VEČERNJE MOLITVE PRED NOĆNI POČINAK

Ako je svećenik, govori:

Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Mi: Amin. Ako nema svećenika, reci:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste Bože naš, pomiluj nas! Amin.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Care nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji svugdje prebivaš i sve ispunjavaš, Riznico dobara i Darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas. Gospode, očisti grijehe naše. Vladaru, otpusti bezakonja naša. Sveti, pohodi nas i iscijeli nemoći naše imena svoga radi.

Gospode, pomiluj. Triput.
Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke

vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi Kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam

Večernje molitve

duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Tropari pokajni, glas 6.:

Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas Neznajući kako da se opravdamo, ovu molitvu ti stoga kao Vladaru mi grješnici prinosimo: Pomiluj nas.

Slava:

Gospode, pomiluj nas jer se u te uzdamo. Ne srdi se jako na nas niti se spominji bezakonja naših, nego pogledaj i sada milostivo na nas i izbavi nas od neprijatelja naših, jer ti si Bog naš a mi narod tvoj, svi smo djelo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo.

I sada:

Otvori nam vrata milosrđa, blagoslovljena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji se u te uzdamo, nego da se izbavimo od nevolja po tvome zagovoru, jer ti si spasenje roda kršćanskoga.

Zatim: Gospode, pomiluj; dvanaest puta.
I ove molitve po redu s pažnjom i smjernošću:

Molitva prva, Bogu Ocu, svetoga Makarija Velikoga,

Bože vječni i Kralju svega stvorenja koji si me učinio dostojnim prispjeti do ovoga časa, oprosti mi grijehe koje

Pred noćni počinak 191

ovoga dana učinih djelom, rječju i mišlju, i očisti, Gospode, skrušenu dušu moju od svake nečistoće, duhovne i tjelesne naravi. Podaj mi u ovoj noći miran san da bih kad ustanem sa skromne postelje svoje mogao ugoditi presvetomu imenu tvojem svakoga dana svoga života i nadvladati tjelesne i duhovne napasti koje se na me podižu. I izbavi me, Gospode, od sujetnih misli i zlih želja koje me onečišćuju. Jer tvoje je carstvo i moć i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i uvijeke vjekova. Amin.

Molitva druga, Gospodu našemu Isusu Kristu, svetoga Antioha

Svedržitelju, Riječi Očeva, jedini savršeni, Isuse Kriste. Po velikom svom milosrđu ne odvajaj se nikada od mene, sluge svoga, već uvijek u meni prebivaj. Isuse, dobri pastiru ovaca svojih, ne predaj me nasrtajima Zmijinim i ne prepusti me vlasti Zloga, jer i sâm u sebi nosim sjeme truleži. Isuse Kriste, Gospode i Kralju kojem se klanjam, čuvaj me u snu nezalazećom svjetlošću, Duhom tvojim Svetim kojim si prosvjetlio učenike svoje. Podaj i meni, Gospode, nedostojnom sluzi, spasenje svoje na postelji mojoj. Prosvjetli mi um svjetlošću spoznaje svetog Evanđelja tvoga, dušu ljubavlju tvoga križa, srce čistoćom riječi tvoje, tijelo poniznim predanjem muke svoje, misao moju sačuvaj svojim mirom i podigni me u prikladno vrijeme da te slavim. Jer si nadasve slavljen s bespočetnim tvojim Ocem i presvetim Duhom u vijeke. Amin.

Večernje molitve

Molitva treća, presvetomu Duhu, svetoga Efrema Sirijca

Gospode, Kralju nebeski, Utješitelju, Duše istine, po svom milosrđu pomiluj mene, grešnoga slugu svojega, i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što sam ti danas sagriješio kao čovjek, štoviše i ne samo kao čovjek, već gore i od skota: grijehe moje hotimične i nehotimične, svjesne i nesvjesne, bilo iz mladenačke razdraganosti, bilo iz zla promišljanja i uvjerenja, one iz naglosti i mrzovolje; ako sam se imenom tvojim kleo ili ga pohulio u svojim mislima, ili koga ukorio ili oklevetao u svom gnjevu, ili ražalostio ili se radi čega naljutio, ili sam slagao ili nezgodno spavao, ili mi siromah dođe, a ja ga prezreh, ili brata svoga ožalostih, ili se posvadih ili pak koga osudih, ili se uznosih i gordo uzdizah, ili se razbjesnih, ili mi se um za vrijeme molitve kosnu zla ovoga svijeta, ili na razvrat pomišljah, ili se prejedoh ili opih, ili se luđački smijah, ili pomišljah na zlo, ili pak vidjevši tuđu ljepotu bijah u srcu njome ranjen, ili govorih što ne treba ili se grijehu brata svoga nasmijah, ili bijah lijen za molitvu, ili bilo što drugo loše učinih – ne sjećam se više. Grijesi su moji bezbrojni. Jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Stvoritelju moj i Svevladaru, paloga i nedostojnoga slugu svojega, i razriješi, otpusti i oprosti mi jer si dobar i čovjekoljubiv, da s mirom legnem, usnem i počinem, ja – nečisti, grešni i jadni čovjek, da se mogu klanjati i veličati i slaviti časno ime tvoje, s Ocem i jedinorođenim Sinom njegovim, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Pred noćni počinak 193

Molitva četvrta,svetog Makarija Velikoga

Što da ti prinesem ili čime da ti uzvratim neizmjerno darežljivi, besmrtni Kralju, milosrdni i čovjekoljubivi Gospode? Mene koji sam lijen tebi služiti i ikakvo dobro učiniti, priveo si kraju minuloga dana, priskrbivši duši mojoj obraćenje i spasenje. Milostiv budi meni grešnomu i lišenomu svakoga dobrog djela i podigni palu dušu moju, oskvrnutu neizmjernim grijesima. Odstrani od mene svaku zlobnu pomisao ovoga vidljivog svijeta, oprosti grijehe moje, jedini Bezgrešni, koje počinih ovoga dana, svjesno i nesvjesno, riječju i djelom, mislima i svim mojim čuvstvima. Ti sâm me pokri i čuvaj božanskom svojom vlašću, neizrecivim čovjekoljubljem i snagom od svake protivne napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo mojih grijeha. Dobrostivo me izbavi, Gospode, od zamki Zloga i spasi moju nevoljnu dušu te me očisti svjetlom lica svoga kada dođeš u slavi. Podaj da sada usnem nevinim snom, bez maštanja. Sačuvaj od meteža misao sluge svoga i odagnaj od mene sve đavolske nasrtaje. Prosvijetli duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i branitelja moje duše i tijela, da me izbavi od dušmana mojih, da kad ustanem s ležaja svoga tebi prinesem zahvalne molitve. O Gospode, usliši bijednoga slugu svoga koji je grešne volje i savjesti. Kad ustanem daj da se poučim tvojim zapovijedima. Učini da anđeli tvoji daleko od mene odagnaju đavolsku mrzovolju, kako bih blagoslivljao tvoje sveto ime, te proslavio i hvalio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao za zaštitnicu. Obazri se na nju koja se moli za nas. Znam da ona u

Večernje molitve

tebi pobuđuje čovjekoljublje i ne prestaje za nas moliti. Njezinim zastupništvom i znamenjem časnoga Križa te poradi svih svetih tvojih sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Kriste, Bože naš, jer si svet i veleslavljen u vijeke. Amin.

Molitva peta

Gospode, Bože naš, oprosti mi što sam sagriješio ovoga dana, bilo riječju, bilo djelom ili mišlju, jer si dobar i čovjekoljubiv. Podaj mi miran i tih san, pošalji mi anđela čuvara da me zakloni i čuva od svakoga zla. Jer ti si čuvar duša i tijela naših i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu u Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva šesta

Gospode Bože naš, u kojega vjerujemo i čije ime ‐ koje je iznad svakog imena, zazivamo, udijeli nama koji se spremamo na spavanje tjelesni i duševni odmor. Sačuvaj nas od svakoga grešnog sanjarenja i mrčanoga naslađivanja. Utišaj raspaljene tjelesne strasti. Daj nam živjeti trijezno, mišlju i djelom, da stekavši kreposno življenje ne otpadnemo od obećanih tvojih dobara, jer si blagoslovljen u vjekove. Amin.

Molitva sedma, presvetoj Bogorodici, studitskoga monaha Petra

Pred tobom, prečistom Majkom Božjom, ja nevoljni padam i molim: Ti znadeš, Carice, da neprestano griješim i gnjevim Sina tvoga i Boga moga. Premda se puno puta dršćući kajem, da me Gospod ne porazi, ubrzo ponovno isto činim. Znajući to, Vladarice moja, Bogorodice i Gospo, molim te da me pomiluješ, da me učvrstiš i udijeliš mi da

Pred noćni počinak 195

činim dobro. Jer ti znadeš, Vladarice moja i Bogorodice, da mrzim svoja zla djela i čitavom mišlju svojom ljubim zakon Boga moga. Ali ne znam, Gospo Prečista, zašto volim ono što mrzim, a ono što je dobro zaobilazim. Ne popuštaj, Prečista, da se vrši volja moja jer nije bogougodna, već neka bude volja Sina tvoga i Boga moga; neka me on spasi i urazumi i podari milost Svetoga Duha, kako bih od sada prestao činiti zlo i preostalo vrijeme proživio po zapovijedima Sina tvoga, kojemu dolikuje svaka slava, čast i moć, s bespočetnim njegovim Ocem i presvetim i dobrim i životvornim njegovim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva osma, Presvetoj Bogorodici

Dobra Mati dobroga Kralja, čista i blagoslovljena Bogorodice Marijo, izlij na moju jadnu dušu milost Sina svoga i Boga našega i svojim molitvama me upravi k dobrim djelima: daj da preostalo vrijeme svog života provedem bez poroka i po tebi pronađem raj, jedina čista i blagoslovljena Djevo Bogorodice.

Molitva deveta, Anđelu čuvaru

Anđele Kristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju moje duše i tijela, oprosti mi sve što sam današnjega dana sagriješio, i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da nijednim grijehom ne razgnjevim Boga moga. Moli za mene grešnoga i nedostojnoga slugu, da me možeš pokazati dostojnoga dobrote i milosti presvetoj Trojici i Majci Gospoda mojega Isusa Krista i svim svetima. Amin.

Večernje molitve

I kondak Bogorodici:

Tebi, izabranoj Vojvotkinji, pripisujemo pobjedu, mi sluge tvoje, i oslobođeni od opasnosti izričemo ti, zahvalnicu, Bogorodice. A jer si nepobjedive moći, izbavi nas od svih nevolja da ti pjevamo: Raduj se, Zaručnice djevičanska.

Zatim:

Preslavna vazda Djevo, Majko Krista Boga, primi molitve naše i ponesi ih Sinu svojemu i Bogu našemu, da po tebi spasi duše naše.

Svu nadu svoju u tebe polažem, Majko Božja: sačuvaj me pod zaštitom svojom.

Bogorodice Djevo, ne prezri mene grešnoga, koji sam potreban tvoje pomoći i zagovora, jer u tebe se uzda duša moja i ti me pomiluj.

I molitvu svetoga Joanikija:

Ufanje je moje Otac, utočište moje Sin, zaštitnik moj Duh je Sveti: Trojice sveta, slava tebi.

Dostojno je uistinu: Slava, I sada: Gospodi, pomiluj, triput. Blagoslovi. I otpust:

Gospode, Isuse Kriste, Sine Božji, po molitvama svete Bogorodice, Majke tvoje, časnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, spasi mene grešnoga. Amin.

Molitva svetoga Ivana Damašćanskoga, koju govori nad ležajem svojim:

Čovjekoljubivi Vadaru, hoće li mi ovaj ležaj grobom postati ili ćeš još moju jadnu dušu svjetlom dana obasjati?

Pred noćni počinak 197

Evo, grob preda mnom leži, smrt preda mnom stoji. Suda se tvojega bojim, Gospode, i beskrajnih muka ali ne prestajem zlo činiti. Tebe, Boga svoga, svagda gnjevim, kao i prečistu Majku tvoju, i sve sile nebeske, i svetoga anđela, čuvara moga. Znam, Gospode, da sam nedostojan tvojega čovjekoljublja, već da sam dostojan svake osude i mukâ. No, Gospode, htio ja ili ne htio, ti me spasi. Jer ako pravednika spasiš, nije to nešto osobito, i ako nevinoga pomiluješ, ništa neobično, tà oni su dostojni tvoje milosti. No, učini na meni grešnomu čudo milosti svoje i u tome pokaži svoje čovjekoljublje, da moja grešnost ne nadvlada tvoju neizrecivu dobrotu i milosrđe, i uradi sa mnom onako kako sâm hoćeš.

Zatim, uzlazeći na postelju svoju reci tropare:

Prosvijeti oči moje, Kriste Bože, da ne zaspim na smrt, da ne reče neprijatelj moj: Nadjačah ga.

Slava:

Bože, budi zaštitnik duši mojoj jer prolazim kroz mnoge zamke. Izbavi me od njih i spasi me, Dobri, kao čovjekoljubac.

I sada:

Preslavnu Božju Majku, svetiju i od svetih anđela, neušutno veličajmo srcem i ustima, ispovijedajući je uistinu Bogorodicom koja nam je rodila utjelovljenoga Boga i koja se neprestano moli da duše naše.

Večernje molitve

Zatim cjelivaj križ svoj i prekriži njime ležaj svoj, od mjesta glave do mjesta nogu, a tako i na sve strane, govoreći molitvu svetom Križu:.

Nek ustane Bog i neka se rasprše neprijatelji njegovi, i neka pobjegnu od lica njegova mrzitelji njegovi! Kao što iščezava dim, tako neka iščeznu; kao što se topi vosak pokraj ognja tako neka nestanu zlodusi pred licem onih koji Boga ljube i koji se znamenom križa znamenuju te radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni križu Gospodnji, koji izgoniš zloduhove snagom na tebi raspetoga Gospoda našega Isusa Krista, koji siđe u Podzemlje i uništi snagu đavla, koji nam je darovao tebe, križ svoj časni, da tobom odagnamo svakoga neprijatelja. O prečasni i životvorni križu Gospodnji, pomozi mi sa svetom Gospom i Djevicom Bogorodicom, i sa svima svetima, u vijeke. Amin.

Prije nego usneš, razmisli svom svojom pameću i sjećanjem o ovom:

Prvo: Zahvali Svedržitelju Bogu što ti je po dobroti svojoj darovao proživjeti minuli dan živomu i zdravomu.

Drugo: Upitaj se i ispitaj savjest, promišljajući podrobno i iskreno čitav protekli dan, počevši od trenutka kad si ustao iz kreveta, prisjećajući se kuda si išao, što si radio, s kim si i što razgovarao. Sjeti se i pažljivo ispitaj sva djela koja si učinio, riječi koje si izgovorio, misli koje si imao, od jutra do večeri.

Treće: Ako si što dobroga učinio tijekom dana, ne smatraj da je to od tebe, već od samoga Boga koji nam daruje sva

Pred noćni počinak 199

dobra bez naših zasluga. Njemu to pripiši i zahvali mu, i moli se da te u tome dobru utvrdi, da ti pomogne i podari da i dalje dobro činiš.

Četvrto: Ako si pak što loše učinio, priznaj sebi da je to od tebe samoga i od tvoje slabosti, ili od zlih navika i zle volje, pokaj se i moli Čovjekoljupca da ti udostoji darovati oproštenje, obećavajući čvrsto da to više nećeš činiti.

Peto: S pokajanjem moli Stvoritelja svega da te pomiluje i daruje ti ovu noć tihu, mirnu, čistu i bez grijeha i podari ti sutrašnji dan provesti u slavljenju njegova svetoga imena.

Zatim se prekriži i zaspi u molitvi, pomišljajući na Sudnji dan, kada ćeš stati pred Boga.