OrnamentOrnament

Ako služi svećenik, uzima epitrahil i izlazi ispred carskih dveri i govori:

Svećenik:

Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.


Slava tebi, Bože naš, slava tebi!

Kralju nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji posvuda jesi i sve ispunjaš, riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! 12 x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon.

Psalam 5.

Čuj, o Gospode, riječi moje, jecaje moje razaberi! Osvrni se na glas mog prizivanja, o Kralju moj i Bože moj, jer tebe vruće zazivam! Gospode, zorom glas mi već čuješ, zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć'. Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila: zlobniku nema boravka s tobom, opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom. Mrziš sve što čine bezakonje i uništavaš lažljivce. Varalica i krvopija Gospodu se gadi. Po velikoj dobroti tvojoj unići ću u dom tvoj: past ću ničice pred svetim domom tvojim, Gospode, prepun poštovanja. U svojoj me pravdi vodi poradi mojih dušmana, svoj put mi poravnaj pred očima. U njihovim ustima iskrenosti nema, srce im je puno zloće; grlo mi je grob otvoren, a jezikom laskaju. Kazni ih, o Bože! Nek' propadnu oni i osnove njine, otjeraj ih zbog mnogih nedjela njihovih; ta oni se digoše na tebe. Nek' se raduju svi što se utječu tebi, neka kliču sve dovijeka! Štiti ih i nek' se vesele u tebi koji ljube ime tvoje, jer pravednika, Gospode, ti blagoslivljaš, dobrotom ga svojom k'o štitom zaklanjaš.

Psalam 89.

Gospode, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena. Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi! Smrtnike u prah vraćaš i veliš: „Vratite se, sinovi ljudski!“ Jer je tisuću godina u očima tvojim k'o jučerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna. Razgoniš ih k'o jutarnji san, kao trava su što se zeleni: jutrom cvate i sva se zeleni, a uvečer – već se suši i vene. Zaista, izjeda nas tvoja srdžba i zbunjuje ljutina tvoja. Naše si grijehe stavio pred svoje oči, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega. Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, kao uzdah dovršismo godine svoje. Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako smo snažni, i osamdeset; a većina od njih muka je i ništavost: jer prolaze brzo i mi letimo odavle. Tko će mjeriti žestinu gnjeva tvojega, tko proniknuti srdžbu tvoju? Nauči nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce. Vrati se k nama, Gospode! Ta dokle ćeš? Milostiv budi slugama svojim! Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da kličemo i da se veselimo u sve dane! Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad smo stradali! Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj! Dobrota Gospoda, Boga našega, nek' bude nad nama! Daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek' uspije.

Psalam 100.

Da zapjevam o dobroti i pravdi, tebi, Gospode, da zasviram! Razmatrat ću put savršenstva: kad li ćeš k meni doći? Hodit ću u nedužnosti srca u domu svojemu. Neću stavljati pred oči svoje ništa opako. Mrzim čovjeka koji čini zlo: on neće biti uza me. Opako će srce biti daleko od mene; o zlu neću da znadem. Tko kleveće bližnjeg u potaji, toga ću pogubiti. Čovjeka oholih očiju i srca naduta ja ne podnosim. Pogled upravljam k vjernima na zemlji da sa mnom stanuju. Tko hodi putem nedužnim, taj će mi služiti. Neće prebivati u kući mojoj tko spletke snuje. Tko govori laži, neće opstati pred mojim očima. Svaki ću dan istrebljivati sve zlikovce u zemlji; iskorijenit ću iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Katizma 9.

Psalam 68.

**Spasi me, Bože: vode mi dođoše do grla! U duboko blato zapadoh i nemam kamo nogu staviti; u duboku tonem vodu, pokrivaju me valovi. Iznemogoh od vikanja, grlo mi je promuklo, oči mi klonuše Boga mog čekajuć'. Brojniji su od vlasi na glavi mojoj oni koji me mrze nizašto. Tvrđi su od kostiju mojih oni što mi se nepravedno protive: zar mogu vratiti što nisam oteo? Bože, ti znadeš bezumnost moju, moji ti grijesi nisu sakriti. Nek' se ne postide zbog mene koji se u te uzdaju, Gospode, Gospode nad Vojskama! Neka se ne posrame zbog mene koji traže tebe, Bože Izraelov! Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, i stid mi pokri lice. Tuđinac postadoh braći i stranac djeci majke svoje. Jer me izjela revnost za Dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me. Dušu sam postom mučio, okrenulo mi se u ruglo. Uzeh kostrijet za haljinu, i postah im igračka. Koji sjede na vratima protiv mene govore, vinopije mi rugalice poju. No tebi se molim, Gospode, u vrijeme milosti, Bože; po velikoj dobroti svojoj ti me usliši po svojoj vjernoj pomoći! Izvuci me iz blata da ne potonem, od onih koji me mrze izbavi me - iz voda dubokih. Nek' me ne pokriju valovi, nek' me ne proguta dubina, nek' bezdan ne zatvori usta nada mnom! Usliši me, Gospode, jer je dobrostiva milost tvoja, po velikom milosrđu pogledaj na me! Ne sakrivaj lica pred slugom svojim; jer sam u stisci, usliši me brzo! Približi se duši mojoj i spasi je; zbog dušmana mojih oslobodi me! Ti mi znadeš porugu, stid i sramotu, pred tvojim su očima svi koji me muče. Ruganje mi slomilo srce i klonuh; čekao sam da se tko sažali nada mnom, ali ga ne bi; i da me tko utješi, ali ga ne nađoh. U jelo mi žuči umiješaše, u mojoj me žeđi octom napojiše. Nek' im stol bude zamka, a žrtvene gozbe stupica! Nek' im potamne oči da ne vide, nek' im bokovi zasvagda oslabe! Izlij na njih ljutinu, žar tvoga gnjeva nek' ih zahvati! Njihova kuća nek' opusti, u njihovu šatoru nek' nitko ne stanuje! Jer su progonili koga ti pokara, bol povećaše onomu koga ti rani. Na njihovu krivnju krivnju još dodaj, ne opravdali se pred tobom! Nek' budu izbrisani iz knjige živih, među pravednike neka se ne broje! A ja sam jadnik i bolnik - nek' me štiti tvoja pomoć, o Bože! Božje ću ime hvaliti popijevkom, hvalit ću ga zahvalnicom. Bit će to milije Gospodu no bik žrtveni, milije nego junac s papcima i rozima. Gledajte, ubogi, i radujte se, nek' vam oživi srce, svima koji Boga tražite. Jer siromahe Gospod čuje, on ne prezire sužanja svojih. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer Bog će spasiti Sion

  • on će sagradit' gradove Judine - tu će oni stanovat', imati baštinu. Baštinit će ga potomci slugu njegovih; prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.**

Psalam 69.

O Bože, spasi me, Gospode, u pomoć mi pohitaj! Nek' se postide i smetu svi koji mi o glavi rade! Nek' odstupe i nek' se posrame koji se nesreći mojoj raduju! Nek' uzmaknu u sramoti svojoj koji zlurado na me grohoću! Neka kliču i nek' se vesele u tebi svi koji tebe traže! Neka govore svagda: "Velik je Bog!" svi koji spasenje tvoje ljube! A bijedan sam ja i nevoljan, o Bože, u pomoć mi pohitaj! Ti si pomoć moja i spasitelj; Gospode, ne kasni!

Psalam 66.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje! Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave! Nek' se vesele i kliču narodi, jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji. Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave! Zemlja plodom urodila! Bog nas blagoslovio, Bog naš! Bog nas blagoslovio! Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa i prvi pjeva dok narod čini jedan veliki poklon, a kad narod odgovara svećenik čini jedan veliki poklon.

Tropar, glas 6.:

Jutrom glas mi već čuješ, o Kralju moj i Bože moj.

  • Gospode, počuj riječi moje i razaberi vapaj moj.

  • Jer tebi se molim, Gospode!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan:

Kako da te nazovemo, Omilostivljena? Nebom – jer si zasjala Suncem pravde? Rajem – jer si procvala Cvijetom neraspadljivosti? Djevicom – jer si ostala nepovrijeđena? Čistom Majkom – jer si na svojim svetim rukama držala Sina, Boga sviju? Njega moli za spasenje naših duša! Tri mala poklona.

Svećenik ulazi u oltar

Stihovi:

Korake mi upravljaj po riječi svojoj, da nikakva opačina ne ovlada mnome. Izbavi me od kleveta ljudskih i naredbe tvoje ja ću čuvati. 2x

Licem svojim obasjaj slugu svog i nauči me pravilima svojim! 2x

Neka se ispune usta moja hvalom tvojom, Gospode, da bih pjevao slavu tvoju, sav dan veličinu tvoju! 3x

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Tropar, glas 4.:

Žurno nam priskoči, prije nego nas porobi neprijatelj koji tebe huli, a nama prijeti, Kriste Bože naš. Križem svojim pogubi one koji na nas vojuju da shvate što može vjera pravovjernih, molitvama Bogorodice, jedini Čovjekoljupče!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Nastavniče premudrosti, prosvjetitelju razuma, učitelju neukih i zaštitniče nevoljnih! Okrijepi i prosvijetli srce moje, Vladaru! Ti mi podaj riječ, Riječi Očeva, pa neću kratiti usnama svojim da ti vapiju: Milosrdni, pomiluj mene grješnoga!

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Preslavnu Božju Majku, svetiju i od svetih anđela, neprekidno veličajmo srcem i usnama, priznavajući je Bogorodicom jer ona je uistinu rodila Boga utjelovljena i ona se neprestano moli za duše naše!

Gospode, pomiluj. 40 puta

(Ako predmoli svećenik, izlazi ispred carskih dveri i govori sljedeću molitvu)

Ti koji si u svako vrijeme i u svaki čas, na nebesima i na zemlji čašćen i slavljen, Kriste Bože, koji si spor na srdžbu, bogat milosrđem i dobrotom, koji ljubiš pravedne a prema grješnima si milostiv, te sve zoveš k spasenju radi obećanja budućih dobara, ti jedini, Gospode, primi molitve koje ti u ovaj čas upućujemo i upravi život naš prema zapovijedima svojim. Posveti duše naše, očisti tijela naša, ispravi nam misli i pročisti namisli, te nas izbavi od svake brige, nevolje i tjeskobe; okruži nas svetim anđelima svojim da njihovom zaštitom čuvani i vođeni, prispijemo k jedinstvu vjere i spoznaji neizrecive slave tvoje, jer ti si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Smiluj nam se, Bože, i blagoslovi nas, obasjaj nas licem svojim i pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Kralju, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. 12x

Molitva Prvog časa

Kriste, Svjetlosti istinska, ti prosvjećuješ i posvećuješ svakoga čovjeka koji dolazi na svijet! Neka se utisne na nama znamen svjetla lica tvoga da u njemu ugledamo Svjetlost nedostupnu. Korake naše upravi k izvršavanju zapovijedi tvojih, po molitvama prečiste Majke tvoje i svih svetih tvojih. Amin.

Svećenik:

Slava tebi Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi!

Narod:

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Gospode, pomiluj. Triput.

Blagoslovi.

Svećenik:

Krist, pravi Bog naš, molitvama prečiste Majke svoje, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

I svećenik ulazi u oltar.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

Ornament