Utorak 19.9.

POSVETKOVINA

Trofim, Sabacij i Dorimed, mučenici