Image

Poslanica svetoga apostola Pavla Efežanima (Ef 6, 18 - 24)

Braćo! Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.

A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodu. Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša. Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospoda Isusa Krista! Milost sa svima koji ljube Gospoda našega Isusa Krista – u neraspadljivosti.

Ornament