Srijeda 22.11.

POSVETKOVINA

Filemon, apostol, i drugovi; Cecilija, mučenica