OrnamentOrnament

Svećenik oblači epitrahil i izlazi ispred zatvorenih carskih dveri.

Svećenik:

Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.


Slava tebi, Bože naš, slava tebi!

Kralju nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji posvuda jesi i sve ispunjaš, riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! 12x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu. Mali poklon

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon

Svećenik pred ikonostasom moli večernje molitve (vidi niže).

Psalam 103.

Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja, Gospode, Bože moj, silno si velik! Odjeven veličanstvom i ljepotom, svjetlošću ogrnut kao plaštem! Nebo si razapeo kao šatro, na vodama sagradio dvorove svoje. Od oblaka praviš kola svoja, na krilima vjetrova putuješ. Vjetrove uzimaš za glasnike, a žarki oganj za slugu svojega. Zemlju si stavio na stupove njene: neće se poljuljati u vijeke vjekova, pokrio si je vodama bezdanim k'o haljinom, iznad bregova stajahu vode; na tvoju se prijetnju povukoše, od tvoje grmljavine zadrhtaše. Bregovi se digoše, doline spustiše na mjesto koje si im odredio. Odredio si granicu koju ne smiju prijeći, da opet ne pokriju zemlju. Izvore svraćaš u potoke što žubore među brdima. Oni poje sve živine poljske, divlji magarci žeđ gase u njima. Uz njih se gnijezde ptice nebeske i pjevaju među granama. Ti natapaš bregove iz dvorova svojih, zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku. Ti daješ te niče trava za stoku i bilje na korist čovjeku da izvede kruh iz zemlje i vino što razvedruje srce čovječje; da uljem lice osvježi i da kruh okrijepi srce čovjeku. Stabla se Gospodnja napajaju hranom, cedri libanonski koje on zasadi. Ondje se ptice gnijezde, u čempresu dom je rodin. Visoki bregovi daju kozorogu a pećine jazavcu sklonište. Ti si stvorio mjesec da označuje vremena i sunce znade kada ima zaći. Kad razastreš tmine i noć se spusti, tad se šuljaju u njoj životinje šumske. Lavići riču za plijenom i od Boga hranu traže. Kad sunce ograne, nestaju i liježu na ležaje. Tad čovjek izlazi na dnevni posao i na rad do večeri. Kako su brojna djela tvoja, o Gospode! Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja tvojih. Eno mora, velika i široka, u njemu vrve gmazovi bez broja, životinje male i velike. Onud prolaze nemani, Levijatan kojeg stvori da se igra u njemu. I sva ova bića željno čekaju da ih nahraniš na vrijeme. Daješ li im, tada sabiru: otvaraš li ruku, nasite se dobrima. Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže; ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lice zemlje. Neka dovijeka traje slava Gospodnja: nek' se raduje Gospod u djelima svojim! On pogleda zemlju i ona se potrese, dotakne bregove, oni se zadime. Pjevat ću Gospodu dokle god živim, svirat ću Bogu svome dokle god me bude. Bilo mu milo pjevanje moje! Ja ću se radovati u Gospodu. Nek' zločinci sa zemlje nestanu i bezbožnika nek' više ne bude! Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja!

I sunce znade kada ima zaći, kad razastreš tmine i noć se spusti.

Kako su brojna tvoja djela, o Gospode! Sve si to mudro učinio.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, Aliluja, Aliluja: Slava tebi, Bože. Triput. Tri mala poklona


Večernje molitve
Molitva prva

Gospode milosrdni i blagi, koji si spor na srdžbu i vrlo milostiv, čuj našu molitvu i poslušaj glas zazivanja našega; znamenuj nas znakom dobrote svoje, pouči nas svojemu putu da hodimo u istini tvojoj. Razveseli srca naša da se bojimo svetoga imena tvojega, jer ti si velik i činiš čudesa, ti si jedini Bog i nema ti ravna među bozima, Gospode; moćan si u milosrđu i dobar u jakosti, da pomažeš, tješiš i spasavaš sve one koji se uzdaju u tvoje sveto ime.

Jer tebi pripada svaka slava, čast i poklon Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva druga

Gospode, u srdžbi svojoj nemoj nas koriti i ne kažnjavaj nas u svom gnjevu, nego postupi s nama po milosrđu svojem, liječniče i iscjelitelju naših duša! Vodi nas prema pristaništu svoje volje, prosvijetli oči srca našega u spoznaji tvoje istine, i daj da preostali dio ovoga dana kao i ostatak života našega bude u miru i bez grijeha, molitvama svete Bogorodice i svih svetih.

Jer je tvoja vlast i tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva treća

Gospode, Bože naš, spomeni se nas, grješnih i beskorisnih slugu svojih, kada zazivamo tvoje sveto klanjanja dostojno ime; nemoj dopustiti da se postidimo u iščekivanju tvoga milosrđa, nego daruj nam dobrostivo, o Gospode, sve što tražimo za spasenje; podaj nam da te ljubimo i da te se bojimo svim srcem svojim i da u svemu vršimo volju tvoju.

Jer ti si dobar i čovjekoljubiv Bog, mi ti iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva četvrta

Ti, koga u visinama neušutnim pjesmama i sveudiljnim hvalospjevima slave svete Moći, ispuni usta naša hvalom tvojom da uzmognemo uzveličati sveto ime tvoje. Udijeli nam dioništvo u baštini svetih koji se tebe u istini boje i koji vrše tvoje zapovijedi, molitvama svete Bogorodice i svih svetih tvojih.

Jer tebi pripada svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva peta

Blagoslovljen si Gospode, Bože Svedržitelju, koji poznaješ ljudske namisli i znaš što nam treba i mnogo izobilnije nego li mi sami možemo moliti ili zamisliti. Ti sâm dakle, Čovjekoljupče Kralju, koji si u svemu dobar, osposobi nas mnoštvom svoga milosrđa da čiste savjesti zazivamo tvoje sveto ime; i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga te providnošću svojom uredi sve na našu korist.

Jer tebi pripada svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva šesta

Gospode, Gospode, koji sve držiš na svom prečistom dlanu, koji si strpljiv prema svima nama, koji žališ poradi naših opačina, spomeni se smilovanja i milosrđa svoga, i pohodi nas dobrotom svojom. Udijeli nam da tvojom milošću izbjegnemo različitim napastima Zloga, također i u preostalom dijelu ovoga dana, i sačuvaj naš život sigurnim milošću tvojega presvetoga Duha.

Milošću i čovjekoljubljem tvoga jedinorođenoga Sina s kojim si blagoslovljen s presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva sedma

Bože veliki i čudesni, koji svime milostivo upravljaš neizrecivom dobrotom i bogatim promislom, koji si nam poklonio dobra ovoga svijeta i po već darovanim dobrima zajamčio nam obećano kraljevstvo. Ti si dopustio da smo protekli dio dana izbjegli svakom zlu, daruj nam da i preostali dio dana provedemo besprijekorni pred svetom slavom tvojom u klicanju tebi, Bogu našemu, jedinomu dobromu i čovjekoljubivomu.

Jer ti si Bog naš i mi ti iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Molitva osma

Veliki i svevišnji Bože! Ti jedini posjeduješ besmrtnost prebivaš u svjetlu nedostupnu, sva si stvorenja premudrošću sazdao, odijelivši svjetlost od tame sunce si postavio u službu dana, a mjesec i zvijezde u službu noći. I nas si, iako smo grešni, učinio dostojnima da ovoga časa stupimo pred lice tvoje s hvalama, i da ti prinesemo večernji hvalospjev. Ti sam, Čovjekoljupče, uzdigni molitvu našu kao kâd pred lice svoje i primi ju kao ugodni miomiris. Udijeli nam da ova večer i noć koja se približava, prođu u miru. Zaodjeni nas oružjem svjetlosti, izbavi nas od noćnoga straha i od svega što se šulja kroz tmine. Neka san, što si nam ga darovao za okrjepu našoj nemoći, bude slobodan od svakog đavolskog sanjarenja. Udjeli nam, Vladaru, darovatelju dobara, da se na svojim ležajima skrušimo i da se noću spominjemo tvojega imena i da, prosvjetljeni razmatranjem o tvojim zapovijedima, ustanemo s radošću u duši na hvalospjev tvojoj dobroti: prinoseći milosrđu tvojemu molitve i prošnje za grijehe naše i svekolikoga tvojeg naroda, kojega po molitvama svete Bogorodice, milošću pohodi.

Jer si dobar i čovjekoljubiv Bog, mi ti iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.


Svećenik ulazi u oltar, a đakon govori ekteniju. Ako nema đakon onda ju govori svećenik ispred carskih dveri.

Kad nema svećenika, govori se: Gospode, pomiluj. 12x

Velika ektenija

Đakon: U miru pomolimo se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj. I tako iza svakog zaziva.

Za višnji mir i za spasenje duša naših, pomolimo se Gospodu.

Za mir svega svijeta, za postojanost svetih Božjih Crkava i za sjedinjenje svih, pomolimo se Gospodu.

Za ovaj sveti hram i za sve one koji s vjerom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, pomolimo se Gospodu.

Za svetoga, sveopćeg prvosvećenika našega (ime), papu rimskoga, pomolimo se Gospodu.

Za metropolita našega gospodina nadbiskupa (ime), za bogoljubnoga biskupa našega gospodina (ime), za časno svećenstvo, u Kristu đakonstvo, za sav kler i narod, pomolimo se Gospodu.

Za pretpostavljene naše vlasti, kao i za sve one koji nas brane i štite, pomolimo se Gospodu.

Za ovaj grad (za ovu svetu obitelj ili za ovo mjesto), za svaki grad i kraj, i za one koji s vjerom u njima žive, pomolimo se Gospodu.

Za pogodno vrijeme, za obilje zemaljskih plodova i za mirna vremena, pomolimo se Gospodu.

Za putnike, bolesnike, patnike i uznike, i za njihovo spasenje, pomolimo se Gospodu.

Da se oslobodimo svake nevolje, srdžbe, opasnosti i tjeskobe, pomolimo se Gospodu.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik:

Jer tebi dolikuje svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Ako je svećenik molio ekteniju ulazi u oltar.

Gospode, pomiluj. 3x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Katizma 18.

Psalam 119.

Kad bijah u nevolji, Gospodu zavapih i on me usliša. Gospode, izbavi dušu moju od usana prijevarnih, od zlobna jezika! Kojim zlom da te prokunem, zlobni jeziče? Strelicama oštrim iz ratničke ruke i ugljevljem žarkim. Jao meni što mi je boraviti u Mešeku i stanovati u šatorima kedarskim! Predugo mi duša mora živjeti s mrziteljima mira. Kada o miru govorim, oni sile na rat.

Psalam 120.

K brdima oči svoje uzdižem: odakle će mi doći pomoć? Pomoć je moja od Gospoda koji stvori nebo i zemlju. Tvojoj nozi on posrnuti ne da i neće zadrijemati on, čuvar tvoj. Ne, ne drijema i ne spava on, čuvar Izraelov. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je zasjen tvoj s desne tvoje! Neće ti sunce nauditi danju ni mjesec noću. Čuvao te Gospod od zla svakoga, čuvao dušu tvoju! Čuvao Gospod tvoj izlazak i povratak odsada dovijeka.

Psalam 121.

Obradovah se kad mi rekoše: "Hajdemo u Dom Gospodnji!" Eto, noge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme. Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani i kao u jedno saliveni! Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, po Zakonu Izraelovu, da slave ime Gospodnje. Ondje stoje sudačke stolice, stolice doma Davidova. Molite za mir Jeruzalemov! Blago onima koji tebe ljube! Neka bude mir u zidinama tvojim i pokoj u tvojim palačama! Radi braće i prijatelja svojih klicat ću: "Mir tebi!" Radi Doma Gospoda, Boga našega, za sreću tvoju ja ću moliti.

Psalam 122.

Oči svoje uzdižem k tebi koji u nebesima prebivaš. Evo, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara i oči sluškinje u ruke gospodarice tako su oči naše uprte u Gospoda, Boga našega, dok nam se ne smiluje. Smiluj nam se, Gospode, smiluj se nama jer se do grla nasitismo prezira. Presita nam je duša podsmijeha obijesnih, poruga oholih.

Psalam 123.

**Da nije Gospod za nas bio

  • neka slobodno rekne Izrael - da nije Gospod za nas bio: kad se ljudi digoše proti nama, žive bi nas progutali. Kad je uskipio bijes njihov na nas, voda bi nas podavila; bujica bi nas odnijela, vode pobješnjele sve nas potopile. Blagoslovljen Gospod koji nas ne dade za plijen zubima njihovim! Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovaca: raskinula se zamka, a mi umakosmo! Pomoć je naša u imenu Gospoda koji stvori nebo i zemlju.**

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, Aliluja, Aliluja: Slava tebi, Bože. Triput. Tri mala poklona

Poslije katizme đakon ili svećenik govori Malu ekteniju. Ako ne služi svećenik: Gospode, pomiluj. 3x

Mala ektenija

Đakon: Opet i opet u miru pomolimo se Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode, pomiluj.

Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svim svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik:

Jer tvoja je vlast i tvoje je carstvo, i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svjetilni psalmi sa stihirama- Gospodi vozvah (glas 8.)

Đakon ili svećenik vrši veliko kađenje cijelog hrama.

Gospode zazvah tebe, usliši me!

Pripjev: Usliši me Gospode!

Gospode zazvah tebe, usliši me! Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!

Usliši me Gospode!

Nek' mi se uzdigne molitva kao kâd pred lice tvoje, podizanje mojih ruku k'o žrtva večernja!

Usliši me Gospode!

Na usta mi, Gospode, stražu postavi i stražare na vrata usana mojih!

Ne daj da mi se srce zlu prikloni, da bezbožno počinim djela opaka; i u društvu zlotvora da ne blagujem poslastica njihovih!

Nek' me samo udari pravednik, ljubav je što me kara, al' ulje grešničko neće mi glavu pomazat'; zloći njihovoj oprijet ću se uvijek svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove, razumjet će kako blage bjehu riječi moje.

Kao kad orač ore i para zemlju, tako će im se na rubu podzemlja kosti rasuti.

U te su, Gospode, uprte oči moje, k tebi se utječem, ne daj da mi duša propadne!

Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, od zamki zločinaca! Nek' u vlastite zamke upadnu zlotvori, a ja neka i umaknem!

Psalam 141.

Iz svega glasa vapijem Gospodu, iz svega glasa Gospoda zaklinjem.

Pred njim svoju izlijevam tužaljku, tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni, ti put moj poznaješ.

Na putu kojim prolazim potajnu mi zamku staviše.

Obazrem li se nadesno i pogledam: nitko ne zna za mene.

Nemam kamo pobjeći, nitko za život moj ne mari.

K tebi, Gospode, vapijem; govorim: ti si mi utočište, ti si dio moj u zemlji živih.

Poslušaj moje vapaje jer sam veoma nevoljan. Izbavi me od gonitelja mojih jer od mene oni su moćniji.

Izvedi iz tamnice dušu moju da zahvaljujem imenu tvojemu.

Oko mene će se okupiti pravednici zbog dobra što si ga iskazao meni.

Psalam 129.

Iz dubine, Gospode, vapijem tebi: Gospode, čuj glas moj!

Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!

Stihire na 'Gospode zazvah'

(6) Ako se, Gospode, grijehâ budeš spominjao, Gospode, tko će opstati? Al' u tebe je praštanje, da bi te se bojali.

Kome si slična, nevoljna dušo? Lijena si za dobra djela ali orna za zlo! Pokaj se, jer sud je pred vratima: Očisti se molitvom i postom. Zavapi Gospodu: Sagriješih protiv tebe, oprosti mi po milosrđu svome i udijeli mi otpuštenje.

(5) U Gospoda ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ.

Tvoja milosrdna dobrota veća je od mora! Kriste, Bože moj, posuši more mojih zala i grijeha, jer ti si jedini bez grijeha. Podari srcu mome pokajanje, ukrotivši nevrijeme moje zloće da ti mogu hvalu pjevati i slaviti tvoje beskrajno milosrđe, mnogotrpeći Dobročinitelju duša naših.

(4) Duša moja čeka Gospoda više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna nek' Izrael čeka Gospoda.

Bože, prateći nas kroz vrijeme posta dao si nam stići do drugog tjedna. Podaj, Gospode, da u tjednima trke koji nadolaze trčimo svom snagom. Daj duši i tijelu snage da trku dovršimo hrabro i radosno i prispijemo kraljevskom danu uskrsnuća, da te okrunjeni pobjednim vijencima neprestano slavimo.

(3) Jer je u Gospoda milosrđe i obilno je u njega otkupljenje; on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.

Gospode ti si ovoga svetitelja učinio u svijetu nasljednikom apostola i djelima i riječima, i propovjednikom prave vjere, i postavio ga za nastavnika svećenoslužiteljima i učinio ga učesnikom tvoje nepropadljive slave.

Psalam 116.

(2) Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga, svi narodi!

Ti si Lave živa kula Crkve Kristove i propovjednik ispravne nauke Boga-Riječi, jer tko na nju gleda ostaje uvijek nepokolebljiv u Istini, slaveći Vladara sviju i Gospoda, koji je tebe proslavio.

(1) Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Gospode, ti si učinio nauku tvoga svetitelja kao oštar mač protiv nevjernika, jer je tako posjekao lažna mudrovanja protiv tvoje pravovjerne vjere, a učenje prave vjere raširio je po svijetu, Vladaru.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan.

Pogledaj Bogonevjesto, na jecaje moga slomljenog srca, i ne odbaci me, nego kao bogoljubiva i sveneporočna, Prečista Djevo Marijo, primi me, kada ruke svoje podižem k tebi, da bih pjevao i veličao tebe, jer si ti uzvisila naš rod.

Svećenik ili đakon izlazi ispred carskih dveri i govori:

Premudrost. Stojmo mirno.

Narod:

Radosno Svjetlo svete slave besmrtnoga Oca nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste.

Došavši k sunca zapadu, ugledasmo svjetlost večernju: pjevamo Ocu i Sinu i Svetomu Duhu Bogu.

Dostojan si svagda biti slavljen glasima pobožnim, Sine Božji, koji daješ život svemu svijetu, i stoga te sav svijet slavi!

Đakon: Budimo pozorni.

Svećenik: Mir svima.

Đakon: Premudrost. Budimo pozorni.

Prokimen, glas 1.

Gospod silan i junačan! / Gospod silan u boju!

  • Gospodnja je zemlja i sve na njoj!

Čitanja

Đakon: Premudrost.

Čitač: Čitanje iz Knjige Postanka (Post 3, 21 - 24; 4, 1 - 7)

Đakon: Budimo pozorni.

Čitač: Načini Gospod, Bog, čovjeku i njegovoj ženi odjeću od krzna pa ih odjenu.

Zatim reče Bog: „Evo, čovjek postade kao jedan od nas – znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!“

Zato ga Gospod, Bog, istjera iz vrta edenskoga da obrađuje zemlju iz koje je i uzet. Istjera, dakle, čovjeka i nastani ga istočno od vrta edenskog, pa postavi kerubine i plameni mač koji se svjetlucao – da straže nad stazom koja vodi k stablu života.

Čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajina, pa reče: „Muško sam čedo stekla pomoću Gospoda!“ Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stočar, a Kajin zemljoradnik. I jednoga dana Kajin prinese Gospodu žrtvu od zemaljskih plodova. A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Gospod milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kajina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti i lice mu se namrgodi. I Gospod reče Kajinu: „Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgođeno? Jer ako pravo radiš, vedrinom odsijevaš. A ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba; još mu se možeš oduprijeti.“

Đakon: Budimo pozorni.

Prokimen, gl. 6.

Pogledaj ne me / i pomiluj me!

  • Tebi, Gospode, uzdižem dušu svoju.

Đakon: Premudrost.

Čitač: Čitanje iz Knjige Izreka (Izr 3, 34 - 35; 4, 1 - 22)

Đakon: Budimo pozorni.

Čitač: Gospod s podsmjevačima se podsmijeva, a poniznima dariva milost. Mudri će baštiniti čast, a bezumnici snositi sramotu.

Slušajte, djeco, pouku očevu i pazite kako biste spoznali mudrost, jer dobar vam nauk dajem: ne prezrite moga naputka. I ja sam bio sin u svoga oca i nježan jedinac u svoje matere; i mene je on učio i govorio mi: „ Zadrži moje riječi u svojem srcu, poštuj moje zapovijedi i živjet ćeš. Steci mudrost, steci razbor, ne smeći ih s uma i ne odstupi od riječi mojih usta. Ne ostavljaj je i čuvat će te; ljubi je i obranit će te. Početak je mudrosti: steci sebi mudrost i svim svojim imanjem steci razboritost. Veličaj je i uzvisit će te; donijet će ti čast kad je prigrliš. Stavit će ti ljupki vijenac na glavu i obdarit će te krasnom krunom.“ Poslušaj, sine moj, primi moje riječi i umnožit će se godine tvojeg života. Poučih te putu mudrosti, navratih te na prave staze; neće ti se zapletati koraci kad staneš hoditi; potrčiš li, nećeš posrnuti. Čvrsto se drži pouke, ne puštaj je, čuvaj je, jer ona ti je život. Ne idi stazom opakih i ne stupaj putem zlikovaca. Ostavi ga, ne hodi njime; kloni ga se i zaobiđi ga. Jer oni ne spavaju ako ne učine zla, i san im ne dolazi ako koga ne obore. Jer jedu kruh opačine i piju vino nasilja. A pravednička je staza kao svjetlost svanuća, koja je sve jasnija do potpunog dana. A put je opakih kao mrkli mrak: ne znaju o što će se spotaknuti. Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga. Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.

Udostoj nas, Gospode

Udostoj nas, Gospode,/ da se ove večeri sačuvamo od grijeha.

Blagoslovljen budi, Gospode, Bože otaca naših,/ i neka ime tvoje bude hvaljeno i slavljeno dovijeka. Amin.

Neka dobrota tvoja, o Gospode, bude nad nama,/ kao što se mi u tebe uzdamo!

Blagoslovljen jesi, Gospode,/ nauči me svojim pravilima. Mali poklon

Blagoslovljen jesi, Vladaru,/ pouči me svojim pravilima. Mali poklon

Blagoslovljen jesi, Sveti,/ prosvijetli me svojim pravilima. Mali poklon

Gospode, milost tvoja traje dovijeka,/ djelo ruku svojih ne zapusti.

Tebi pripada hvala,/ tebi pripada pjesma.

Tebi slava pripada:/ Ocu i Sinu i Svetomu Duhu.

I sada i vazda/ i u vijeke vjekova. Amin.

Prozbena ektenija

Ako ne služi svećenik, umjesto ektenije: Gospode, pomiluj. Dvanaest puta.

Đakon: Nadopunimo svoju večernju molitvu Gospodu.

Narod: Gospode, pomiluj.

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću.

Narod: Gospode pomiluj.

Da cijela ova večer bude savršena, sveta, mirna i bez grijeha, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Anđela mira, vjernog vođu, čuvara duša i tijela naših, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Oproštenje i otpuštenje grijeha i prijestupa naših, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Dobra i koristi dušama našim i mir svijetu, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Da preostalo vrijeme života našega provedemo u miru i pokajanju, molimo Gospoda.

Narod: Podaj, Gospode.

Da svršetak našega života bude kršćanski: bez bolova, bez sramote, miran i da damo dobar odgovor na strašnom sudu Kristovu, molimo.

Narod: Podaj, Gospode.

Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik:

Jer Bog milosrđa, milosti i čovjekoljublja jesi i tebi slavu iskazujemo: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik: Mir svima.

Narod: I duhu tvojemu.

Đakon: Prignite svoje glave Gospodu.

Narod: Tebi, Gospode.

Svećenik tiho moli molitvu:

Gospode sveti, koji prebivaš na visinama, a gledaš na malene koji žive na zemlji i svojim svevidećim okom promatraš sve stvoreno. Tebi smo prignuli tijelo i dušu, i tebi se molimo: Sveče svetaca, prostri svoju nevidljivu ruku iz svetoga prebivališta svojega i sve nas blagoslovi, a ako smo što sagriješili hotimice ili nehotice oprosti kao dobar i čovjekoljubiv Bog darujući nam zemaljska i nebeska tvoja dobra.

Uzglas:

Neka je blagoslovljena i slavljena vlast carstva tvojega: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

STIHIRE NA STIHOVE

Obdržavajmo duhovni post! Raskinimo svaku sponu! Bježimo od zamki grijeha! Oprostimo braći dugove da i nama bude oprošteno i tada ćemo moći pjevati: Nek mi se uzdigne molitva kao kâd pred lice tvoje, Gospode!

Stih: Oči svoje uzdižem k tebi koji u nebesima prebivaš. Evo, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara, i oči sluškinje u ruke gospodarice, tako su oči naše uprte u Gospoda Boga našega, dok nas ne pomiluje.

Obdržavajmo duhovni post! Raskinimo svaku sponu! Bježimo od zamki grijeha! Oprostimo braći dugove da i nama bude oprošteno i tada ćemo moći pjevati: Nek mi se uzdigne molitva kao kâd pred lice tvoje, Gospode!

Stih: Pomiluj nas Gospode, pomiluj nas, jer se do grla nasitismo prezira. Presita nam je duša podsmijeha obijesnih, poruga oholih.

Proroci, apostoli i mučenici Kristovi naučiše nas slaviti istobitnu Trojicu. Prosvijetlivši narode koji su zastranili, učiniše sinove ljudske sugrađanima anđela.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan

Ne zaboravi do konca siromahe svoje, Bogorodice, nego nas zagovorom svojim izbavi od sadašnjih i budućih nevolja, i spasi, Gospo, od srdžbe Gospodnje sluge svoje.

Šimunova pjesan

Sada otpuštaš slugu svojega, Vladaru, po riječi svojoj u miru! Jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda. Svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka tvoga izraelskoga.

Završne molitve

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa.

Tropar, glas 4.:

Bogorodice Djevo, raduj se, milosti puna, Marijo: Gospod s tobom! Blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, jer si rodila Krista Spasa, Otkupitelja duša naših! Jedan veliki poklon.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Krstitelju Kristov, spomeni se svih nad da se oslobodimo od bezakonja naših, jer tebi je dana milost da se moliš za nas! Jedan veliki poklon.

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Molite za nas, sveti apostoli i svi sveti, da se oslobodimo od nevolja i tjeskoba! U vama smo kod Spasitelja stekli žarke zagovornike! Jedan veliki poklon.

Pod tvoju se obranu utječemo, Bogorodice Djevo! Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih nevolja izbavi, jedina čista i blagoslovljena! Bez poklona.

Gospode, pomiluj. 40x Gospode, blagoslovi.

Svećenik:

Neka je blagoslovljen Krist Bog naš: svagda, sada i vazda, i u vijeke vjekova!

Narod: Amin.

Svećenik:

Nebeski Care, ukrijepi bogoljubni narod naš, učvrsti vjeru, ukroti nevjernike, umiri svijet, ovaj grad (ili ovo mjesto, ili ovu svetu obitelj) u dobru očuvaj, preminule očeve naše i naše braću među pravednike nastani, a nas u pokajanju i ispovijedanju primi i pomiluj, jer si dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. 3x Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode, Isuse Kriste, Bože naš, pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Care, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. 12x

Molitva

Presveta Trojice, jedinobitna Moći, nerazdjeljivo Carstvo, Bože, izvore svih dobara: budi dobrostiv u ovaj čas i prema meni grešnomu, umij me od svake ljage i prosvijetli mi razum da bih uvijek pjevao, slavoslovio i govorio: Jedan je svet, jedan je Gospod, Isus Krist, na slavu Boga Oca.

Narod: Amin.

Budi ime Gospodnje blagoslovljeno od sada i do vijeka! Triput.

Psalam 33.

Blagoslivljat ću Gospoda u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! Nek' se Gospodom duša moja hvali: nek' čuju ponizni i nek' se raduju! Veličajte sa mnom Gospoda, uzvisujemo ime njegovo zajedno! Tražio sam Gospoda, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. Eto, jadnik vapi, a Gospod ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. Anđeo Gospodnji tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. Kušajte i vidite kako dobar je Gospod: blago čovjeku koji se njemu utječe! Bojte se Gospoda, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje. Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Gospoda ne trpe oskudice. Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem. O čovječe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra? Jezik svoj odà zla suspreži i usne od riječi prijevarnih! Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi! Oči Gospodnje gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji. Pravednici zazivaju, i Gospod ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. Blizu je Gospod onima koji su skršena srca, a klonule duše spašava. Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Gospod do svih izbavlja. On čuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neće slomiti. Opakosti bezbošca ubija, platit će koji mrze pravednika. Gospod izbavlja duše slugu svojih, i neće platiti tko god se njemu utječe.

Dostojno je zaista tebe zvati blaženom, Bogorodice. Vazda blaženu i preneporočnu i Majku Boga našega. Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Gospode pomiluj. Triput. Blagoslovi.

Svećenik:

Krist, istiniti Bog naš, molitvama svoje prečiste Majke, časnog i slavnog proroka, i preteče i krstitelja Ivana, svetih, slavnih i svehvaljenih apostola i svetoga (ime), čiji je hram; i svetoga Lava biskupa katanskog, čiji je dan, i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

Ornament