OrnamentOrnament

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon.

Psalam 53.

Spasi me, Bože, svojim imenom i jakošću svojom izbori mi pravdu! Poslušaj, Bože, moju molitvu i usliši riječi usta mojih! Oholice ustadoše na me i moj život traže silnici: na Boga se ne osvrću. Evo, Bog mi pomaže, Gospod krijepi život moj. Okreni nesreću na dušmane moje, zatri ih u vjernosti svojoj. Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ti ime, Gospod, jer je dobrostivo, jer ti me izbavi iz svake nevolje, i oko moje vidje postiđene moje dušmane.

Psalam 54.

Počuj, Bože, molitvu, i ne prezri zazivanje moje: obazri se na me i usliši me; mučim se u svojoj tjeskobi, zbunila me vika dušmanska i tlačenje grešnika, jer navališe na me bezakonjem i bijesno me progone. Srce mi je ustreptalo i strah me samrtni spopade. Užas me i trepet hvata, groza me obuze. Zavapih: „O, da su mi krila golubinja, odletio bih da otpočinem! Daleko, daleko bih letio, u pustinji se nastanio; brzo bih si potražio sklonište od bijesne oluje i vihora.“ Smeti ih, Gospode, podvoji im jezike, jer nasilje i svađu vidim u gradu; danju i noću zidinama kruže; bezakonja su i nevolje u njemu. Usred njega zasjede, s ulica mu nepravda i podlost ne odlaze. Da me pogrdio dušmanin, bio bih podnio; da se digao na me koji me mrzi, pred njim bih se sakrio. Ali ti, ti si to bio, meni jednak, prijatelj moj, moj pouzdanik s kojim sam slatko drugovao i složno hodismo u domu Božjemu. Smrt neka ih zaskoči, živi nek' siđu u podzemlje jer im je pakost u stanu i srcu. A ja ću Boga prizvati, i Gospod će me spasiti. Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i one će čuti vapaj moj. Dat će mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene. Bog će čuti i njih poniziti, Onaj koji kraljuje od vijeka, jer se ne popravljaju, Boga se ne boje. Podižu ruke na prijatelje, savez svoj oskvrnjuju. Usta su im glađa od maslaca, a srce ratoborno; riječi blaže od ulja, a oni – isukani mačevi. Povjeri Gospodu svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti: neće dati da ikada posrne pravednik. A njih ti, o Bože, strmoglavi u jamu grobnu! Krvoloci i varalice ni polovicu danâ neće doživjeti! A ja se u tebe uzdam!

Psalam 90.

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni Svemogućega, reci Gospodu: „Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!“ jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štiti i obrana! Nećeš se bojati strašila noćnoga ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara o podne. Pa nek' padaju tisuće kraj tebe, deseci tisuća s desne tvoje, tebi se neće primaći! Tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika. Jer Gospod je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje. Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu. Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju. „Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit' ga jer poznaje ime moje. Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti, s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti. Nasitit ću ga danima mnogim, pokazat' mu spasenje svoje.“

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Katizma 15.

Psalam 105.

Aliluja! Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova! Tko će izreć' djela moći Gospodnje, tko li mu iskazat' sve pohvale? Blaženi što drže naredbe njegove i čine pravo u svako doba! Sjeti me se, Gospode, po dobroti prema svome puku, pohodi me spasenjem svojim da uživam sreću izabranih tvojih, da se radujem radosti naroda tvoga, da tvojom se baštinom ponosim. Zgriješismo kao oci naši, činismo bezakonje, bezbožno radismo. Oci naši u Egiptu, nehajni za čudesa tvoja, ne spominjahu se velike ljubavi tvoje, već na Svevišnjeg digoše se na Crvenom moru. Al' on ih izbavi rad' imena svoga da pokaže silu svoju. Zapovjedi Crvenome moru, i presahnu ono, provede ih izmed vala kao kroz pustinju. Iz ruku mrzitelja njih izbavi, oslobodi iz ruku dušmana. I prekriše vode neprijatelje njine, ne ostade nijednoga od njih. Vjerovahu riječima njegovim i hvale mu pjevahu. Zaboraviše brzo djela njegova, ne uzdaše se u volju njegovu. Pohlepi se daše u pustinji, iskušavahu Boga u samoći. I dade im što iskahu, al' u duše njine on groznicu posla. Zavidješe tada Mojsiju u taboru, Aronu, kog posveti Gospod. Otvori se zemlja, Datana proždrije, Abiramovo pokri mnoštvo. Oganj pade na sve mnoštvo njino i zlotvore plamen sažga. Načiniše tele na Horebu, klanjahu se liku od zlata slivenu. Zamijeniše Slavu svoju likom bika što proždire travu. Zaboraviše Boga, koji ih izbavi u Egiptu znamenja čineći i čudesa u Kamovoj zemlji i strahote na Crvenome moru. Već namisli da ih satre, al' Mojsije, izabranik njegov, zauze se za njih da srdžbu mu odvrati, te ih ne uništi. Prezreše oni zemlju željkovanu ne vjerujuć' njegovoj riječi. Mrmljahu pod šatorima svojim, ne poslušaše glasa Gospodnjega. Zakle se tada podignutom rukom: sve će ih pokosit' u pustinji, potomstvo njino međ' narode razbacat', njih razasut' po zemljama. Posvetiše se Baal Peoru i jedoše žrtve bogova mrtvih. Razjariše ga nedjelima svojim, i on na njih pošast baci. Al' se Pinhas diže, sud izvrši i pošasti nesta tada. U zasluge to mu uđe u sva pokoljenja dovijeka. Razjariše ga opet kraj voda meripskih, i Mojsija zlo pogodi zbog njih, jer mu duh već ogorčiše, nesmotrenu riječ izusti. I ne istrijebiše naroda za koje im Gospod bješe naredio. S poganima miješahu se, naučiše djela njina. Štovahu likove njihove, koji im postaše zamka. Žrtvovahu sinove svoje i svoje kćeri zlodusima. Prolijevahu krv nevinu, krv sinova i kćeri svojih, koje žrtvovahu likovima kanaanskim. Zemlja bješe krvlju okaljana, djelima se svojim uprljaše, učiniše preljub svojim nedjelima. Na svoj narod Gospod srdžbom planu, zgadi mu se njegova baština. Predade ih u ruke pogana te vladahu njima mrzitelji njini. Mučili ih neprijatelji i tlačili rukom svojom. Prečesto ih izbavljaše, al' ga razjariše naumima svojim: pokošeni bjehu za bezakonja svoja. On pogleda opet na nevolju njinu kad njihove molitve začu i sjeti se svog Saveza s njima, sažali se na njih u velikom milosrđu svome. Učini da nađu milost u onih što ih bjehu zarobili. Spasi nas, Gospode, Bože naš, i saberi nas od bezbožnih naroda da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo. Blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, od vijeka dovijeka! I sav narod neka kaže: "Amin! Aliluja!"

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa i prvi pjeva dok narod čini jedan veliki poklon, a kad narod odgovara svećenik čini jedan veliki poklon.

Tropar, glas 2.:

Ti koji si u šesti dan i čas na križ pribio grijeh koji se Adam u raju odvažio počiniti, razderi i zadužnicu s grijesima našim, Kriste Bože, i spasi nas.

  • Počuj, Bože, molitvu moju, i ne prezri zazivanje moje.

  • A ja Boga zazvah i Gospod će me uslišiti!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan:

Budući da nemamo smjelost izravno moliti zbog mnoštva grijeha naših, ti, Bogorodice Djevo, moli se onomu koji je od tebe rođen, jer majčinska molitva mnogo može kod Vladareva milosrđa. Ne prezri prošnje grješnika, Prečista, jer milostiv je i moćan spasiti on koji je poradi nas i muku prihvatio. Tri mala poklona.

Tropar proroštva, glas 6.

Nismo sposobni dostojno te slaviti, pa stoga zazivamo u svojim molitvama: Ne ostavi nas u našim bezakonjima, Gospode svemilosrdni!

Svećenik: Budimo pozorni.

Prokimen, glas 4.

O Gospode, ljubim dom u kojem prebivaš / i mjesto gdje slava tvoja stoluje.

Stih: Dosudi mi pravo, Gospode, jer hodih u nedužnosti.

Svećenik: Premudrost.

Čitanje iz Knjige proroka Izaije (Iz 5, 7 - 16)

Svećenik: Budimo pozorni.

Svećenik ulazi u oltar

Čitač: Tako govori Gospod: Vinograd Gospoda nad vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja. Jao vama koji kuću kući primičete i polje s poljem sastavljate te postanete jedini u zemlji. Na uši moje reče Gospod nad vojskama: „Doista, mnoge će kuće opustjeti, velike i lijepe, bit će bez žitelja. Deset rali vinograda dat će samo bačvicu, mjera sjemena dat će samo mjericu.“

Jao onima što već jutrom na uranku žestokim se pićem zalijevaju i kasno noću sjede vinom raspaljeni. Na gozbama im harfe i citare, bubnjevi i frule uz vino, a za djelo Gospodnje ne mare, ne gledaju djelo ruku njegovih. Stoga će u ropstvo narod moj odvesti, jer nema razumnosti, odličnici njegovi od gladi će umirati, puk njegov od žeđi će gorjeti.

Da, podzemlje će razvaliti ždrijelo, razjapit će ralje neizmjerne da se u njih strmoglave odličnici mu i mnoštvo sa svom grajom i veseljem! Smrtnik će nikom poniknuti, ponizit' se čovjek, oborit će se pogled silnih. Gospod nad vojskama uzvisit će se sudom, i Bog će sveti otkrit' svetost svoju.

Nakon pročitane paremije svećenik govori: Budimo pozorni.

Prokimen, glas 3.

Gospod mi je svjelost i spasenje: / koga da se bojim?

  • Gospod je štit života moga: pred kime da strepim?

Stihovi:

Neka nas žurno pretekne smilovanje tvoje, Gospode, jer smo jako nevoljni.

Pomozi nam, Bože, Spasitelju naš, radi slave imena svoga. Gospode, oslobodi nas i otpusti nam grijehe, radi imena svoga!

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Tropar, glas 2.:

Spasenje si učinio posred zemlje, Kriste Bože! Na križu si raširio prečiste ruke svoje, sabravši sve narode koji ti kliču: Gospode, slava tebi!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Klanjamo se prečistom Liku tvome, Predobri, moleći za oproštenje grijeha naših, Kriste Bože! Jer ti si dragovoljno izvolio tijelom uzići na križ da izbaviš one koje si sazdao od ropstva đavolskoga. Stoga ti zahvalno kličemo: Sve si ispunio radošću, Spase naš, koji si došao spasiti svijet.

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan

Ufanje i zaštitnica i utočište kršćana, neprobojni bedem i tiho pristanište iznemoglima, ti jesi, prečista Bogorodice, a jer spasavaš svijet neprestanom svojom molitvom, spomeni se i nas, od sviju opjevana Djevice!

Gospode, pomiluj. 40 puta

(Ako predmoli svećenik, izlazi ispred carskih dveri i govori sljedeću molitvu)

Ti koji si u svako vrijeme i u svaki čas, na nebesima i na zemlji čašćen i slavljen, Kriste Bože, koji si spor na srdžbu, bogat milosrđem i dobrotom, koji ljubiš pravedne a prema grješnima si milostiv, te sve zoveš k spasenju radi obećanja budućih dobara, ti jedini, Gospode, primi molitve koje ti u ovaj čas upućujemo i upravi život naš prema zapovijedima svojim. Posveti duše naše, očisti tijela naša, ispravi nam misli i pročisti namisli, te nas izbavi od svake brige, nevolje i tjeskobe; okruži nas svetim anđelima svojim da njihovom zaštitom čuvani i vođeni, prispijemo k jedinstvu vjere i spoznaji neizrecive slave tvoje, jer ti si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Bože naš, pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Care, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. 12x

Molitva Šestog časa

Bože i Gospode sila i Stvoritelju svega stvorenoga! Ti si po milosrđu svoje besprimjerne dobrote poslao jedinorođenoga Sina svoga, Gospoda našega Isusa Krista, za spasenje roda našega, i časnim njegovim križem rastrgao zadužnicu grijeha naših i tako pobijedio knezove i vlasti tame. Zato, čovjekoljubivi Vladaru, primi od nas grješnih ove zahvalnice i molbe, i izbavi nas od svakoga pogubnog i tamnog grijeha i svakoga vidljivog i nevidljivog neprijatelja koji nam želi napakostiti. Strahu tvojemu pribij tjelesnost našu i ne dopusti da se srca naša priklone zlim riječima ili mislima, ljubavlju svojom rani duše naše da bismo, svagda upirući pogledom prema tebi i vođeni tvojom svjetlošću, gledajući tebe nedostupno i vječno Svjetlo, upućivali sveudiljno ispovijedanje i zahvaljivanje tebi: vječnomu Ocu s jedinorođenim tvojim Sinom i presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Svećenik:

Slava tebi, Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj. Triput. Blagoslovi.

Svećenik:

Krist, pravi Bog naš, molitvama prečiste Majke svoje, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

I svećenik ulazi u oltar.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

Ornament