Petak 25.11.

ZAVRŠETAK SVETKOVINE UVODA U HRAM

Klement, papa rimski, mučenik i Petar, biskup aleksandrijski