Petak 2.6.

POSVETKOVINA

Nicefor, patrijarh carigradski, priznavatelj