AKATIST GOSPODU NAŠEMU ISUSU KRISTU ČOVJEKOLJUPCU

UVODNE MOLITVE

Svećenik: Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.
Narod: Amin.

Slava tebi, Bože naš, slava tebi.

Caru nebeski, Utješitelju, Duše istine, koji svugdje prebivaš i sve ispunjavaš, Riznico dobara i Darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas. Gospode, očisti grijehe naše. Vladaru, otpusti bezakonja naša. Sveti, pohodi nas i iscijeli nemoći naše imena svoga radi.

Gospode, pomiluj. Triput.
Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi Kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.
Narod: Amin.

KONDAK 1.

Tebi, Vojvodo i Gospode, koji si se borio za nas, pobjedniče nad paklom, koji si me spasio od vječne smrti, prinosim zahvalnu pjesmu ja, tvoje stvorenje i sluga. A jer si neizrecivo milosrdan, izbavi od svakojakih nevolja mene koji ti vapijem: Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

IKOS 1.

Stvoritelju anđelȃ i Gospode nebeskih sila, otvori moj ograničeni razum i jezik na pohvalu prečistoga imena tvojega kao što si nekoć gluhomu i nijemomu otvorio sluh i jezik koji ti govoraše kličući ovako:

Isuse prečudesni, divoto anđelȃ;
Isuse svemoćni, izbavljenje praroditelja. Isuse premili, pohvalo patrijarha;
Isuse preslavni, snago kraljeva.

Isuse preljubazni, ispunjenje prorokȃ; Isuse predivni, jakosti mučenikȃ. Isuse pretihi, radosti pustinjakȃ;
Isuse premilostivi, naslado svećenikȃ.

Isuse premilosrdni, postojanosti isposnikȃ; Isuse predobri, veselje časnih otaca.

Isuse prečasni, čistoćo onih koji žive u djevičanstvu; Isuse vječni, spasenje grešnikȃ.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 2.

Videći udovicu kako gorko plače, ti si se, Gospode, tada smilovao i uskrisio njezinog sina kojega su nosili na ukop. Tako i mene pomiluj, Čovjekoljupče, i uskrisi grijesima satrvenu dušu moju koja kliče: Aliluja.

IKOS 2.

Filip, hoteći shvatiti neshvatljivu tajnu, reče" : "Gospode, pokaži nam Oca!“ A ti njemu: ‛‛Toliko si vremena sa mnom! Zar nisi spoznao da je Otac u meni i ja u Ocu?“ Stoga, Neistraživi, sa strahom ti kličem:

Isuse, Bože vječni;
Isuse, Kralju svemoćni.
Isuse, Vladaru strpljivi; Isuse, Spasitelju premilostivi.

Isuse, čuvaru moj predobri; Isuse, očisti grijehe moje; Isuse, oduzmi bezakonja moja; Isuse, otpusti nepravde moje.

Isuse, nado moja, ne ostavi me;
Isuse, pomoćniče moj, ne odbaci me. Isuse, Stvoritelju moj, ne zaboravi me; Isuse, Pastiru moj, ne izgubi me.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 3.

Silom s visinȃ, zaodjenuo si apostole, Isuse, dok su sjedili u Jeruzalemu. Obuci i mene, ogoljenog od svakog dobrog djela, toplinom Duha Svetoga tvojega, i daj da ti uzmognem s ljubavlju pjevati: Aliluja.

IKOS 3.

Imajući bogatstvo milosrđa, carinike i grešnike i nevjernike, Isuse, k sebi si pozvao. Ne prezri sada ni mene koji sam njima sličan, već kao skupocjenu pomast primi ovu pjesmu:

Isuse, silo nepobjediva; Isuse, milosti neizmjerna. Isuse, ljepoto presjajna; Isuse, ljubavi neizreciva.

Isuse, Sine Boga živoga;
Isuse, pomiluj mene grešnoga.
Isuse, usliši mene koji sam začet u bezakonjima; Isuse, očisti mene koji sam rođen u grijesima.

Isuse, pouči mene koji sam ti nepotreban; Isuse, prosvijetli mene koji sam u tami. Isuse, očisti mene koji sam pokvaren; Isuse, podigni mene koji sam zalutao.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 4.

Uzbuđena srca i s dvojbom u duši Petar poče tonuti. Ali, ugledavši tebe, Isuse, kako kao čovjek hodaš po vodi, on spozna da si ti istiniti Bog i dobivši ruku spasenja, uskliknu: Aliluja.

IKOS 4.

Kad je slijepac čuo da prolaziš putem, Gospode, on je vapio: "Isuse, Sine Davidov, pomiluj me." I dozvavši ga, ti si mu oči otvorio. Prosvijetli, dakle, svojom milošću duhovne oči srca i mene koji ti vapim i govorim:

Isuse, Bože istiniti; Isuse, Sine Davidov. Isuse, Kralju preslavni; Isuse, Jaganjče nevini.

Isuse, Stvoritelju nebesnikȃ; Isuse, Otkupitelju zemnikȃ. Isuse, iskorjenitelju podzemnikȃ; Isuse, uresu svega stvorenoga.

Isuse, utješitelju duše moje; Isuse, prosvjetljenje uma mojega. Isuse, veselje srca mojega;
Isuse, zdravlje tijela mojega.

Isuse, Spasitelju moj, spasi me;
Isuse, svjetlosti moja, prosvijetli me. Isuse, izbavi me od svakojakih muka; Isuse, spasi mene nedostojnoga.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 5.

Kao što si nas nekoć od prokletstva Zakona otkupio svojom božanskom krvlju, tako nas, Isuse, oslobodi i od zamke u koje nas uplete đavao tjelesnim strastima i bludnim mamljenjem i pogubnom pospanošću da bismo ti pjevali: Aliluja.

IKOS 5.

Kad su židovska djeca vidjela u čovječjem liku onoga koji je rukom stvorio čovjeka i shvativši da je on Gospod, pohitješe da ga počaste s grančicama u ruci, kličući: "Hosana!" A mi prinosimo pjesmu kličući:

Isuse, pastiru predivni;
Isuse, čuvaru u djetinjstvu mojem. Isuse, kormilaru u mladosti mojoj; Isuse, pohvalo u starosti mojoj.

Isuse, nado u smrti mojoj;
Isuse, živote po smrti mojoj.
Isuse, utjeho moja na sudu tvojem;
Isuse, željo moja, ne dopusti da se tada posramim.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 6.

Ispunjavajući navještaj i riječi bogonosnih propovjednika, pojavio si se, Isuse, na zemlji. Iako nadilaziš čovjeka, s ljudima si živio i od bolesti naših ti si nas oslobodio. Stoga, izliječeni tvojim ranama, naučismo ti pjevati: Aliluja.

IKOS 6.

Cijelim svijetom zasja svjetlost istine tvoje i bi prognana obmana đavolska, jer krivi bogovi, Spasitelju naš, ne mogavši podnijeti silu tvoju, padoše. A mi, dobivši spasenje, kličemo ti:

Isuse, istino koja razgoniš prijevaru;
Isuse, svjetlosti koja nadilaziš svaku svjetlost. Isuse, Kralju koji si jači od svih sila;
Isuse, Bože, koji si uvijek pun milosti.

Isuse, kruše života, nasiti mene gladnoga;
Isuse, vrelo razuma, napoji mene žednoga.
Isuse, odjećo veselja, zaodjeni mene raspadljivoga; Isuse, pokrivalo radosti, pokrij mene nedostojnoga.

Isuse, koji ispunjavaš želje molitelja, daj mi plač za grijehe moje; Isuse, nalazište tražitelja, pronađi dušu moju.

Isuse, koji otvaraš onima koji kucaju, otvori bijedno srce moje; Isuse, Otkupitelju grešnikȃ, očisti bezakonja moja.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 7.

Hoteći otkriti odvijeka skrivenu tajnu, bio si, Isuse, kao ovca vođen na klanje i kao jaganjac nijem pred onima koji ga strižu. Kao Bog uskrsnuo si od mrtvih i sa slavom uznesao si se na nebesa i sa sobom podigao nas koji ti kličemo: Aliluja.

IKOS 7.

Kao divno stvorenje pokaza se Stvoritelj objavivši nam se: Utjelovivši se po Duhu od Djevice, uskrsnu, ne slomivši grobne pečate i kroz zaključana vrata k apostolima s tijelom uđe. Stoga, diveći se, zapjevajmo:

Isuse, Riječi neobuhvatljiva; Isuse, Riječi nedokučiva. Isuse, silo nedostupna; Isuse, mudrosti nedomisliva.

Isuse, božanstvo neopisivo; Isuse, gospodstvo neizmjerno. Isuse, carstvo nepobjedivo; Isuse, vladavino beskonačna.

Isuse, jakosti najviša;
Isuse, vlasti vječna.
Isuse, Stvoritelju moj, budi mi milosrdan; Isuse, Spasitelju moj, spasi me!

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 8.

Promatrajući nečuveno Božje utjelovljenje, udaljimo se od varljivoga svijeta te uzdignimo duh svoj prema božanskim stvarima. Jer zato Bog na zemlju siđe da uzdigne na nebesa nas koji mu pjevamo: Aliluja.

IKOS 8.

On, neizmjerni, bio je sav među pozemljarima, ali se ne odvoji od nebesnikȃ. Kada je dragovoljno radi nas trpio, svojom smrću on je našu smrt uništio i uskrsnućem darovao je život onima koji mu pjevaju:

Isuse, naslado srca; Isuse, jakosti tijela. Isuse, svjetlo duše; Isuse, bistrino uma.

Isuse, radosti savjesti; Isuse, nado sigurna. Isuse, spomene vječni; Isuse, pohvalo uzvišena.

Isuse, slavo moja najviša; Isuse, željo moja ne odbaci me. Isuse, pastiru moj, potraži me. Isuse, Spasitelju moj, spasi me.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 9.

Zadivljeni anđeli neprestano slave presveto ime tvoje, Isuse, na nebesima: Svet, svet, svet, kličući. Mi pak grešni na zemlji nečistim ustima vapimo: Aliluja.

IKOS 9.

Mnogorječiti govornici poput nijemih riba stoje pred tobom, Isuse, Spasitelju naš, jer ne mogu objasniti kako si istodobno nepromjenljivi Bog i savršeni čovjek. A mi, diveći se otajstvu, s vjerom kličemo:

Isuse, Bože vječni.
Isuse, Kralju onih koji kraljuju. Isuse, Vladaru onih koji vladaju. Isuse, Suče živih i mrtvih.

Isuse, nado beznadnih.
Isuse, utjeho zaplakanih.
Isuse, slavo ubogih.
Isuse, ne osudi me po djelima svojim.

Isuse, očisti me po milosti svojoj. Isuse, otjeraj od mene pospanost. Isuse, prosvijetli misli srca mojega. Isuse, daj mi sjećanje na smrt.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 10.

Da bi spasio svijet, Istoče svih izlazaka, došao si sve do tamnoga zapada naše naravi i ponizio si se sve do smrti. Zato je tvoje ime uzvišeno nad svakim imenom, i od svih pokoljenja, nebeskih i zemaljskih, slušaš: Aliluja.

IKOS 10.

Care vječni, Utješitelju, Kriste istiniti, očisti nas od svake nečistoće kao što si očistio deset gubavaca i izliječi nas kao što si

izliječio škrtu dušu Zakeja carinika, kako bismo ti u poniznosti vapili, kličući:

Isuse, riznico nepropadljiva. Isuse, bogatstvo neistrošivo. Isuse, hrano jaka.
Isuse, piće neiscrpno.

Isuse, odjećo siromahȃ. Isuse, obrano udovica. Isuse, zaštito siročadi. Isuse, pomoći patnikȃ.

Isuse, vodiču onih koji putuju.
Isuse, kormilaru onih koji plove.
Isuse, zatišje onima koji su burom vitlani. Isuse, Bože, podigni mene koji sam pao.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 11.

Poniznu pjesmu prinosim ti ja nedostojan i kao Kaananka vapim: "Isuse, pomiluj me!" Ali ja nemam kćer, već tijelo koje ljuto bijesni strastima i koje je raspaljeno srdžbom. Podaj ozdravljenje onomu koji ti kliče: Aliluja.

IKOS 11.

Tebe, koji daješ svjetlo onima koji prebivaju u tami neznanja, progonio je nekoć Pavao, ali poslušavši silu Božjega glasa, odmah je bio prosvijetljen u duši. Tako prosvijetli i tamne zjenice duše moje koja vapi:

Isuse, Kralju moj svesilni. Isuse, Bože moj svemoćni. Isuse, Gospode moj besmrtni. Isuse, Stvoritelju moj preslavni.

Isuse, Učitelju moj predobri.
Isuse, Pastiru moj premilostivi. Isuse, Vladaru moj premili.
Isuse, Spasitelju moj premilosrdni.

Isuse, prosvijetli moja čuvstva pomračena strastima. Isuse, izliječi moje tijelo ranjeno grijesima.
Isuse, očisti moj um od ispraznih pomisli.
Isuse, očuvaj moje srce od lukavih požuda.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 12.

Osloboditelju od svih dugova, Isuse, daruj mi milost i primi me raskajanog kao što si primio Petra koji te je zatajio, prizovi i mene mlakoga kao što si nekoć pozvao Pavla koji te je progonio i usliši mene koji ti kličem: Aliluja.

IKOS 12.

Pjevajući učovječenju tvojemu, svi te slavimo i vjerujemo s tobom da si Gospod i Bog koji sjediš s Ocem i koji ćeš suditi živima i mrtvima. Učini, dakle, dostojnim da tada stojim tebi s desne strane i ja koji ti vapijem:

Isuse, Kralju vječni, pomiluj me. Isuse, cvijete miomirisni, opoji me. Isuse, toplino premila, ugrij me. Isuse, dome vječni, zakloni me.

Isuse, odjećo svijetla, uresi me. Isuse, biseru skupocjeni, obasjaj me. Isuse, kamenu dragi, zasvijetli me. Isuse, sunce pravde, prosvijetli me.

Isuse, svjetlo sveto, osvijetli me.
Isuse, od duševnih i tjelesnih bolova izbavi me.
Isuse, iz neprijateljskih ruku uzmi me.
Isuse, od neugasivog ognja i ostalih vječnih muka oslobodi me.

Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

KONDAK 13.

O milostivi i predobri Isuse, primi sada ovu našu molitvu kao što si primio sitniš udovice. Baštinu svoju sačuvaj od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od najezda tuđinaca, bolesti i glada, od svake tjeskobe i smrtonosne rane i od budućih muka izbavi sve koji ti kliču: Aliluja.

KONDAK 1.

Tebi, Vojvodo i Gospode, koji si se borio za nas, pobjedniče nad paklom, koji si me spasio od vječne smrti, prinosim zahvalnu pjesmu ja, tvoje stvorenje i sluga. A jer si neizrecivo milosrdan, izbavi od svakojakih nevolja mene koji ti vapijem: Isuse, Sine Božji, pomiluj me.

USRDNA EKTENIJA

S. Smiluj nam se, Bože, po velikom milosrđu svome, molimo ti se: usliši i pomiluj.

N. Gospode, pomiluj. Triput

S. Još se molimo za svetoga, sveopćeg prvosvećenika našega (ime), papu rimskoga, za metropolitu našega gospodina (ime), za biskupa našega gospodina (ime), za sav svećenički đakonski i redovnički stalež, za naše duhovne oce i za svu braću našu u Kristu.

N. Gospode, pomiluj. Triput
S. Još se molimo za sve nas prisutne, koji očekujemo od tebe obilje

milosti, za sve naše dobročinitelje i za sve pravovjerne kršćane.

N. Gospode, pomiluj. Triput

S. Primi, Gospode, Bože naš, od svojih slugu ovu usrdnu molbu i smiluj nam se po velikom milosrđu svome. Pošalji i milosti svoje na nas, kao i na sve ljude svoje koji očekuju obilje milosrđa tvoga. Milošću i milosrđem i čovjekoljubljem jedinorođenoga Sina tvoga, s kojim si blagoslovljen zajedno s presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova.

N. Amin.

MOLITVA

Tebi, Gospode, koji si jedini dobar i koji ne pamtiš ljudsku zlobu, ispovijedam svoje grijehe. Pred tobom padam ničice i svjestan svoje nedostojnosti vapim: sagriješih, Gospode, sagriješih i nisam dostojan uzdignuti oči prema nebu jer sam prepun nepravde. Ali, Gospode moj, Gospode, ti koji si jedini dobar i milostiv, daruj mi suze pokajanja kako bih te s njima udobrovoljio da me još prije smrti očistiš od svakog grijeha, jer kad budem razlučen od tijela, proći mi je kroz mjesto puno tame bez ikakve pomoći, gdje će mi prijetiti demonska sila.

Stoga i padam ničice pred dobrotom tvojom, dobri Gospode; ne predaj me u ruke onih koji na me vrebaju i ne dopusti da se nada mnom raduju moji neprijatelji niti da reknu: "Dospio si u naše ruke i nama si predan." Nego, nemoj Gospode,

Narod: Amin.

zaboraviti na milosrđe svoje i ne uzvrati mi po bezakonju mojem i ne odvrati lica svojega od mene, već me, Gospode, radije pouči milošću i milosrđem.

Ne dopusti da se neprijatelj moj raduje nada mnom i utišaj sve njegove prijetnje protiv mene i oslabi svako njegovo djelo. I daj, dobri Gospode, da dođem k tebi besprijekornim putem. Ako sam i sagriješio, nisam se utekao drugome liječniku i nisam pružio ruke bogu tuđemu. Ne odbaci, dakle, moju molitvu, već me usliši po svojoj dobroti i učvrsti moje srce svojom bogobojaznošću. Neka me obuzme milost tvoja, Gospode, kao oganj koji pali sve moje nečiste misli.

Jer ti si, Gospode, svjetlo iznad svakog svjetla, radost iznad svake radosti, pokoj nad svakim pokojem, istiniti život i spasenje koje traje u vijeke vjekova. Amin.

OTPUST
Svećenik: Slava tebi, Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi.

Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Gospode, pomiluj. Triput. (Vladiko), blagoslovi.

Svećenik: Krist, pravi Bog naš, molitvama svoje prečiste Majke, svetih Bazilija Velikoga, Grgura Bogoslova i Ivana Zlatoustoga, nebeskih zaštitnika Križevačke eparhije, svetih Ćirila i Metoda, apostola i prosvjetitelja slavenskih naroda, zaštitnika Europe i Zagrebačke metropolije, kojima je posvećen ovaj naš hram, i svetoga (ime) čiji spomen danas slavimo, i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.