psalam 129.

Iz dubine, Gospode, vapijem tebi: Gospode, čuj glas moj!

Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!

Ako se, Gospode, grijehâ budeš spominjao, Gospode, tko će opstati? Al' u tebe je praštanje, da bi te se bojali.

U Gospoda ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospoda više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna nek' Izrael čeka Gospoda.

Jer je u Gospoda milosrđe i obilno je u njega otkupljenje; on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.

Psalam 116.

Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Radosno Svjetlo svete slave besmrtnoga Oca nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste.

Došavši k sunca zapadu, ugledasmo svjetlost večernju: pjevamo Ocu i Sinu i Svetomu Duhu Bogu.

Dostojan si svagda biti slavljen glasima pobožnim, Sine Božji, koji daješ život svemu svijetu, i stoga te sav svijet slavi!

Molitva treća

Gospode, Care nebeski, Utješitelju, Duše istine, po svom milosrđu smiluj se meni, grešnom sluzi svojem, i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što sam Ti danas sagriješio kao čovjek, štoviše i ne samo kao čovjek, već gore od nečovjeka: grijehe moje hotimične i nehotimične, svjesne i nesvjesne, bilo iz mladenačke razdraganosti, bilo iz zla promišljanja i uvjerenja, one iz naglosti i mrzovolje; ako sam se imenom Tvojim kleo ili ga pohulio u svojim mislima, ili koga ukorio ili oklevetao u svom gnjevu, ili ražalostio ili se radi čega naljutio, ili sam slagao ili nezgodno spavao, ili mi siromah dođe a ja ga prezreh, ili brata svoga ožalostih, ili se posvadih ili pak koga osudih, ili se uznosih i gordo uzdizah, ili se razbjesnih, ili mi se um za vrijeme molitve kosnu zla ovoga svijeta, ili na razvrat pomišljah, ili se prejedoh ili opih, ili se luđački smijah, ili pomišljah na zlo, ili pak vidjevši tuđu ljepotu bijah u srcu njome ranjen, ili govorih što ne treba ili se grijehu brata svoga nasmijah, ili bijah lijen za molitvu, ili bilo što drugo loše učinih – ne sjećam se više. Grijesi su moji bezbrojni. Jer sve to i više od toga učinih. Smiluj se, Stvoritelju moj i Svevladaru, palom i nedostojnom sluzi svojem, i razriješi, otpusti i oprosti mi jer si dobar i čovjekoljubiv, da s mirom legnem, usnem i počinem, ja – nečisti, grešni i jadni čovjek, da se mogu klanjati i veličati i slaviti časno ime Tvoje, s Ocem i jedinorođenim Sinom njegovim, sada i vazda i uvijeke vjekova. Amin.

Molitva Presvetoj Bogorodici

Dobra Mati dobroga Kralja, čista i blagoslovljena Bogorodice Marijo, izlij na moju jadnu dušu milost Sina svoga i Boga našega i svojim molitvama me upravi k dobrim djelima: daj da preostalo vrijeme svog života provedem bez poroka i po tebi pronađem raj, Djevo Bogorodice, jedina čista i blagoslovljena.

Tropar

Spasi, Gospode, narod svoj i blagoslovi baštinu svoju! Podaj Crkvi svojoj pobjedu nad neprijateljima i zaštiti križem svojim pučanstvo svoje!

Mi grešni i nevoljni utecimo se sada Bogorodici, padnimo nice i zavapimo raskajanim glasom iz dubine duše svoje: Vladarice, pomozi nam i budi nam milostiva! Ne odbij slugu svojih ne uslišavši ih, jer samo u tebi zagovornicu imamo.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: Kondak

Uzašao si dragovoljno na križ, Kriste Bože! Narodu svome novome, imenom Tvojim nazvanim, podaj milosti svoje! Silom svojom razveseli svetu Crkvu i daj joj pobjedu nad neprijateljima! Jer samo od Tebe ima ona pomoć, oružje mira i sigurnu pobjedu.

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Križubogorodičan

Kada je gledala na križu Tebe, Jaganjca i Pastira i Spasitelja svijeta Roditeljica tvoja govorila je plačući: svijet se sada raduje primajući otkupljenje, a utroba moja gori promatrajući tvoje raspeće, koje trpiš ta sve, Sine i Bože moj.

Ufanje je moje Otac, utočište moje Sin, zaštitnik moj Duh Sveti: Trojice sveta, slava tebi.

Dostojno je uistinu blaženom Tebe zvati, Bogorodice, vazda blaženu i sveneporočnu i Majku Boga našega. Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, koja si bez povrede Boga-Riječ rodila, kao istinsku Bogorodicu, tebe veličamo.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj. 3x

Gospode, Isuse Kriste, Sine Božji, po molitvama svete Bogorodice, Majke Tvoje, časnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, spasi mene grešnoga. Amin.

Ornament