Ponedjeljak 2.10.

Ciprijan, svećenik mučenik

Justina, mučenica; Sveti Andrija, jurodivij