OrnamentOrnament

Ako služi svećenik, uzima epitrahil i izlazi ispred carskih dveri i govori:

Svećenik:

Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.


Slava tebi, Bože naš, slava tebi!

Kralju nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji posvuda jesi i sve ispunjaš, riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! 12x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon.

Psalam 83.

Kako su mili stanovi tvoji, Gospode nad Vojskama! Duša mi gine i čezne za dvorima Gospodnjim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu. I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje: a ja žrtvenike tvoje, Gospode nad vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u domu tvome slaveć' te bez prestanka! Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove! Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću i prva je kiša u blagoslov odijeva. Snaga mi raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu. Gospode, Bože nad vojskama, čuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev! Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga! Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Volim biti na pragu doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika. Gospod, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Gospod dobara onima koji idu u nedužnosti. Gospod nad vojskama, blago onom tko se u te uzda.

Psalam 84.

Zavolje opet Gospod zemlju svoju, na dobro okrenu udes Jakovljev. Otpusti krivnju narodu svome, pokri sve grijehe njegove. Suspregnu svu ljutinu svoju, odusta od žestine gnjeva svoga. Obnovi nas, Bože, spasitelju naš, i odbaci zlovolju prema nama! Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, prenositi srdžbu svoju od koljena na koljeno? Zar nas nećeš opet oživiti da se narod tvoj raduje u tebi? Pokaži nam, Gospode, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Da poslušam što mi to Gospod govori: Gospod obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava će njegova živjeti u zemlji našoj. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicat' iz zemlje, Pravda će gledat' s nebesa. Gospod će dati blagoslov i sreću, i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih.

Psalam 85.

Prigni uho svoje, Gospode, i usliši me, jer sam bijedan i ubog. Čuvaj dušu moju, jer sam pobožnik tvoj; Bože moj, spasi slugu svoga koji se uzda u te! Pomiluj me, razveseli dušu sluge svoga, jer k tebi dušu svoju uzdigoh. Jer ti si, Gospode, dobar i blag, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. Počuj, Gospode, molitvu moju, i pazi na glas moga vapaja. U dan tjeskobe svoje zavapih k tebi, jer si me uslišio. Nema ti ravna među bozima, Gospode, i nema djela kakvo je tvoje. Svi narodi što ih stvori doći će i pred tobom se pokloniti, Gospode, i proslavit će ime tvoje. Jer ti si velik i činiš čudesa: ti jesi Bog jedini. Uči me, Gospode, putu svojem, da hodim vjeran tebi i da mi se srce raduje bojeći se imena tvojega! Slavit ću te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim, i slavit ću ime tvoje dovijeka, jer velika je ljubav tvoja prema meni, ti si istrgao dušu moju iz dubine Podzemlja. O Bože, prijestupnici zakona digoše se na me, skup silnika zaiska dušu moju a tebe nemaju pred očima. No, ti si, Gospode, Bože moj, milosrdan i dobar, spor na srdžbu, prepun ljubavi i vjernosti. Pogledaj na me i pomiluj me: podaj čedu svom snage svoje i spasi sina sluškinje svoje. Pokaži mi znak dobrote svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, Gospode, pomogao, ti me utješio.

Pokaži mi znak dobrote svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, Gospode, pomogao, ti me utješio.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Katizma 5.

Psalam 36.

Nemoj se žestiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima: kao trava brzo se osuše, k'o mlada zelen brzo uvenu. U Gospoda se uzdaj i čini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru. Sva radost tvoja neka bude Gospod: on će ispuniti želje tvoga srca! Prepusti Gospodu putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi. Pravda će tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno. Smiri se pred Gospodom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sreće, na čovjeka koji spletke kuje. Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne učiniš. Jer će biti satrti zlikovci, a koji se u Gospoda uzdaju, baštinit će zemlju. Još malo i nestat će bezbožnika: mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema. Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživat'. Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrguće na njega. A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi. Mač potežu bezbošci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem. Mačem će vlastito srce probiti, slomit će se njihovi lukovi. Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora: jer će se ruke zlotvora slomiti, a Gospod je oslon pravedniku. Gospod se brine za život čestitih, dovijeka će trajati baština njihova. Neće se postidjeti u vrijeme nevolje, bit će siti u danima gladi. A bezbožnici će propasti, dušmani Gospodnji povenut će k'o ures livada, poput dima se rasplinuti. Bezbožnik zaima, ali ne vraća, pravednik se sažaljeva i daje. Oni koje Gospod blagoslovi baštinit će zemlju, a koje prokune bit će zatrti. Gospod vodi i učvršćuje korake čovjeku i mio mu je put njegov. Ako i posrne, ne pada jer ga Gospod drži za ruku. Mlad bijah i ostarjeh, al' ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose. Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov. Zla se kloni i čini dobro, i ostat ćeš dovijeka. Jer Gospod ljubi pravdu i pobožnika svojih ne ostavlja. Zauvijek će biti zatrti zlikovci, istrijebit će se potomstvo bezbožnika. Zemlju će posjedovati pravednici i živjet će na njoj dovijeka. Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo. Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi. Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti. Gospod ga neće ostaviti u njegovoj vlasti i neće dopustiti da ga na sudu osude. U Gospoda se uzdaj i drži se puta njegova: on će te uzvisit' i baštinit ćeš zemlju; radostan ćeš gledati propast bezbožnih. Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k'o cedar krošnjat širi. Prođoh, i gle - nema ga više; potražih ga i ne nađoh. Promatraj čestita i gledaj neporočna: mirotvorac ima potomstvo. A grešnici bit će svi iskorijenjeni, istrijebit će se zlikovačko sjeme. Od Gospoda dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje. Gospod im pomaže, on ih izbavlja: on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu traže okrilje.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa i prvi pjeva dok narod čini jedan veliki poklon, a kad narod odgovara svećenik čini jedan veliki poklon.

Tropar, glas 8.:

Ti koji si u deveti čas radi nas tijelom smrt okusio, umrtvi, Kriste Bože, požude tijela našega i spasi nas!

  • Gospode, neka dopre do tebe molitva moja, po svojoj me riječi prosvijetli.

  • Nek zazivanje moje dođe pred lice tvoje, po svojoj me riječi izbavi.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan

Ti si se, o Dobri, radi nas rodio od Djevice, podnio si razapinjanje i smrću smrt uništio, i pokazao uskrsnuće kao Bog. Ne odbaci nâs, koje si rukom svojom sazdao. Pokaži nam, Milostivi, milosrđe svoje, i pogledaj na Bogorodicu koja te je rodila jer se ona za nas moli, i spasi, Spase naš, narod koji očajava! Tri mala poklona.

Svećenik ulazi u oltar

Ne napusti nas do kraja poradi imena svojega, nemoj razvrći saveza svojega i ne odvrati od nas milost svoju poradi Abrahama, miljenika svojega, Izaka, sluge svojega, i Izraela, sveca svojega.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Tropar, glas 8.:

Kada je razbojnik ugledao Začetnika života kako visi na križu, govoraše: Kada ovaj s nama raspeti ne bi bio utjelovljeni Bog, sunce ne bi sakrilo svoje zrake, niti bi se zemlja dršćući tresla. Nego, Gospode, koji sve trpiš, spomeni se mene u carstvu svojem!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Između dvojice razbojnika našao se križ tvoj kao mjerilo pravednosti: jednoga je težinom bogohulstva u pakao odvuklo, a drugoga, oslobodivši od grijeha, privuklo do spoznaje Boga. Kriste Bože, slava tebi!

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Kada je gledala na križu tebe, Jaganjca i Pastira i Spasitelja svijeta, Roditeljica je tvoja govorila plačući: svijet se sada raduje primajući otkupljenje, a utroba moja gori promatrajući tvoje raspeće koje za sve podnosiš, Sine i Bože moj!

Gospode, pomiluj. 40 puta

(Ako predmoli svećenik, izlazi ispred carskih dveri i govori sljedeću molitvu)

Ti koji si u svako vrijeme i u svaki čas, na nebesima i na zemlji čašćen i slavljen, Kriste Bože, koji si spor na srdžbu, bogat milosrđem i dobrotom, koji ljubiš pravedne a prema grješnima si milostiv, te sve zoveš k spasenju radi obećanja budućih dobara, ti jedini, Gospode, primi molitve koje ti u ovaj čas upućujemo i upravi život naš prema zapovijedima svojim. Posveti duše naše, očisti tijela naša, ispravi nam misli i pročisti namisli, te nas izbavi od svake brige, nevolje i tjeskobe; okruži nas svetim anđelima svojim da njihovom zaštitom čuvani i vođeni, prispijemo k jedinstvu vjere i spoznaji neizrecive slave tvoje, jer ti si blagoslovljen u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Smiluj nam se, Bože, i blagoslovi nas, obasjaj nas licem svojim i pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Care, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Molitva

Vladaru, Gospode Isuse Kriste, Bože naš, ti si spor na srdžbu zbog grijeha naših i priveo si nas do ovoga časa u kojem si visio na životvornome drvetu, kada si dobrome razbojniku otvorio rajska vrata i smrću smrt uništio: očisti nas, grešne i nedostojne sluge svoje. Mi smo sagriješili i bezakonje počinili, i nismo dostojni podići oči svoje i gledati u nebesku visinu, jer smo napustili put istine tvoje i hodismo po volji srca svojega. Ali, molimo tvoju neizmjernu dobrotu: poštedi nas, Gospode, po obilju milosrđa svojega i spasi nas poradi svetoga imena svojega, jer naši su se dani istrošili u ništavilu. Izbavi nas iz ruke protivnika i otpusti nam naše grijehe, umrtvi naše tjelesne požude da se, odloživši staroga čovjeka, odjenemo u novoga i da tako živimo tebi, našemu Vladaru i Dobročinitelju. Daj da vršeći tvoje zapovijedi dospijemo do vječnoga mira gdje je prebivalište svih onih koji se raduju. Uistinu, ti si pravo veselje i radost onima koji te ljube, Kriste Bože naš, i tebi slavu iskazujemo s tvojim vječnim Ocem i presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Objednica

U carstvu svojem spomeni nas se, Gospode, kada dođeš, u kraljevstvu svome!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi siromasi duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi ožalošćeni, oni će se utješiti!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi krotki, oni će baštiniti zemlju!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi koji žeđaju i gladuju za pravdom, oni će se nasititi!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi milosrdni, oni će zadobiti milosrđe!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi čisti srcem, oni će Boga gledati!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi mirotvorci, oni će se sinovima Božjim zvati!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi progonjeni zbog pravednosti, njihovo je carstvo nebesko!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi ste kad vas, zbog mene, pogrde i prognaju, i sve zlo slažu protiv vas.

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Radujte se i veselite se, jer velika je plaća vaša na nebesima!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Spomeni nas se, Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje! Veliki poklon.

Spomeni nas se, Vladaru, kada dođeš u kraljevstvo svoje! Veliki poklon.

Spomeni nas se, Sveti, kada dođeš u kraljevstvo svoje! Veliki poklon.

Zbor nebeski slavi te i govori: svet, svet, svet, Gospod Sabaot! Puna su nebesa i zemlja slave tvoje!

Stih: Pristupite k njemu i prosvijetlite se, i neće se postidjeti lica vaša.

Zbor nebeski slavi te i govori: svet, svet, svet, Gospod Sabaot! Puna su nebesa i zemlja slave tvoje!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Zbor svetih anđela i arkanđela sa svim nebeskim silama slavi te i govori: svet, svet, svet Gospod Sabaot! Puna su nebesa i zemlja slave tvoje!

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Vjerujem u jednoga Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu. I uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca (i Sina), koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima. I u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amin.

Odriješi, oprosti, otpusti, Bože, grijehe naše, hotimične i nehotične, bilo riječju ili djelom, bilo svjesno ili nesvjesno, umom ili pomišlju, bilo danju ili noću: sve nam oprosti jer si dobar i čovjekoljubac.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Kondak, glas 3.

Prije nerotkinja, a danas rodi Kristova Preteču! Na njemu se ispuniše sva proročanstva! Jer koga proroci propovjedahu, na Njega on stavi ruku na Jordanu. Pojavi se Božje Riječi prorok, propovjednik ujedno i Preteča.

Kondak, glas 2.

Ti si se naslađivao uzdržljivošću, bogomudri, obuzdavajući tjelesne želje, i pokazao si se vjerom prosvijetljenim. Stoga si poput drveta posred raja procvjetao, časni oče Auksencije.

Kondak, glas 2.

Čvrstim i Bogom nadahnutim naukom prosvjećuješ svijet sjajnim zrakama. Kao munja, prošao si cijelim svijetom, o blaženi Ćirile! Presvijetlom Božjom riječi sjajiš na zapadu i sjeveru i jugu, i svijet obasjavaš čudesima.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: Kondak, glas 8.

Sa svetima daruj pokoj, Kriste, dušama slugu svojih, tamo gdje nema ni muke, ni boli, ni vapaja, nego život bez kraja.

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Kondak hrama

Gospode, pomiluj. 40x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Smiluj nam se, Bože, i blagoslovi nas, obasjaj nas licem svojim i pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Care, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. 12x

Molitva

Presveta Trojice, jedinobitna Moći, nerazdjeljivo Carstvo, Bože, izvore svih dobara: budi dobrostiv u ovaj čas i prema meni grešnomu, umij me od svake ljage i prosvijetli mi razum da bih uvijek pjevao, slavoslovio i govorio: Jedan je svet, jedan je Gospod, Isus Krist, na slavu Boga Oca.

Narod: Amin.

Svećenik:

Slava tebi, Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj. Triput. Blagoslovi.

Svećenik:

Krist, istiniti bog naš, molitvama svoje prečiste Majke, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

I svećenik ulazi u oltar.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

Ornament