OrnamentOrnament

Svećenik oblači epitrahil i izlazi ispred zatvorenih carskih dveri.

Svečenik: Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.


Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi!

Kralju nebeski, Utješitelju, Duše istine! Ti svugdje prebivaš i sve ispunjaš. Riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše!

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas! Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi carstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! 12x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu Bogu. Mali poklon

Dođite, poklonimo se i padnimo ničice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon

Psalam 69.

O Bože, spasi me, Gospode, u pomoć mi pohitaj! Nek' se postide i smetu svi koji mi o glavi rade! Nek' odstupe i nek' se posrame koji se nesreći mojoj raduju! Nek' uzmaknu u sramoti svojoj koji zlurado na me grohoću! Neka kliču i nek' se vesele u tebi svi koji tebe traže! Neka govore svagda: „Velik je Bog!“ svi koji spasenje tvoje ljube! A bijedan sam ja i nevoljan, o Bože, u pomoć mi pohitaj! Ti si pomoć moja i spasitelj; Gospode, ne kasni!

Kanon Andrije Kretskoga Pjesma 1.

Irmos: Pomoćnik je on i zaštitnik moj jer mi je postao izbaviteljem: On je Bog moj, njega ću slaviti. On je Bog oca mojega, njega ću veličati, jer se slavno proslavio.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Poklonimo se Trojici koja je iznad svih vjekova i molimo da skine teško breme grijeha s naših duša i daruje nam suze pokajanja.

 • Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Bogorodice, obrano onih koji ti pjevaju, skini s nas teško breme grijeha i kao čista primi, Vladarice, nas raskajane.

Pjesma 2.

Irmos: Pogledajte i znajte: Ja sam Bog koji posla manu poput kiše i vodu iz kamena izvedoh nekoć u pustinji narodu svome mišicom i silom svojom.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Trojice bespočetna, nestvorena, nerazdjeljiva, primi mene koji se kajem i jer sam sagriješio, spasi me. Tvoje sam stvorenje, nemoj me odbaciti. Poštedi me i izbavi me od vječne osude.

 • Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Prečista Vladarice, Bogoroditeljice, nado onih koji se tebi utječu i pristanište onih koji su vitlani burom, isprosi svojim molitvama milost za mene od milosrdnoga Stvoritelja i Sina svoga.

Pjesma 3.

Irmos: Učvrsti, Gospode, na stijeni zapovijedi tvojih nemirno srce moje, jer si jedini svet i Gospod.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Sagriješih, Gospode, sagriješih pred Tobom. Očisti me jer nema među ljudima onoga tko bi više od mene sagriješio.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Izađi dušo moja iz zemlje Harana, iz grijeha, i pođi u zemlju gdje teče vječna životna neraspadljivost koju je Abraham naslijedio.

 • Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Trojice bespočetna, nestvorena i nerazdjeljiva, u trima osobama slavljena, spasi nas koji se s vjerom klanjamo vladavini Tvojoj.

 • I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Sina, rođena od Oca prije svih vjekova, ti si, Bogorodice, ne znajući za muža, u vremenu rodila i za divno čudo po porodu djevicom ostala.

Pjesma 4.

Irmos: Kada je prorok dočuo za tvoj dolazak, Gospode, prestrašio se jer se želiš roditi od Djevice i objaviti se ljudima. Stoga govoraše: Gospode, čuo sam za slavu tvoju i pobojah se. Slava moći tvojoj, Gospode.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Ispovijedamo tebe, Bože, u Trojici jedini, čije osobe zajedno vladaju i koje imaju jedno prijestolje, i pjevamo ti pjesmu slave koja se na nebesima triput pjeva.

Pjesma 5.

Irmos: Od rane zore te molim, Čovjekoljupče, da me prosvijetliš i povedeš putem svojih zapovijedi i tako naučiš vršiti volju tvoju.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Slavimo te, Trojice, jedini Bože: Svet, svet, svet si Oče, Sine i Duše Sveti, nepromjenljiva naravi, jedinstvo kojemu se vazda klanjamo.

 • Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Od tebe se, nepovrijeđena i bezgrješna Majko Djevice, Bog koji je vjekove stvorio obukao u moju narav i tako primio na sebe naše čovještvo.

Pjesma 6.

Irmos: Iz svega srca svoga zavapih milosrdnomu Bogu a on je uslišao mene koji bijah u dubini podzemlja i izbavio od propasti život moj.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Ja sam Trojstveni Bog, nestvoren i nevidljiv, razdijeljen u osobama i jedinstven, iste naravi - govori Otac i Sin i Duh Božji.

 • Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Bezgrešna, rodila si Boga koji je uzeo naše obličje. Moli ga, Bogorodice, da budemo opravdani po molitvama tvojim.

Gospode, pomiluj. 3x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Kondak, glas 6.

Dušo moja, dušo moja! Ustani, zašto još spavaš? Kraj se približava. Preni se kako bi te pomilovao Krist Bog koji je posvuda i sve ispunjava.

Pjesma 7.

Irmos: Sagriješismo, bezakonje i nepravdu pred tobom počinismo, jer niti sačuvasmo niti učinismo kako si nam zapovijedio. Ali, nemoj nas zauvijek kazniti, Bože otaca naših!

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Trojice nestvorena, nerazdjeljiva, istobitna i jedne naravi, Svjetlo od svjetla, Bože trojedini, pjesmama proslavljeni - tako pjevaj, dušo moja, i proslavi Boga koji je Život svih života.

 • Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Pjevamo ti, slavimo te i klanjamo ti se, Bogorodice, jer si rodila jednoga od nedjeljive Trojice, Krista Boga, i nebesa otvorila zemlji.

Pjesma 8.

Irmos: Onoga kojega slavi nebeska vojska i kojega se boje kerubini i serafini - tomu sva bića i stvorenja pjevajte, blagoslivljajte ga i hvalite u sve vijeke.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Kao razbojnik ja ti vapijem: Spomeni me se! Poput Petra zazivam: Oprosti mi! Poput carinika vapijem: Pomiluj me! I poput grješnice lijem gorke suze, Spasitelju. Primi moje tužaljke kao što si nekoć primio one žene Kananejke.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Iscijeli, Spasitelju, pokvarenost moje raskajane duše i kao jedini Liječnik, pomaži ju pomašću ulja i vina – djelima pokajanja i pokore.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Poput Kananejke ja ti vapijem: 'Smiluj mi se, Sine Davidov!' Poput žene koja je krvarila, hvatam se za porub tvoje haljine, i plačem kao Marta i Marija za Lazarom.

 • Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Bespočetni Oče, zajedno bespočetni Sine, Utješitelju ljubazni, Duše pravde! Bože Riječi roditelju, Riječi Oca bespočetnoga, Duše živi djelotvorni, jedinstvena Trojice, pomiluj nas!

 • I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Ljepši od purpurne tkanine, Prečista, u tvojemu je krilu otkan duhovni grimiz - tijelo Emanuelovo. Zato te, o istinska Bogorodice, veličamo.

Pjesma 9.

Irmos: Prečista Djevica začela je i rodila na neizrecivi način besmrtan plod, jer Božje rođenje obnavlja prirodu. Zato je svi narodi s pravom kao Bogonevjestu i Majku veličaju.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Krist je podnio napasti od sotone koji mu ponudi pretvoriti kamenje u kruh i poveo ga je na visoku goru odakle se vide sva kraljevstva svijeta. Pazimo na kušnje, budni budimo i svagda se molimo Kristu Bogu našemu.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Liječeći bolesti Krist Riječ je propovijedao Radnu vijest siromasima, liječio uzete, jeo sa carinicima i razgovarao s grješnicima, a dodirom ruke u život je povratio usnulu dušu kćeri Jairove.

 • Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Veliki poklon.

Zakej je bio carinik, ali se spasio, ne kao farizej Šimun koji je zastrani. I grješnica je dobila oprost i odrješenje od onoga koji ima vlast opraštati grijehe. Pohitimo nasljedovati njezin primjer.

 • Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Pjevamo Trojici istobitnoj, jedinstvu Troosobnom, Oca slaveći, Sina hvaleći i Duhu se klanjajući, jednoj naravi - kao Bogu istinitomu, Životu i Carstvu beskonačnomu.

Irmos: Prečista Djevica začela je i rodila na neizrecivi način besmrtan plod, jer Božje rođenje obnavlja prirodu. Zato je svi narodi s pravom kao Bogonevjestu i Majku veličaju. Veliki poklon.

Psalam 4.

Kad zazovem, usliši me, Bože, pravo moja, ti što me u tjeskobi ìzbavī: pomiluj me, usliši moju molitvu! Sinovi čovječji, dokle će vam srca ostati tvrda? Zašto ispraznost ljubite, opsjenu slijedite? Znajte: Gospod čudesno uzvisuje prijatelja svoga; Gospod će me uslišiti kad ga zazovem. Promislite u srcima i ne griješite, dršćite na svojim ležajima i zanijemite. Prinesite žrtve pravedne, u Gospoda se uzdajte! Mnogi govore: „Tko će nam pokazati sreću?“ Obasjaj nas, Gospode, svjetlom svoga lica! Više si u srce moje ulio radosti nego kad obilno rode pšenica i vino. Čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi smo ti, o Gospode, daješ miran počinak.

Psalam 6.

Gospode, nemoj me karati u srdžbi svojoj, ne kažnjavaj me u svojoj jarosti! Pomiluj me, Gospode, jer sam iznemog'o, Gospode, ozdravi me jer dršću kosti moje. Duboko mi je duša potresena, a ti, o Gospode – dokle ćeš? Vrati se, Gospode, dušu mi izbavi, spasi me rad' svoje dobrote: jer među mrtvima tko te se sjeća, u podzemlju tko ti hvale pjeva? Iznemogoh od pusta jecanja, u noći postelju plačem zalijevam, suzama ležaj natapam. Od žalosti oko mi gasne i slabi, jer su mnogi neprijatelji moji. Odstupite od mene, svi opaki, jer je Gospod plač moj čuo. Čuo je Gospod molbu moju, Gospod je primio moju molitvu. Neka se postide i užasno zbune svi moji dušmani i puni srama neka smjesta odstupe.

Psalam 12.

Tȁ dokle, Gospode, dokle ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati lice od mene? Dokle ću nositi bol u duši: tugu u srcu obdan i obnoć? Dokle će se dušmanin dizat' na me? Pogledaj, usliši, Gospode, Bože moj! Prosvijetli mi oči da ne zaspim nasmrt, nek' ne kaže dušmanin: „Nadjačah njega!“ Nek' ne kliču protivnici ako posrnem! Ja se u tvoju dobrotu uzdam, nek' mi se srce raduje spasenju tvome! Pjevat ću Gospodu koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Gospoda Svevišnjeg! Pogledaj, usliši, Gospode, Bože moj! Prosvijetli mi oči da ne zaspim nasmrt, nek' ne kaže dušmanin: „Nadjačah njega!“

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi, Bože! Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Psalam 24.

K tebi, Gospode, uzdišem dušu svoju, u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće: postidjet će se koji se lako iznevjere. Pokaži mi, Gospode, svoje putove, nauči me svojim stazama! Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: u tebe se pouzdajem svagda. Spomeni se, Gospode, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Ne spominji se grijehâ moje mladosti ni prijestupâ, spomeni me se po svojoj ljubavi – radi dobrote svoje, o Gospode! Gospod je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. On ponizne u pravi vodi i uči malene putu svome. Sve su staze Gospodnje istina i ljubav za onog koji čuva savez njegov i propise. Gospode, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. Ima li koga da se boji Gospoda? On će ga poučiti kojim će putem krenuti. Duša će mu u sreći počivati, a potomci će njegovi zaposjesti zemlju. Prisan je Gospod s onima koji ga se boje i savez svoj objavljuje njima. K Gospodu su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke. Pogledaj na me i pomiluj me, jer osamljen sam i nevoljan. Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me! Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze. Čuvaj dušu moju, izbavi me: neću se postidjeti, jer se tebi utekoh. Nedužnost i čestitost nek' me štite, jer u tebe se uzdam, o Gospode. Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.

Psalam 30.

Tebi se, Gospode, utječem, o, da se ne postidim nikada: u svojoj me pravdi izbavi! Prikloni k meni uho svoje, pohiti da me oslobodiš! Budi mi hrid zaštite, tvrđava spasenja. Jer ti si hrid moja, tvrđava moja, radi svoga imena vodi me i ravnaj. Izvuci me iz mreže koju mi zapeše, jer ti si moje utočište. U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Gospode, Bože vjerni. Ti mrziš one koji štuju ništavne kumire, a ja se u Gospoda uzdam. Radosno ću klicat' tvojoj mudrosti, jer si na moju bijedu pogledao, pomogao u tjeskobi duši mojoj. Nisi me predao u ruke dušmana, noge si mi na prostran put izveo. Pomiluj me, Gospode, jer sam u tjeskobi, od jada slabi mi oko, duša i tijelo. Život mi se troši u gorčini, ljeta moja u jecanju. U muci mi se iscrpila snaga i kosti su moje klonule. Dušmanima svojim postao sam ruglo, susjedima podsmijeh, a znancima strašilo; koji me vide vani, bježe od mene. Nestalo me k'o mrtvaca iz sjećanja ljudi, postadoh k'o razbijena posuda. Čujem šaputanje mnogih, užas odasvud: sastaju se protiv mene i smišljaju kako da mi život oduzmu. A ja se, Gospode, u tebe uzdam; govorim: Ti si Bog moj! U tvojoj je ruci sudbina moja: istrgni me iz ruke dušmana i onih koji me progone! Rasvijetli lice nad slugom svojim, po svojoj me dobroti spasi. Gospode, ne bilo me stid što tebe zazvah! Neka se postide zlotvori, nek' u podzemlju zamuknu. Nek' zanijeme usne lažljive koje protiv pravednika govore drsko, oholo i prezirno. O, kako je velika, Gospode, tvoja dobrota, koju čuvaš za one koji te se boje, koju iskazuješ onima što se tebi utječu naočigled sinovima čovječjim. Zaklanjaš ih štitom lica svoga od zavjera ljudskih; u šatoru svom ih skrivaš od jezika svadljivih. Blagoslovljen Gospod jer me obasu čudesnom dobrotom u gradu tvrdom. U tjeskobi svojoj već mišljah: „Odbačen sam od pogleda tvoga.“ Ali ti si čuo glas mog zaziva dok sam tebi vapio. Ljubite Gospoda, svi sveti njegovi: čuva Gospod svoje vjernike, a po zasluzi vraća onima koji postupaju oholo. Budite hrabra i jaka srca, svi koji se u Gospoda uzdate.

Psalam 90.

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni Svemogućega, reci Gospodu: „Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!“ Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štiti i obrana! Nećeš se bojati strašila noćnoga ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara o podne. Pa nek' padaju tisuće kraj tebe, deseci tisuća s desne tvoje, tebi se neće primaći! Tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika. Jer Gospod je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje. Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu. Jer anđelima svojim zapovijedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju. „Izbavi ću ga jer me ljubi, zakrilit' ga jer poznaje ime moje. Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti, s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti. Nasitit ću ga danima mnogim, pokazat' mu spasenje svoje.“

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi, Bože! Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa

Svećenik: S nama Bog, narodi znajte i pokajte se: jer je s nama Bog!

Narod: S nama Bog, narodi znajte i pokajte se: jer je s nama Bog!

Svećenik: Poslušajte do krajeva zemlje:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Vi silni pokorite se:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Ako se ponovno osilite, opet ćete biti pobijeđeni:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Ako nešto čvrsto naumite, Gospod će to razoriti:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: I ako riječ izgovorite, neće u vama ostati:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Prijetnji se vaših ne bojimo i nećemo se smesti:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Gospoda Boga našega mi ćemo štovati i njega se bojati:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Ako se u njega budem pouzdavao, bit će mi na posvećenje

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Uzdat ću se u njega i po njemu se spasiti:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Evo ja i djeca koju mi dade Bog

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Narod koji je hodio u tami, vidje svjetlost veliku

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Vas koji živite u mrklim stranama i sjeni smrtnoj, svjetlost će obasjati:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Jer Dijete nam se rodilo, Sin nam je darovan:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Kojemu je vlast na plećima:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: I miru njegovu nema granica:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Nazvat će se imenom: Anđeo velikoga savjeta:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Čudesan savjetnik:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Bog silni, Vladar i Knez mira:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Otac budućega vijeka:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik: S nama Bog, narodi znajte i pokajte se:

Narod: jer je s nama Bog!

Svećenik ulazi u oltar.

Proživjevši ovaj dan, zahvaljujem ti, Gospode i molim te, podaj mi večer i noć bez grijeha, Spasitelju, i spasi me.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Proživjevši ovaj dan, slavoslovim ti, Vladaru i molim te, podaj mi večer i noć bez sablazni, Spasitelju, i spasi me.

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Proživjevši ovaj dan, pjevam ti hvalu, Sveti, i molim te, podaj mi večer i noć bez zamki napasnika, Spasitelju, i spasi me.

Bestjelesna narav kerubina neušutnim te pjesmama slavoslove.

Šestokrili životni serafini neprestanim te glasima uznose.

Sve vojske anđeoske trosvetim te pjesmama hvale.

Jer si Otac koji postoji prije svega i imaš Sina koji je zajedno s tobom bespočetan,

i s jednakočasnim životvornim Duhom, pokazuješ nerazdjeljivost Trojice.

Presveta Djevice, Mati Božja, očevici i sluge Riječi,

Svi zborovi proroka i mučenika koji sada besmrtni život imate:

Molite se ustrajno za nas jer smo svi u nevoljama,

da se izbavimo od prijevare napasnika, da zapjevamo anđeosku pjesan:

Sveti, Sveti, Sveti, Trosveti Gospode, pomiluj i spasi. Amin.

Vjerujem u jednoga Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu. I uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca (i Sina), koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima. I u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amin.

Na svaki zaziv čini se jedan mali poklon.

Presveta Vladarice, Bogorodice, moli Boga za nas grješnike. 3x

Sve nebeske sile svetih anđela i arkanđela, molite za nas grješnike. 2x

Sveti Ivane, proroče i pretečo i Krstitelju Gospoda našega Isusa Krista, moli Boga za nas grješnike. 2x

Sveti slavni apostoli, proroci i mučenici i svi sveti, molite za nas grješnike. 2x

Prepodobni i bogonosni oci naši, pastiri i učitelji sve zemlje, molite za nas grješnike. 2x

Nepobjediva, neuništiva i božanska snago časnoga i životvornog križa, ne ostavi nas grešne. 2x

Bože, milostiv budi nama grješnima. 2x

Bože, oprosti nam naše grijehe i pomiluj nas. 1x

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas. Gospode, očisti grijehe naše. Vladaru, otpusti bezakonja naša. Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Zbor: Amin.

Tropar

Prosvijetli oči moje, Kriste Bože, da ne zaspim na smrt, da ne reče neprijatelj moj: Nadjačah ga.

Stih: Pogledaj i usliši me, Gospode Bože moj!

Prosvijetli oči moje, Kriste Bože, da ne zaspim na smrt, da ne reče neprijatelj moj: Nadjačah ga.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Bože, budi zaštitnik duši mojoj jer prolazim kroz mnoge zamke. Izbavi me od njih i spasi me, Dobri, kao Čovjekoljubac.

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Budući nemamo smjelost moliti zbog velikih grijeha naših, Bogorodice Djevo, moli od tebe Rođenoga, jer majčinska molitva može mnogo učiniti pred Vladarevim milosrđem. Ne prezri molitava nas grješnih, Prečista, jer milostiv je i može nas spasiti onaj koji je dragovoljno za nas podnio muku.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa.

Gospode, pomiluj! 40x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, koja si bez povrede Boga – Riječ rodila, kao istinsku Bogorodicu, tebe veličamo.

Imenom Gospodnji blagoslovi, oče.

Svećenik: Molitvama svetih otaca naših, Gospode, Isuse Kriste, Bože naš, pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik ispred ikonostasa moli molitvu sv. Bazilija Velikoga:

Gospode, Gospode, koji si nas izbavio od svake strijele koja leti po danu, izbavi nas i od svakoga zla u noći. Primi ovo naše podizanje ruku kao žrtvu večernju. Učini da i bojišnicu noći prijeđemo bez poroka ne okaljavši se zlom. Izbavi nas i od svake uznemirenosti i bojazni koje nam đavao priprema. Daruj našim dušama mir, a našim mislima brigu o ispitu na tvojem strašnom i pravednom sudu. Neka naša tijela strahuju pred tobom, a naši udovi neka se umrtve, da u snu i tišini, prosvijetljeni tvojim svjetlom, razmatramo tvoje zapovijedi. Odagnaj od nas zle misli i škodljivu požudu. Podigni nas u vrijeme molitve, učvršćene u vjeri i usavršene u vršenju tvojih zapovijedi, milošću i dobrotom tvojega jedinorođenog Sina s kojim si blagoslovljen u zajedništvu s presvetim, blagim i životvornim tvojim Duhom: svagda, sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik ulazi u oltar.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se i padnimo ničice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon.

Psalam 50.

Pomiluj me, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom: pravedan ćeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš. Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja. Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše učiš me mudrosti. Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega! Objavi mi radost i veselje, nek' se obraduju kosti satrvene! Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu! Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim! Učit ću bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi će se obraćati. Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože spasitelju moj! Nek' mi jezik kliče pravednosti tvojoj! Otvori, Gospode, usne moje, i usta će moja naviještati hvalu tvoju. Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio. Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti. U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i opet sagradi jeruzalemske zidine! Tada će ti biti mile žrtve pravedne i tad će se prinosit' teoci na žrtveniku tvojemu.

Psalam 101.

Gospode, usliši molitvu moju, i vapaj moj k tebi da dođe! Nemoj sakrivati lice od mene u dan moje nevolje! Prigni k meni uho svoje: kad te prizovem, brzo me usliši! Jer moji dani nestaju poput dima, a moje kosti gore kao oganj. Srce mi se suši kao pokošena trava i kruh svoj zaboravljam jesti. Od snažnih jecaja mojih kosti mi uz kožu prionuše. Sličan sam čaplji u pustinji, postah k'o ćuk na pustoj razvalini. Ne nalazim sna i uzdišem k'o samotan vrabac na krovu. Svagda me grde dušmani moji; mnome se priklanjaju što bjesne na me. Pepeo jedem poput kruha, a piće svoje miješam sa suzama zbog tvoje ljutnje i gnjeva, jer si me digao i bacio. Moji su dani k'o oduljena sjena, a ja se, gle, sušim poput trave. A ti, o Gospode, ostaješ dovijeka i tvoje ime kroza sva koljena. Ustani, pomiluj Sion: vrijeme je da ga pomiluješ – sada je čas! Jer milo je slugama tvojim kamenje njegovo, žale ruševine njegove. Tad će se pogani bojati, Gospode, imena tvojega i svi kraljevi zemlje slave tvoje kad Gospod opet sazda Sion, kad se pokaže u slavi svojoj, kad se osvrne na prošnju ubogih i ne prezre molitve njihove. Nek' se zapiše ovo za budući naraštaj, puk što nastane neka hvali Gospoda. Jer Gospod gleda sa svog uzvišenog svetišta, s nebesa na zemlju gleda da čuje jauke sužnjeva, da izbavi smrti predane, da se na Sionu navijesti ime Gospodnje i njegova hvala u Jeruzalemu kad se narodi skupe i kraljevstva da služe Gospodu. Putem je istrošio sile moje, skratio mi dane. Rekoh: „Bože moj, nemoj me uzeti u sredini dana mojih! Kroza sva koljena traju godine tvoje. U početku utemelji zemlju, i nebo je djelo ruku tvojih. Propast će, ti ćeš ostati, sve će ostarjeti kao odjeća. Mijenjaš ih poput haljine i nestaju: ti si uvijek isti – godinama tvojim nema kraja. Djeca će tvojih slugu živjeti u miru i potomstvo će njihovo trajati pred tobom.“

Svećenik izlazi ispred ikonostasa i moli molitvu židovskog kralja Manasije:

Gospode Svedržitelju, Bože naših otaca: Abrahama, Izaka i Jakova i njihovog pravednog potomstva! Ti si stvorio nebo i zemlju sa svim uresom njihovim. Obuzdao si more svojom moćnom riječju, a bezdan zatvorio i zapečatio svojim strašnim imenom. Svi strepe i drhte pred silom lica tvojega, jer je neizdrživo velika ljepota slave tvoje, a grešnici ne mogu opstati pred žestinom tvoje prijetnje. Neizmjerna je i neistraživa milost tvojih obećanja, jer si ti Gospod Svevišnji, milosrdan, velikodušan, pun milosti, i žao ti je što ljudi čine zlo. Ti si, Gospode, u svojoj velikoj dobroti dao pokajanje i oproštenje grešnicima, i po svojem velikom milosrđu odredio da se spašavaju pokorom. Gospode nad Vojskama, ti nisi odredio pokoru za pravedne: Abrahama, Izaka i Jakova, koji ti nisu sagriješili, nego si je odredio za mene grješnoga, jer sagriješih više nego što je pijeska morskoga. Mnoštvo je bezakonja mojih, Gospode, mnoštvo je bezakonja mojih, i nisam dostojan pogledati i vidjeti nebeske visine zbog mnogih nepravda mojih. Sapet sam mnogim okovima i ne mogu podići svoju glavu, te mi nema olakšanja jer sam raspalio srdžbu tvoju i zlo pred tobom učinio, neizvršavanjem tvoje volje i neobdržavanjem tvojih zapovijedi. I zato sada pred tobom priklanjam koljeno svoga srca koje je potrebno tvoje dobrote. Sagriješio sam, Gospode, sagriješio sam i znana su mi bezakonja moja. Ali ja te molim vapijući: Oprosti mi, Gospode, oprosti mi i ne pogubi me u bezakonjima mojim. Ne srdi se dovijeka sjećajući se mojih zala, niti me osudi na dubinu podzemlja. Jer ti si, Bože, Bog onih koji se kaju i na meni ćeš pokazati svu dobrotu svoju i nedostojnoga me spasiti po svojoj velikoj milosti da te vazda hvalim u sve dane života svoga. Tebi pjevaju sve nebeske sile i tvoja slava je u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas. Gospode, očisti grijehe naše. Vladaru, otpusti bezakonja naša. Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Tropar, glas 6.:

Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas! Neznajući kako da se opravdamo, ovu molitvu ti stoga kao Vladaru mi grješnici prinosimo: Pomiluj nas!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Gospode, pomiluj nas jer se u te uzdamo! Ne srdi se jako na nas niti se spominji bezakonja naših, nego pogledaj i sada milostivo na nas i izbavi nas od neprijatelja naših, jer ti si Bog naš a mi narod tvoj, svi smo djelo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo!

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Otvori nam vrata milosrđa, blagoslovljena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji se u te uzdamo, nego da se izbavimo od nevolja po tvome zagovoru, jer ti si spasenje roda kršćanskoga.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa.

Gospode, pomiluj! 40x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, koja si bez povrede Boga – Riječ rodila, kao istinsku Bogorodicu, tebe veličamo.

Imenom Gospodnji blagoslovi, oče.

Svećenik: Molitvama svetih otaca naših, Gospode, Isuse Kriste, Bože naš, pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik ispred ikonostasa moli molitvu.

Vladaru, Bože Oče svedržitelju, Gospode Sine, jedinorođeni Isuse Kriste i sveti Duše, jedno Božanstvo i jedna Moći, pomiluj mene grešnoga i po samo tebi znanim prosudbama spasi mene nedostojnoga slugu svojega, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik ulazi u oltar.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se i padnimo ničice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon.

Psalam 142.

Gospode, slušaj moju molitvu, u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, u pravednosti me svojoj usliši! Ne idi na sud sa slugom svojim, jer nitko živ nije pravedan pred tobom! Dušmanin mi dušu progoni, o zemlju pritisnu život moj; u tmine me baci da stanujem kao oni koji su davno umrli. Duh moj već zamire u meni, srce mi trne u grudima. Spominjem se dana minulih, mislim o svim djelima tvojim, o djelima ruku tvojih razmišljam. Ruke svoje za tobom pružam, duša moja k'o suha zemlja za tobom žeđa. Usliši me brzo, o Gospode, dah moj već je na izmaku! Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, da ne postanem kao oni koji u grob silaze! Objavi mi jutrom dobrotu svoju jer se uzdam u tebe. Put mi kaži kojim ću krenuti jer k tebi dušu uzdižem. Izbavi me Gospode, od mojih dušmana, tebi je se utječem. Nauči me da vršim volju tvoju jer ti si Bog moj. Duh tvoj dobri nek' me po ravnu putu vodi! Zbog imena svog, Gospode, poživi me, zbog svoje pravednosti dušu mi izvedi iz tjeskobe! Po svojoj dobroti satri moje dušmane, uništi sve moje tlačitelje, jer ja sam sluga tvoj!

Malo slavoslovlje

Slava Bogu na visini i na zemlji mir, a ljudima dobra volja. Mali poklon. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te. Mali poklon. Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Mali poklon. Gospode Bože, Kralju nebeski, Bože Oče Svedržitelju. Gospode Sine Jedinorođeni, Isuse Kriste i Sveti Duše. Gospode Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev, koji oduzimaš grijeh svijeta, pomiluj nas; koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu; koji sjediš s desne Ocu, pomiluj nas. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospod, Isuse Kriste, u slavi Boga Oca. Amin. Svake ću noći tebe blagoslivljati i hvaliti ime tvoje uvijek i dovijeka. Gospode, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena. Rekoh: Gospode, pomiluj me, iscijeli dušu moju, jer tebi sagriješih. Gospode, tebi se utječem, nauči me vršiti volju tvoju, jer ti si Bog moj. Jer u tebi je izvor života, tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo: zakrili dobrotom svojom sve koji te poznaju. Udostoj nas, Gospode, da ove noći budemo sačuvani od grijeha. Blagoslovljen budi, Gospode, Bože otaca naših, i neka ime tvoje bude hvaljeno i slavljeno dovijeka. Amin. Neka dobrota tvoja, o Gospode, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo! Blagoslovljen jesi, Gospode, nauči me pravilima svojim. Mali poklon. Blagoslovljen jesi, Vladaru, pouči me pravilima svojim. Mali poklon. Blagoslovljen jesi, Sveti, prosvijetli me pravilima svojim. Mali poklon. Gospode, milost tvoja traje dovijeka, djelo ruku svojih ne zapusti. Tebi pripada hvala, tebi pripada pjesma, tebi slava pripada: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Dostojno je zaista tebe zvati blaženom, Bogorodice. Vazda blaženu i preneporočnu i Majku Boga našega. Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas. Gospode, očisti grijehe naše. Vladaru, otpusti bezakonja naša. Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Psalam 150. i Tropar „Gospode sila“, glas 6.

Gospode silâ s nama budi, pomoćnika drugog osim tebe u nevoljama nemamo: Gospode silâ, pomiluj nas!

Stih 1.: Hvalite Boga u svetištu njegovu, slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog!

Gospode silâ s nama budi, pomoćnika drugog osim tebe u nevoljama nemamo: Gospode silâ, pomiluj nas!

Stih 2.: Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

Gospode silâ s nama budi, pomoćnika drugog osim tebe u nevoljama nemamo: Gospode silâ, pomiluj nas!

Stih 3.: Hvalite ga zvucima roga, slavite ga harfom i citarom!

Gospode silâ s nama budi, pomoćnika drugog osim tebe u nevoljama nemamo: Gospode silâ, pomiluj nas!

Stih 4.: Hvalite ga igrom i bubnjem, slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Gospode silâ s nama budi, pomoćnika drugog osim tebe u nevoljama nemamo: Gospode silâ, pomiluj nas!

Stih 5.: Hvalite ga cimbalima zvučnim, slavite ga cimbalima gromkim! Sve što god diše Gospoda neka slavi!

Gospode silâ s nama budi, pomoćnika drugog osim tebe u nevoljama nemamo: Gospode silâ, pomiluj nas!

Hvalite Boga u svetištu njegovu, slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog!

Gospode silâ s nama budi, pomoćnika drugog osim tebe u nevoljama nemamo: Gospode silâ, pomiluj nas!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: glas 6.:

Gospode, kad ne bismo imali kao molitelje svete tvoje i dobrotu tvoju da nas miluje, kako bismo se usudili tebe slaviti, Spasitelju, kojemu anđeli neprestano slavoslove? Poznavaoče srdaca, poštedi duše naše!

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Nebrojeni su grijesi moji, Bogorodice, i zato tebi pribjegavam, Prečista, ja koji sam potreban spasenja. Pohodi onemoćalu dušu moju i moli Sina svoga i Boga našega da mi otpusti sve zlo koje učinih, jedina blagoslovljena!

Presveta Bogorodice, nemoj me ostaviti za vrijeme života moga, niti me prepusti volji ljudskoj, nego me ti zaštiti i pomiluj.

Sve svoje ufanje polažem u tebe, Majko Božja: sačuvaj me pod svojim okriljem.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa.

Gospode, pomiluj. 40x

Ti koji si u svako vrijeme i u svaki čas, na nebesima i na zemlji čašćen i slavljen, Kriste Bože, koji si spor na srdžbu, bogat milosrđem i dobrotom, koji ljubiš pravedne a prema grješnima si milostiv, te sve zoveš k spasenju radi obećanja budućih dobara, ti jedini, Gospode, primi molitve koje ti u ovaj čas upućujemo i upravi život naš prema zapovijedima svojim. Posveti duše naše, očisti tijela naša, ispravi nam misli i pročisti namisli, te nas izbavi od svake brige, nevolje i tjeskobe; okruži nas svetim anđelima svojim da njihovom zaštitom čuvani i vođeni, prispijemo k jedinstvu vjere i spoznaji neizrecive slave tvoje, jer ti si blagoslovljen u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik: Smiluj nam se, Bože, i blagoslovi nas, obasjaj nas licem svojim i pomiluj nas.

Narod: Amin.

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Care, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. 12x

Molitva presvetoj Bogorodici

Neporočna, besprijekorna, nepovrijeđena, prečista Djevice, Bogonevjesto i Vladarice! Ti si po preslavnom tvojem rođenju s ljudima Boga-Riječ sjedinila i palu narav roda našega s nebeskom povezala. Ti si jedina nada beznadnih, pomoćnica onih koji pobjeđuju, spremna zaštitnica onih koji se tebi utječu i utočište svih kršćana. Ne zastidi se mene grješnoga i poročnoga, koji sam grješnim mislima, riječima i djelima svega sebe beskorisnim učinio, te zbog lijenosti postao robom naslade i lakomislenosti. A ti kao Majka čovjekoljubivoga Boga, čovjekoljubno budi milosrdna prema meni grješnom i bludnom, i primi moju prošnju koju ti okaljanim ustima prinosim, te u svojega Sina i našega Vladara i Gospoda, zagrlivši ga majčinskom odvažnošću, isprosi da otvori i meni čovjekoljubno milosrđe dobrote svoje i da me, oprostivši moje bezbrojne prijestupe, obrati na pokajanje i učini me pravim vršiteljem svojih zapovijedi. Budi uvijek uz mene u svojoj milosti, milosrđu i dobrohotnosti: u sadašnjem životu budi mi žarkom zagovornicom i pomoćnicom, tjerajući od mene neprijateljske nasrtaje i pokazujući mi put spasenja; i na času prijelaza mojega sačuvaj jadnu dušu moju, daleko goneći od nje mračna lica zlih duhova; a na strašni dan pravednoga suda izbavi me vječne muke i učini me baštinikom neizrecive slave Sina tvojega i Boga našega. Daj da to postignem, Vladarice moja, presveta Bogorodice, poradi tvojega posredovanja i zagovora, milošću i čovjekoljubljem jedinorođenoga Sina tvojega, Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista: njemu pripada svaka slava, čast i klanjanje, s njegovim vječnim Ocem, i presvetim i dobrim i životvornim njegovim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Molitva Gospodu našemu Isusu Kristu

Podaj, Vladaru, nama koji odlazimo na spavanje, tjelesni i duševni mir, i zaštiti nas od mračnoga grešnog sna i od svakoga tamnoga i noćnoga naslađivanja. Stišaj buđenje strasti, ugasi ražarene strijele Zloga koje se na nas lukavo dižu, smiri buđenje tjelesnosti naše i uspavaj svako naše zemaljsko i tjelesno mudrovanje. I daruj nam, Bože, budan duh, razborit um i trijezno srce, lagani san bez ikakovih đavolskih priviđenja. Probudi nas u vrijeme molitve postojane u zapovijedima tvojim i ispunjene trajnim spomenom na sudove tvoje. Udijeli nam i svenoćni slavoslov da bismo pjevali i blagoslivljali i slavili nadasve časno i veliko ime tvoje: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik: Preslavna Vazdadjevo, Majko Krista Boga, primi molitve naše i ponesi ih Sinu svojemu i Bogu našemu, da po tebi spasi duše naše.

Ufanje je moje Otac, utočište moje Sin, zaštitnik moj Duh je Sveti: Presveta Trojice, slava tebi!

Svećenik: Smiluj nam se, Bože, po velikom milosrđu svome, molimo ti se: usliši i pomiluj.

Narod: Gospode, pomiluj. Triput.

Još se molimo da očuvaš ovaj grad (ili ovo mjesto) i ovaj sveti hram (ili ovu svetu obitelj) kao i svaki grad, mjesto i kraj od gladi, pošasti, potresa, potopa, ognja, rata, najezde tuđinaca i međusobnog sukoba i da nam milostiv budeš i milosrdan, dobri i čovjekoljubivi Bože naš, i da odvratiš od nas gnjev svoj što se na nas podiže i da nas izbaviš od nadolazeće pravedne presude i pomiluješ nas.

Narod: Gospode, pomiluj. 12x

Svećenik: Usliši nas, Bože, Spasitelju naš, ufanje svih krajeva zemlje i onima na moru daleko. I milostivi, milostiv budi, Vladaru, prema našim grijesima i pomiluj nas. Jer si milosrdan i čovjekoljubiv Bog, iskazujemo ti slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik: Slava tebi Kriste, Bože ufanje naše, slava tebi.

Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj. Triput. Blagoslovi.

U sveto velikoj četrdesetnici, umjesto otpusta, svećenik klekne, te se okrene prema narodu i govori, a ostali se poklone do zemlje:

Vladaru mnogomilostivi, Gospode Isuse Kriste, Bože naš: molitvama prečiste Vladarice naše Bogorodice i vazda Djevice Marije; snagom časnog i životvornog križa; zaštitom časnih nebeskih bestjelesnih sila; zagovorom časnoga, slavnoga proroka, Preteče i Krstitelja Ivana; svetih, slavnih i uvijek hvaljenih apostola; svetih otaca naših i velikih crkvenih naučitelja i svetitelja: Bazilija Velikoga, Grgura Bogoslova i Ivana Zlatoustoga; među svetima oca našega Nikole, nadbiskupa mirskog i čudotvorca; ravnoapostolnih učitelja slavenskih Ćirila i Metoda; svetog svećenomučenika Jozafata; svetog velikomučenika Dimitrija Srijemskog, svetog Nikole Tavelića i svetoga Marka Križevčanina, i svih svetih i slavnih mučenika i duhovnih pobjednika; časnog oca našega Leopolda Bogdana Mandića i časne majke naše Makrine i ostalih naših časnih otaca i majki; svetih i pravednih bogootaca Joakima i Ane, svetog (ime) čiji je hram; i svetoga apostola Onezima, čiji je dan, i svih svetih, daj da molitva naša bude tebi ugodna, daruj nam oproštenje grijeha naših, pokrij nas pod okriljem krila tvojih, ukloni od nas svakoga neprijatelja i protivnika. Gospode, smiri naš život, pomiluj nâs i svijet svoj i spasi duše naše, jer si dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika

Molitvama svetih otaca naših, Gospode, Isuse Kriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Ornament