OrnamentOrnament

Svećenik, obučen u sve rize, otvara carske dveri i počinje:

Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.


Svi zajedno kleknu te pjevaju:

Care nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji posvuda jesi i sve ispunjaš, riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Svećenik zatvara carske dveri i odlazi ispred carskih dveri, te moli večernje molitve.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu.

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim.

Psalam 103.

Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja, Gospode, Bože moj, silno si velik! Odjeven veličanstvom i ljepotom, svjetlošću ogrnut kao plaštem! Nebo si razapeo kao šatro, na vodama sagradio dvorove svoje. Od oblaka praviš kola svoja, na krilima vjetrova putuješ. Vjetrove uzimaš za glasnike, a žarki oganj za slugu svojega. Zemlju si stavio na stupove njene: neće se poljuljati u vijeke vjekova, pokrio si je vodama bezdanim k'o haljinom, iznad bregova stajahu vode; na tvoju se prijetnju povukoše, od tvoje grmljavine zadrhtaše. Bregovi se digoše, doline spustiše na mjesto koje si im odredio. Odredio si granicu koju ne smiju prijeći, da opet ne pokriju zemlju. Izvore svraćaš u potoke što žubore među brdima. Oni poje sve živine poljske, divlji magarci žeđ gase u njima. Uz njih se gnijezde ptice nebeske i pjevaju među granama. Ti natapaš bregove iz dvorova svojih, zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku. Ti daješ te niče trava za stoku i bilje na korist čovjeku da izvede kruh iz zemlje i vino što razvedruje srce čovječje; da uljem lice osvježi i da kruh okrijepi srce čovjeku. Stabla se Gospodnja napajaju hranom, cedri libanonski koje on zasadi. Ondje se ptice gnijezde, u čempresu dom je rodin. Visoki bregovi daju kozorogu a pećine jazavcu sklonište. Ti si stvorio mjesec da označuje vremena i sunce znade kada ima zaći. Kad razastreš tmine i noć se spusti, tad se šuljaju u njoj životinje šumske. Lavići riču za plijenom i od Boga hranu traže. Kad sunce ograne, nestaju i liježu na ležaje. Tad čovjek izlazi na dnevni posao i na rad do večeri. Kako su brojna djela tvoja, o Gospode! Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja tvojih. Eno mora, velika i široka, u njemu vrve gmazovi bez broja, životinje male i velike. Onud prolaze nemani, Levijatan kojeg stvori da se igra u njemu. I sva ova bića željno čekaju da ih nahraniš na vrijeme. Daješ li im, tada sabiru: otvaraš li ruku, nasite se dobrima. Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže; ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lice zemlje. Neka dovijeka traje slava Gospodnja: nek' se raduje Gospod u djelima svojim! On pogleda zemlju i ona se potrese, dotakne bregove, oni se zadime. Pjevat ću Gospodu dokle god živim, svirat ću Bogu svome dokle god me bude. Bilo mu milo pjevanje moje! Ja ću se radovati u Gospodu. Nek' zločinci sa zemlje nestanu i bezbožnika nek' više ne bude! Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja!

I sunce znade kada ima zaći, kad razastreš tmine i noć se spusti.

Kako su brojna tvoja djela, o Gospode! Sve si to mudro učinio.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, Aliluja, Aliluja: Slava tebi, Bože. Triput.


~~Večernje molitve
(koje moli svećenik)
~~

Molitva prva

Gospode milosrdni i blagi, koji si spor na srdžbu i vrlo milostiv, čuj našu molitvu i poslušaj glas zazivanja našega; znamenuj nas znakom dobrote svoje, pouči nas svojemu putu da hodimo u istini tvojoj. Razveseli srca naša da se bojimo svetoga imena tvojega, jer ti si velik i činiš čudesa, ti si jedini Bog i nema ti ravna među bozima, Gospode; moćan si u milosrđu i dobar u jakosti, da pomažeš, tješiš i spasavaš sve one koji se uzdaju u tvoje sveto ime.

Jer tebi pripada svaka slava, čast i poklon Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva druga

Gospode, u srdžbi svojoj nemoj nas koriti i ne kažnjavaj nas u svom gnjevu, nego postupi s nama po milosrđu svojem, liječniče i iscjelitelju naših duša! Vodi nas prema pristaništu svoje volje, prosvijetli oči srca našega u spoznaji tvoje istine, i daj da preostali dio ovoga dana kao i ostatak života našega bude u miru i bez grijeha, molitvama svete Bogorodice i svih svetih.

Jer je tvoja vlast i tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva treća

Gospode, Bože naš, spomeni se nas, grješnih i beskorisnih slugu svojih, kada zazivamo tvoje sveto klanjanja dostojno ime; nemoj dopustiti da se postidimo u iščekivanju tvoga milosrđa, nego daruj nam dobrostivo, o Gospode, sve što tražimo za spasenje; podaj nam da te ljubimo i da te se bojimo svim srcem svojim i da u svemu vršimo volju tvoju.

Jer ti si dobar i čovjekoljubiv Bog, mi ti iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva četvrta

Ti, koga u visinama neušutnim pjesmama i sveudiljnim hvalospjevima slave svete Moći, ispuni usta naša hvalom tvojom da uzmognemo uzveličati sveto ime tvoje. Udijeli nam dioništvo u baštini svetih koji se tebe u istini boje i koji vrše tvoje zapovijedi, molitvama svete Bogorodice i svih svetih tvojih.

Jer tebi pripada svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva peta

Blagoslovljen si Gospode, Bože Svedržitelju, koji poznaješ ljudske namisli i znaš što nam treba i mnogo izobilnije nego li mi sami možemo moliti ili zamisliti. Ti sâm dakle, Čovjekoljupče Kralju, koji si u svemu dobar, osposobi nas mnoštvom svoga milosrđa da čiste savjesti zazivamo tvoje sveto ime; i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga te providnošću svojom uredi sve na našu korist.

Jer tebi pripada svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva šesta

Gospode, Gospode, koji sve držiš na svom prečistom dlanu, koji si strpljiv prema svima nama, koji žališ poradi naših opačina, spomeni se smilovanja i milosrđa svoga, i pohodi nas dobrotom svojom. Udijeli nam da tvojom milošću izbjegnemo različitim napastima Zloga, također i u preostalom dijelu ovoga dana, i sačuvaj naš život sigurnim milošću tvojega presvetoga Duha.

Milošću i čovjekoljubljem tvoga jedinorođenoga Sina s kojim si blagoslovljen s presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva sedma

Bože veliki i čudesni, koji svime milostivo upravljaš neizrecivom dobrotom i bogatim promislom, koji si nam poklonio dobra ovoga svijeta i po već darovanim dobrima zajamčio nam obećano kraljevstvo. Ti si dopustio da smo protekli dio dana izbjegli svakom zlu, daruj nam da i preostali dio dana provedemo besprijekorni pred svetom slavom tvojom u klicanju tebi, Bogu našemu, jedinomu dobromu i čovjekoljubivomu.

Jer ti si Bog naš i mi ti iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva osma

Veliki i svevišnji Bože! Ti jedini posjeduješ besmrtnost prebivaš u svjetlu nedostupnu, sva si stvorenja premudrošću sazdao, odijelivši svjetlost od tame sunce si postavio u službu dana, a mjesec i zvijezde u službu noći. I nas si, iako smo grešni, učinio dostojnima da ovoga časa stupimo pred lice tvoje s hvalama, i da ti prinesemo večernji hvalospjev. Ti sam, Čovjekoljupče, uzdigni molitvu našu kao kâd pred lice svoje i primi ju kao ugodni miomiris. Udijeli nam da ova večer i noć koja se približava, prođu u miru. Zaodjeni nas oružjem svjetlosti, izbavi nas od noćnoga straha i od svega što se šulja kroz tmine. Neka san, što si nam ga darovao za okrjepu našoj nemoći, bude slobodan od svakog đavolskog sanjarenja. Udjeli nam, Vladaru, darovatelju dobara, da se na svojim ležajima skrušimo i da se noću spominjemo tvojega imena i da, prosvjetljeni razmatranjem o tvojim zapovijedima, ustanemo s radošću u duši na hvalospjev tvojoj dobroti: prinoseći milosrđu tvojemu molitve i prošnje za grijehe naše i svekolikoga tvojeg naroda, kojega po molitvama svete Bogorodice, milošću pohodi.

Jer si dobar i čovjekoljubiv Bog, mi ti iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.


Svećenik ulazi u oltar, a đakon govori ekteniju. Ako nema đakon onda ju govori svećenik ispred carskih dveri.

Kad nema svećenika, govori se: Gospode, pomiluj. 12x

Velika ektenija

Đakon: U miru pomolimo se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Za višnji mir i za spasenje duša naših, pomolimo se Gospodu.

Za mir svega svijeta, za postojanost svetih Božjih Crkava i za sjedinjenje svih, pomolimo se Gospodu.

Za ovaj sveti hram i za sve one koji s vjerom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, pomolimo se Gospodu.

Za svetoga, sveopćeg prvosvećenika našega (ime), papu rimskoga, pomolimo se Gospodu.

Za metropolita našega gospodina nadbiskupa (ime), za bogoljubnoga biskupa našega gospodina (ime), za časno svećenstvo, u Kristu đakonstvo, za sav kler i narod, pomolimo se Gospodu.

Za pretpostavljene naše vlasti, kao i za sve one koji nas brane i štite, pomolimo se Gospodu.

Za ovaj grad (za ovu svetu obitelj ili za ovo mjesto), za svaki grad i kraj, i za one koji s vjerom u njima žive, pomolimo se Gospodu.

Za pogodno vrijeme, za obilje zemaljskih plodova i za mirna vremena, pomolimo se Gospodu.

Za putnike, bolesnike, patnike i uznike, i za njihovo spasenje, pomolimo se Gospodu.

Za prisutan narod, koji očekuje milost Svetoga Duha, pomolimo se Gospodu.

Za one koji su ponizna srca i pokleknuše koljenima pred Gospodom, pomolimo se Gospodu.

Da se ojačamo u usavršavanju onoga što je Bogu ugodno, pomolimo se Gospodu.

Da pošalje na nas svoju bogatu milost, pomolimo se Gospodu.

Da naše klečanje bude primljeno kao tamjan pred njim, pomolimo se Gospodu.

Za sve kojima treba njegova pomoć, pomolimo se Gospodu.

Da se oslobodimo svake nevolje, srdžbe, opasnosti i tjeskobe, pomolimo se Gospodu.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik:

Jer tebi dolikuje svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Ako je svećenik molio ekteniju ulazi u oltar.

Đakon ili svećenik vrši veliko kađenje cijelog hrama.

Svjetilni psalmi sa stihirama - Gospodi vozvah, glas 4.

Gospode zazvah tebe, usliši me!

Pripjev: Usliši me Gospode!

Gospode zazvah tebe, usliši me! Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!

Usliši me Gospode!

Nek' mi se uzdigne molitva kao kâd pred lice tvoje, podizanje mojih ruku k'o žrtva večernja!

Usliši me Gospode!

Na usta mi, Gospode, stražu postavi i stražare na vrata usana mojih!

Ne daj da mi se srce zlu prikloni, da bezbožno počinim djela opaka; i u društvu zlotvora da ne blagujem poslastica njihovih!

Nek' me samo udari pravednik, ljubav je što me kara, al' ulje grešničko neće mi glavu pomazat'; zloći njihovoj oprijet ću se uvijek svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove, razumjet će kako blage bjehu riječi moje.

Kao kad orač ore i para zemlju, tako će im se na rubu podzemlja kosti rasuti.

U te su, Gospode, uprte oči moje, k tebi se utječem, ne daj da mi duša propadne!

Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, od zamki zločinaca! Nek' u vlastite zamke upadnu zlotvori, a ja neka i umaknem!

Psalam 141.

Iz svega glasa vapijem Gospodu, iz svega glasa Gospoda zaklinjem.

Pred njim svoju izlijevam tužaljku, tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni, ti put moj poznaješ.

Na putu kojim prolazim potajnu mi zamku staviše.

Obazrem li se nadesno i pogledam: nitko ne zna za mene.

Nemam kamo pobjeći, nitko za život moj ne mari.

K tebi, Gospode, vapijem; govorim: ti si mi utočište, ti si dio moj u zemlji živih.

Poslušaj moje vapaje jer sam veoma nevoljan. Izbavi me od gonitelja mojih jer od mene oni su moćniji.

Izvedi iz tamnice dušu moju da zahvaljujem imenu tvojemu.

Oko mene će se okupiti pravednici zbog dobra što si ga iskazao meni.

Psalam 129.

Iz dubine, Gospode, vapijem tebi: Gospode, čuj glas moj!

Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!

Ako se, Gospode, grijehâ budeš spominjao, Gospode, tko će opstati? Al' u tebe je praštanje, da bi te se bojali.

U Gospoda ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospoda više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna nek' Izrael čeka Gospoda.

Stihire na Gospode zazvah

(3) Jer je u Gospoda milosrđe i obilno je u njega otkupljenje; on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.

Danas su u gradu Davidovu svi narodi vidjeli preslavna znamenja. Duh Sveti je sišao u ognjenim jezicima, kako nam govori Bogom nadahnuti Luka: Kada su se sabrali učenici Kristovi, začuo se šum kao da je vjetar, te je ispunio kuću u kojoj su bili. Svi su počeli govoriti tuđim jezicima te iznositi divni i čudesni nauk o Svetoj Trojici.

Psalam 116.

(2) Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga, svi narodi!

Duh Sveti je uistinu uvijek bio, jest i biti će. On nema ni početka ni kraja, uvijek je s Ocem i Sinom sjedinjen i s njima istobitan. On je Život i darovatelj života. On je Svjetlo i donositelj svjetla, sama dobrota i izvor dobrote. Po njemu poznajemo Oca i slavimo Sina. Po njemu znamo za jednu moć i jednaku čast Trojice i za jednako klanjanje Presvetoj Trojici.

(1) Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Duh Sveti je svjetlo i život i živi duhovni izvor. Duh mudrosti, Duh razuma, dobri, pravi, mudri koji vlada i čisti grijehe. On je Bog i onaj koji pobožanstvenjuje. On je oganj, koji od ognja izlazi. On progovara, čini i dijeli darove. Po njemu su se proslavili svi proroci, sveti apostoli i mučenici. Divne li vijesti i divnog li prizora: Oganj se razdjeljuje i daje karizme.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Glas 6.

Care nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji posvuda jesi i sve ispunjaš, riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Svećenik oblači felon i otvara carske dveri. Đakon uzima kadionicu i dobivši blagoslov od svećenika vrši mali ulaz.


Došavši ispred ikonostasa đakon govori tiho svećeniku:

Pomolimo se Gospodu.

Svećenik govori tiho molitvu ulaza:

Dobri Čovjekoljupče Kralju, koji sve blagoslivljaš! Skrušena srca i ponizna duha usrdno te molimo: Blagoslovi, Kriste, pravi Bože naš, naše ulaze i izlaske! Jer je tvoj dolazak i odlazak kao i život s ljudima blagoslovljen, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Đakon govori svećeniku:

Blagoslovi, vladiko, sveti ulazak.

Svećenik:

Blagoslovljen ulazak svetih tvojih: svagda, sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Đakon: Amin.


Premudrost. Stojmo mirno.

Te đakon ulazi u oltar i vrši srednje kađenje.

Narod:

Radosno Svjetlo svete slave besmrtnoga Oca nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste.

Došavši k sunca zapadu, ugledasmo svjetlost večernju: pjevamo Ocu i Sinu i Svetomu Duhu Bogu.

Dostojan si svagda biti slavljen glasima pobožnim, Sine Božji, koji daješ život svemu svijetu, i stoga te sav svijet slavi!

Đakon: Budimo pozorni.

Svećenik: Mir svima.

Đakon: Premudrost. Budimo pozorni.

Prokimen, glas 7.

Koji je bog tako velik kao Bog naš? / Ti si Bog koji čudesa stvaraš!

  • Na pucima si pokazao silu svoju.
  • I govorim: „Ovo je bol moja: promijenila se desnica Višnjega.“
  • Spominjem se djela Gospodnjih, sjećam se Tvojih pravednih čudesa.

Đakon: Kleknimo, te se opet i opet u miru pomolimo Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj. Triput.

Prva molitva

Svećenik: Gospode, prečisti, neoskvrnjeni, nevidljivi, nedokučivi, neistraživi, nepromjenjivi, nepobjedivi, neizmjerni i predobri! Ti, koji si jedini vječan i živiš u nepristupačnom svjetlu, stvorio si nebo, zemlju, more i sve što je sazdano na njima i u njima. Mi molimo i prosimo Tebe Čovjekoljubivog Vladara, Oca i Gospoda Boga i Spasitelja Isusa Krista, koji je radi nas i radi našega spasenja sišao s neba i primio tijelo po Duhu Svetom od Marije vazda djevice i preslavne Bogorodice. On je isprva učio riječima, poslije potvrđivao i djelima, a podnijevši spasonosnu muku, dao je nama, slugama svojim, primjer, da i mi poniženi, griješni i nedostojni Tebi prinosimo svoje molbe – naklonivši glave i prigibajući koljena – za svoje grijehe i ljudska neznanja. Ti sam, premilosrdni i čovjekoljubivi Bože, usliši nas svakog dana, kada Te zazivljemo, a naročito današnjeg duhovskog dana na koji si, iza kako je uzašao na nebo i sjeo s desne strane Tebi Bogu Ocu naš Gospod Isus Krist, poslao Duha Svetog na svoje svete učenike i apostole, koji siđe na svakog od njih, i svi se napuniše njegove neiscrpive milosti, i govoraše stranim jezicima o Tvojoj veličini, i počeše prorokovati. Usliši nas, koji se sada molimo k Tebi, i sjeti se poniženih i osuđenih. Vrati slobodu našim zarobljenim dušama, jer se za nas zauzimlje i Tvoje milosrđe. Usliši nas, koji ničice padamo pred Tobom i vapimo: sagriješili smo, ali smo Tebi predani od rođenja, od utrobe naših majki Ti si naš Bog. No, jer u ispraznostima prohujaše naši dani, ostali smo bez Tvoje pomoći i lišeni smo svakog opravdanja. Unatoč tome, pouzdavajući se u Tvoje milosrđe, vapimo: nemoj se sjećati grijeha naše mladosti i pogrešaka učinjenih iz neznanja, a tajne grijehe naših srdaca očisti i nemoj nas odbaciti u našoj starosti niti nas napustiti kad nas ostave naše sile. Prije nego li se vratimo ponovno na zemlju, učini nas dostojnima da se k Tebi obratimo, te nam priteci u pomoć svojom ljubavlju i milošću. Izmjeri naše prekršaje zakona svoga milosrđem svojim i usporedi bezdan milosrđa svoga s mnoštvom grijeha naših. Baci pogled s visina svetinje svoje, Gospode, na prisutan svoj narod, koji očekuje od Tebe obilatu milost. Pohodi nas svojom dobrotom, izbavi nas od đavolskog nasilja, a život nam učvrsti svojim svetim i posvećenim zakonima. Postavi anđela za vjernog čuvara narodu svojemu, sve odaberi u svoje carstvo, udijeli oproštenje onima koji se pouzdavaju u Tebe, njima i nama otpusti grijehe, očisti grijehe, očisti nas djelovanjem Tvojeg Svetog Duha i uništi zasjede neprijatelja protiv nas. Budi blagoslovljen, Gospode i svemogući Vladaru! Ti si obasjao dan sunčanim svjetlom, i noć rasvijetlio ognjenim zvijezdama; učinio si nas dostojnima da pređemo duljinu dana i da se približimo počecima noći. Usliši naše molitve i molitve cijeloga naroda svoga te svima nama oprosti hotimične i nehotične grijehe; primi naše večernje molitve i pošalji na svoju baštinu obilje svojih milosti i milosrđa. Zakloni nas oružjem svoje istine i sačuvaj svojom snagom; izbavi nas od svake nevolje i od zlobe protivnika. Daj nam da ovo veče te iza njega dolazeća noć kao i svi dani našega života budu savršeni, sveti, mirni, bez grijeha, bez sablazni, ničim nepomućeni, a to sve po zagovoru presvete Bogorodice i svih svetih, koji su Ti od vijeka omiljeli.

Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode, pomiluj.

Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik: Jer je Tvoje da nam budeš milostiv i da nas spašavaš, Gospode Bože naš, a mi Tebi iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Usrdna ektenija

Đakon: Recimo svi iz sve duše svoje i svim umom svojim recimo.

Narod: Gospode, pomiluj.

Đakon: Gospode Svevladaru, Bože otaca naših, molimo ti se: usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj.

Đakon: Smiluj nam se, Bože, po velikom milosrđu svome, molimo ti se: usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. 3x

Još se molimo za svetoga, sveopćeg prvosvećenika našeg (ime) papu rimskog, za metropolita našega gospodina nadbiskupa (ime), za bogoljubnoga biskupa našega gospodina (ime), za one koji služe i za one koji su služili u ovom svetom hramu, za naše duhovne oce i za svu našu braću u Kristu.

U samostanima:

Još se molimo za svetog, sveopćeg prvosvećenika našeg (ime) papu rimskog, za metropolita našega gospodina nadbiskupa (ime), za bogoljubnoga biskupa našega gospodina (ime), za oce naše: protoarhimandrita (ime), arhimandrita (ime), protoigumana (ime), igumana (ime), za one koji služe i za one koji su služili u ovoj svetoj obitelji, za naše duhovne oce i za svu našu braću u Kristu.

Još se molimo za naše vrhovništvo, kao i za sve one koji nas brane i štite.

Narod: Gospode, pomiluj. 3x

Još se molimo za ovdje nazočne ljude koji očekuju od tebe velike i obilne milosti i za sve one koji nam dobro čine i za sve pravovjerne kršćane.

Narod: Gospode, pomiluj. 3x

Svećenik:

Jer si milosrdan i čovjekoljubiv Bog iskazujemo ti slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Đakon: Kleknimo, te se opet i opet u miru pomolimo Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj. Triput.

Druga molitva

Svećenik: Gospode Isuse Kriste, Bože naš! Ti si još za života na zemlji, dok si bio među nama, dao ljudima svoj mir i dar presvetog Duha i vazda ga daješ vjernima kso baštinu, koja se neće oduzeti. Osobito jasno dao si ovu milost svojim učenicima i apostolima na današnji dan. Njihove usne utvrdio si ognjenim jezicima po kojima je čitav ljudski rod primio nauku od Boga: slušajući je na vlastitom jeziku. Mi smo se prosvijetlili svjetlom Duha i oslobodili se zablude kao tame. Dijeljenjem vidljivih i ognjenih jezika te nadnaravnim djelovanjem spoznali smo vjeru u Tebe. Prosvijetljeni smo da i o Tebi govorimo kao o Bogu, koji si s Ocem i Duhom Svetim u jedinstvu božanstva i sile i vlasti. Ti si Očev odsjev i njegova nepromjenljiva i postojana slika. Izvore premudrosti i milostivi, otvori usne i meni grešnom nauči me: kako da se dostojno molim. Jer Ti si onaj koji znaš veliko mnoštvo mojih grijeha, ali će ih Tvoje neizmjerno milosrđe odstraniti. Pred Tobom evo stojim u strahu i, bacivši na pučinu Tvoje milosti očaj svoje duše, molim Te: upravljaj mojim životom, i pokaži mi put kojim da pođem, jer Ti si onaj koji riječju i snagom neizrecivo mudrosti dovodiš u red svako stvorenje. Ti si mirna luka onima, koji su gonjeni burom. Udijeli mojim mislima Duha svoje mudrosti, bezumlju mojemu daruj Duha razuma, Duhom straha Tvojega zakloni moja djela, i duh pravi obnovi u meni, i okrijepi duhom spremnim klizavost mojih misli. Daj, da svakoga dana prema dobru vođen Tvojim Duhom dobrim, postanem dostojnim vršiti Tvoje zapovijedi i pamtiti vazda Tvoj slavni dolazak i konačni obračun naših djela. I nemoj me previdjeti gdje se obmanjujem ljepotama ovoga svijeta, nego me učvrsti u želji za posjedovanjem budućih dobara. Jer Ti si, Vladaru, rekao da ako tko zamoli što u Tvoje ime, da će neizostavno dobiti od vječnoga Tvoga Boga i Oca. Zato i ja grešan – povodom dolaska Tvoga Svetoga Duha – molim Tvoju milost: udijeli mi spasenje kako sam i molio. Zaista, Gospode, Ti si bogati davalac svakog dobročinstva i darovatelj dobri, jer Ti si onaj koji u izobilju daješ ono što molimo. Ti si pun sućuti i milosrđa; Ti si bez grijeha postao zajedničar našega tijela, a prema nama koji sagibljemo pred Tobom svoja koljena, s ljubavlju se naginješ; za naše grijehe pak žrtva si pomirbena. Pomiluj, Gospode narod svoj, usiliši nas sa svog svetog neba: posveti nas snagom svoje spasonosne desnice; zakloni nas sjenom krila svojih i djela ruku svojih nemoj prezreti. Mi griješimo jedinomu, ali tebi jedinomu i služimo. Mi ne znamo klanjati se tuđem bogu, niti Vladaru naš, uzdizati ruke svoje k bogu drugomu. Oprosti nam grijehe, a uslišavši naše molitve, koje Ti klečeći iskazujemo, svima nama pruži ruku pomoćnicu. Primi molitvu svih nas kao kadioni miomiris tamjana, koji se prima u Tvom predobrom carstvu. Gospode, Gospode! Ti si nas zaštitio od svake strijele koja leti danju, oslobodi nas i svake nevolje koja ide po mraku. Primi večernju molitvu podizanja naših ruku, učini nas dostojnima da završimo i noć bez grijeha i zlih iskušenja, te nas izbavi od svake uznemirenosti i straha što nam prijeti od đavla. Pokloni skrušenost našim dušama i spasonosnu brigu našim mislima: o ispitu na strašnom i pravednom Tvojem sudu. Probodi strahom svojim naša tjelesa i umrtvi naše zemaljske udove da se i šutnjom u snu prosvijetlimo promatranjem Tvoje presude. Odstrani od nas svako grešno maštanje i požudu koja nanosi štetu. Daj da na vrijeme ustanemo na molitvu: učvršćeni u vjeri i usavršeni u vršenju Tvojih zapovijedi.

Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode, pomiluj.

Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik: Dobrom voljom i dobrotom jedinorođenoga Sina Tvoga, s kojim si blagoslovljen zajedno s presvetim, dobrim i životvornim Tvojim Duhom, sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Udostoj nas, Gospode

Udostoj nas, Gospode,/ da se ove večeri sačuvamo od grijeha.

Blagoslovljen budi, Gospode, Bože otaca naših,/ i neka ime tvoje bude hvaljeno i slavljeno dovijeka. Amin.

Neka dobrota tvoja, o Gospode, bude nad nama,/ kao što se mi u tebe uzdamo!

Blagoslovljen jesi, Gospode,/ nauči me svojim pravilima.

Blagoslovljen jesi, Vladaru,/ pouči me svojim pravilima.

Blagoslovljen jesi, Sveti,/ prosvijetli me svojim pravilima.

Gospode, milost tvoja traje dovijeka,/ djelo ruku svojih ne zapusti.

Tebi pripada hvala,/ tebi pripada pjesma.

Tebi slava pripada:/ Ocu i Sinu i Svetomu Duhu.

I sada i vazda/ i u vijeke vjekova. Amin.

Đakon: Kleknimo, te se opet i opet u miru pomolimo Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj. Triput.

Treća molitva

Svećenik: Nepresušivi, živopisni i prosvjetljujući izvore, Kriste Bože naš! Ti si graditeljska istovječna snaga Očeva. Ti si predivno izvršio svu brigu o ljudskom spasenju: rastrgavši nerazorive okove smrti i bravu pakla, a uništio si i mnoštvo zlih duhova. Samoga sebe prikazao si kao neporočni prinos na zaklanje za nas, i svoje prečisto tijelo nedirnuto ikakvim grijehom niti grijehu pristupačno dao si u žrtvu. A ovim strašnim i neizrecivim činom darovao si nama vječni život. Ti si sišao u pretpakao, i slomio si vječne prijevornice; onima koji su sjedili u tami pokazao si izlaz, a zlu i sakrivenu zavodnicu – zmiju ulovio si bogomudrim mamcem, te je svezavši mračnim okovima, zasužnjio svojom neizmjernom jakošću u bezdanu, u neugasivom ognju i krajnjoj tami. Velikog imena mudrosti Očeva! Ti si se pokazao velikim pomoćnikom onih koji su u pogibeljima i obasjao si svjetlom one koji sjede u tami i smrtnoj sjeni. Gospode vječne slave i ljubljeni Sine svevišnjega Oca, vječna svjetlosti od vječnoga Svjetla, Sine pravednosti! Usliši nas, koji Ti se molimo i daruj pokoj dušama slugu svojih: već preminulih otaca i braće naše i ostalih rođaka naših po tijelu i svih koji su s nama iste vjere, a kojih se sada sjećamo, jer je u Tebi vlast nad svima i u svojoj ruci držiš sve krajeve zemlje. Svemogući Vladaru i Bože otaca! Ti si Bog milosti i Stvoritelj smrtnoga i besmrtnoga roda kao i čitave ljudske prirode, koja se sastavlja i opet rastavlja. Ti si Stvoritelj života i smrti, gospodar boravka ovdje na zemlji i odlaska s nje. Ti mjeriš godine živima i određuješ vrijeme smrti; strmoglavljuješ u pakao i oslobađaš od njega; nevoljama vežeš i snagom podižeš; sadašnjost uređuješ shodno potrebi i budućnošću upravljaš kako je korisno, a one koje rani žalac smrti Ti razveseljuješ nadom na uskrsnuće. Vladaru sviju, Bože i Spasitelju naš! Ti si jedina nada svih krajeva zemlje, kao i onih koji su daleko na moru. Ti si nam pokazao na ovaj posljednji i veliki spasonosni dan blagdana Pedesetnice tajnu svete jednobitne, istovječne, nerazdjeljive i u redu neporemećene Trojice. Ti si i na svoje svete apostole izlio u slici ognjenih jezika silazak i odlazak svoga Svetog i životvornog Duha. Iste apostole postavio si propovjednicima naše svete vjere i predstavio si ih kao priznavaoce i vjesnike prave nauke o Bogu. Udostojio si se da i na današnji ovaj posve savršeni i spasonosni blagdan primaš molitve za očišćenje onih koji su u čistilištu, a nama daješ veliku nadu da ćeš im oprostiti muke koje ih pritišću i dati im utjehu. Usliši nas, svoje ponizne sluge, koji Ti iskazujemo molitve! Udijeli pokoj dušama preminulih svojih slugu svake boli, tuge i uzdisaja. I udostoj se učiniti ih dionicima naselja pravednih, mira i oproštenja. A jer mrtvi ne mogu Tebe slaviti, Gospode, a niti oni u čistilištu ne usuđuju Ti iskazati zahvalnost, zato mi, živi, Tebe blagoslivljamo i molimo, te pomirdbene molbe i žrtve prikazujemo za njihove duše. Bože veliki i vječni, sveti i čovjekoljubivi! Ti si nas učinio dostojnima da se u ovo vrijeme sastanemo pred Tvojom neprolaznom slavom na pjesmu hvale Tvojih čudesa. Očisti nas, svoje nedostojne sluge, i udijeli nam milost da Ti uzmognemo poniznim srcem i smjerno prikazivati trosvetu pjesmu hvale i zahvalnosti za Tvoje velike darove što si nam ih udijelio i neprestano dijeliš. Spomeni se, Gospode, naših slaboća i nemoj nas uništiti zajedno s našim grijesima, nego učini veliku milost našoj neznatnosti, da izbjegavši tamu grijeha, hodamo u svjetlu pravde i, obukavši se u oružje svjetla, ostanemo bez zasjeda svake đavolske napasti. Daj da za sve ovo slavimo Tebe jedinoga, pravoga i čovjekoljubivoga Boga. Zaista je velika i prava tajna u Tebe, Vladaru svih i Stvoritelju svega po kojoj u vremenu rastavljaš i ovjekovječuješ u miru. Tebi iskazujemo hvalu za sve: kako za svoj dolazak na ovaj svijet, tako i za odlazak s njega, koji nam po Tvom neprevarljivom obećanju pruža nadu na uskrsnuće i neprolazni život što ćemo ga primiti o Tvom budućem, drugom dolasku. Jer Ti si začetnik i našeg uskrsnuća i nepristrani i čovjekoljubivi Sudac onih koji su živjeli na zemlji te vladar i gospodar u dijeljenju plaće. Ti si krajnjim poniženjem imao udjela s nama u tijelu i krvi i strastima našim, ali klevetama nepristupačnim. Sve si to svojevoljno iskusio zbog milosrđa i sažaljenja. I u onome u čemu si sam trpio i bio iskušan, postao si nama koji se iskušavamo, pomoćnik koji se nam nudi. I tako si nas poveo u svoje stanje neugađanja strastima. Primi, dakle, naše molbe i molitve, Vladaru, te upokoji svakomu sve: očeve, majke, braću i sestre, djecu i rođake i sve duše prije preminulih u nadi na uskrsnuće i vječni život. Ubilježi njihove duše i imena u knjizi života i stavi ih u naručje Abrahama, Izaka i Jakova, u naselje živih u carstvu nebeskom, u raju naslada. Tvoji čisti anđeli daj da ih sve uvedu u Tvoje svete stanove, a naša tjelesa također da povedu sa sobom u onaj dan što si ga odredio po svom svetom i istinitom obećanju. Jer za nas, Gospode, koji smo Tvoji sluge, naš rastanak od tijela i k Tebi Bogu našemu dolazak nije smrt nego prijelaz iz nevolja u obilje, nasladu, mir i radost. Ako smo Ti što i sagriješili, budi milosrdan nama i njima, jer nitko nije pred Tobom posve čist pa makar živio samo jedan dan. Ti si jedini čist, Gospode naš Isuse Kriste, i javio si se na zemlji bez grijeha, a po Tebi se svi nadamo postići milost i oproštenje grijeha. Zbog toga, kao dobar i čovjekoljubivi Bog, nama i njima: olakšaj, otpusti i oprosti naše grijehe hotimične i nehotične, koje počinismo svjesno i nesvjesno, grijehe poznate i zaboravljene, grijehe učinjene djelom, mišlju, riječju, otpadom i uznemiravanjem. Preminulima udijeli slobodu i olakšanje, a nas ovdje prisutne blagoslovi dajući nama i čitavom svojem narodu dobar i miran završetak: otvarajući nam svoje srce milosti i čovjekoljublja na dan Tvog strašnog i užasnog dolaska te nas učini dostojnima Tvoga carstva. Veliki i svevišnji Bože! Ti si jedini besmrtan i prebivaš u nepristupačnom svjetlu. Stvorio si po svojoj neizmjernoj mudrosti cijeli svemir, odijelio si svjetlo od tame. Sunce si postavio u službu dana, a mjesec i zvijezde u službu noći. Nas grješne učinio si dostojnima da Te ovog časa proslavljamo i da Ti iskažemo večernji hvalospjev. Usmjeri sam, Čovjekoljubivi, našu molitvu kao kadioni dim prema sebi i primi je kao ugaoni miomiris. Udijeli nam milost da ovo veče i nadolazeća noć prođu u miru. Obuci nas u oružje svjetla te nas izbavi od straha u noći i od svake nezgode što prijeti u mraku. Daj nam san što si ga darovao za odmor naše nemoći, i da on bude bez ikakve utvare vražje. Vladaru i darovaoče dobara, udijeli nam da se noću na svojim posteljama u skrušenosti sjećamo Tvoga imena, i prosvijetljeni razmatramo o Tvojim zapovijedima. Daj da ustanemo s radošću u duši, iskazujući hvalu Tvojoj dobroti, i prikazujući Tvojemu milosrđu molitve i molbe za svoje vlastite grijehe i za grijehe svih ljudi, koje u milosrđu svojemu usliši po zagovoru presvete Bogorodice.

Svi ustaju, a svećenik zatvara carske dveri.

Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode, pomiluj.

Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik: Jer Ti si pokoj naših duša i tjelesa, Tebi iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Prozbena ektenija

Đakon: Nadopunimo svoju večernju molitvu Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode pomiluj.

Da cijela ova večer bude savršena, sveta, mirna i bez grijeha, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Anđela mira, vjernog vođu, čuvara duša i tijela naših, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Oproštenje i otpuštenje grijeha i prijestupa naših, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Dobra i koristi dušama našim i mir svijetu, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Da preostalo vrijeme života našega provedemo u miru i pokajanju, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Da svršetak našega života bude kršćanski: bez bolova, bez sramote, miran i da damo dobar odgovor na strašnom sudu Kristovu, molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik:

Jer Bog milosrđa, milosti i čovjekoljublja jesi i tebi slavu iskazujemo: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik: Mir svima.

Narod: I duhu tvojemu.

Đakon: Prignite svoje glave Gospodu.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik tiho moli molitvu:

Gospode sveti, koji prebivaš na visinama, a gledaš na malene koji žive na zemlji i svojim svevidećim okom promatraš sve stvoreno. Tebi smo prignuli tijelo i dušu, i tebi se molimo: Sveče svetaca, prostri svoju nevidljivu ruku iz svetoga prebivališta svojega i sve nas blagoslovi, a ako smo što sagriješili hotimice ili nehotice oprosti kao dobar i čovjekoljubiv Bog darujući nam zemaljska i nebeska tvoja dobra.

Uzglas:

Neka je blagoslovljena i slavljena vlast carstva tvojega: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

STIHIRE NA STIHOVE

Poganski narodi postali su sada Kristovi svjedoci i znak svima vidljiv. Oni od kojih je Krist potekao po tijelu, zbog svoje su nevjere otpali od Božje milosti, a mi koji od pogana potječemo, obasjani Božanskim svjetlom, utvrđeni smo riječima učenika koji su propovijedali slavu Dobročinitelja svih, Boga. Zato priklonivši srca i pavši na koljena, s njima u vjeri poklonimo se Duhu Svetomu, okrijepljeni Spasiteljem naših duša.

  • Srce čisto stvori im, Bože, i duh pravi obnovi u meni.

Sada je Duh utješitelj sišao na svako tijelo, počevši od apostolskoga zbora. Po njima je On raširio milost na vjerne i uvjerio ih u svoj spasonosni dolazak u liku ognja, dajući učenicima dar jezika kako bi uzmogli pjevati slavi Božjoj. Zato utvrđeni u vjeri Svetim Duhom, duhovno prosvijetljeni u srcu, molimo za spasenje naših duša.

  • Ne odbaci me od lica svojega, i Duha Svetog svojega ne uzmi od mene.

Sada su se apostoli zaodjenuli u Kristovu vlast koju su primili odozgor, jer Utješitelj ih obnavlja po daru otajstvene obnove razuma. Njega oni divnim jezicima i veličanstvenim riječima propovijedaju i nas uče kako ćemo štovati vječnu nestvorenu troosobnu bit naravi, Stvoritelja i Boga našega. Prosvijetljeni njihovim naukom, klanjamo se Ocu, Sinu i Duhu Svetomu, moleći za spasenje naših duša.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Dođite, narodi svega svijeta, i poklonite se Bogu u trima osobama: Sinu u Ocu sa Svetim Duhom. Otac je prije svih vjekova rodio Sina koji je bespočetan i zajednovladajući s Ocem, a Duh Sveti u Ocu zajedno slavljen sa Sinom. Ovo je jedna sila, jedna narav, jedno Božanstvo. Njemu se klanjamo i svi kličemo: Svet si, Bože koji sve radiš po Sinu sudjelovanjem Svetoga Duha! Sveti Besmrtni, Duše Utješitelju, koji od Oca izlaziš i u Sinu prebivaš. Trojice Sveta, slava tebi.

Poslije stihira na stihove:

Sada otpuštaš slugu svojega, Vladaru, po riječi svojoj u miru! Jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda. Svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka tvoga izraelskoga.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik otvara carske dveri.

Tropar, glas 8.

Blagoslovljen budi, Kriste Bože naš, jer si učinio ribare mudracima, poslavši im Duha Svetoga, i po njima si ulovio čitav svijet! Čovjekoljupče, slava Tebi!

Otpust

Đakon: Premudrost.

Narod: Blagoslovi.

Svećenik:

Neka je blagoslovljen Krist Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin. Učvrsti Bože vjeru katoličku u vijeke vjekova.

Svećenik: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Narod: Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Svećenik: Slava tebi Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi!

Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj! 3x Blagoslovi.

Svećenik.

Krist istiniti Bog naš, koji se iz Očeva Božanskog zagrljaja istrgao i ponizivši se s neba sišao na zemlju i primio potpuno našu ljudsku narav i pobožanstvenio je, a iza toga opet uzašao na nebo i sjeo s desne strane Bogu Ocu, a na svoje svete učenike i apostole poslao Božanskog i Svetog i istinitog i jednakog u moći i slavi i suvječnog Duha s kojim ih je prosvijetlio, a preko njih i čitav svijet. Molitvama svoje prečiste Majke, svetih, slavnih i svehvaljenih Bogopropovjednika i bogonosnih apostola, i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

Ornament