OrnamentOrnament

Ako služi svećenik, uzima epitrahil i izlazi ispred carskih dveri i govori:

Svećenik:

Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.


Slava tebi, Bože naš, slava tebi!

Kralju nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji posvuda jesi i sve ispunjaš, riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! 12x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon.

Psalam 83.

Kako su mili stanovi tvoji, Gospode nad Vojskama! Duša mi gine i čezne za dvorima Gospodnjim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu. I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje: a ja žrtvenike tvoje, Gospode nad vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u domu tvome slaveć' te bez prestanka! Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove! Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću i prva je kiša u blagoslov odijeva. Snaga mi raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu. Gospode, Bože nad vojskama, čuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev! Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga! Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Volim biti na pragu doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika. Gospod, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Gospod dobara onima koji idu u nedužnosti. Gospod nad vojskama, blago onom tko se u te uzda.

Psalam 84.

Zavolje opet Gospod zemlju svoju, na dobro okrenu udes Jakovljev. Otpusti krivnju narodu svome, pokri sve grijehe njegove. Suspregnu svu ljutinu svoju, odusta od žestine gnjeva svoga. Obnovi nas, Bože, spasitelju naš, i odbaci zlovolju prema nama! Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, prenositi srdžbu svoju od koljena na koljeno? Zar nas nećeš opet oživiti da se narod tvoj raduje u tebi? Pokaži nam, Gospode, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Da poslušam što mi to Gospod govori: Gospod obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava će njegova živjeti u zemlji našoj. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicat' iz zemlje, Pravda će gledat' s nebesa. Gospod će dati blagoslov i sreću, i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih.

Psalam 85.

Prigni uho svoje, Gospode, i usliši me, jer sam bijedan i ubog. Čuvaj dušu moju, jer sam pobožnik tvoj; Bože moj, spasi slugu svoga koji se uzda u te! Pomiluj me, razveseli dušu sluge svoga, jer k tebi dušu svoju uzdigoh. Jer ti si, Gospode, dobar i blag, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. Počuj, Gospode, molitvu moju, i pazi na glas moga vapaja. U dan tjeskobe svoje zavapih k tebi, jer si me uslišio. Nema ti ravna među bozima, Gospode, i nema djela kakvo je tvoje. Svi narodi što ih stvori doći će i pred tobom se pokloniti, Gospode, i proslavit će ime tvoje. Jer ti si velik i činiš čudesa: ti jesi Bog jedini. Uči me, Gospode, putu svojem, da hodim vjeran tebi i da mi se srce raduje bojeći se imena tvojega! Slavit ću te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim, i slavit ću ime tvoje dovijeka, jer velika je ljubav tvoja prema meni, ti si istrgao dušu moju iz dubine Podzemlja. O Bože, prijestupnici zakona digoše se na me, skup silnika zaiska dušu moju a tebe nemaju pred očima. No, ti si, Gospode, Bože moj, milosrdan i dobar, spor na srdžbu, prepun ljubavi i vjernosti. Pogledaj na me i pomiluj me: podaj čedu svom snage svoje i spasi sina sluškinje svoje. Pokaži mi znak dobrote svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, Gospode, pomogao, ti me utješio.

Pokaži mi znak dobrote svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, Gospode, pomogao, ti me utješio.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Katizma 16.

Psalam 112.

Aliluja! Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje! Blagoslovljeno ime Gospodnje sada i dovijeka! Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje! Uzvišen je Gospod nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje. Tko je kao Gospod, Bog naš, koji u visinama stoluje i gleda odozgo nebo i zemlju? Podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda. Nerotkinji daje da u domu stanuje kao radosna majka djece brojne.

Psalam 113.

**Aliluja! Kad izađe Izrael iz Egipta i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog, Judeja mu posta svetište, a Izrael kraljevstvo njegovo. Vidje more i uzmače, a Jordan ustuknu. Bregovi skakahu poput ovnova i brežuljci poput jaganjaca. Što ti je, more, da uzmičeš? Jordane, zašto natrag okrećeš? Bregovi, zašto skačete poput ovnova i vi, brežuljci, poput jaganjaca? Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, pred licem Boga Jakovljeva. On hrid pretvara u slap vodeni i stijenu u izvor vode. Ne nama, o Gospode, ne nama, već svom imenu slavu daj zbog ljubavi i vjernosti svoje. Zašto da govore pogani: "Ta gdje je Bog njihov?" Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi to učini. Idoli su njihovi srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo. Usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, nosnice, a ne mirišu. Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hodaju; glas im iz grla ne izlazi. Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju. Dome Izraelov, u Gospoda se uzdaj!

  • On je štit i pomoćnik njihov. Dome Aronov, u Gospoda se uzdaj!
  • On je štit i pomoćnik njihov. Štovatelji Gospodnji, u Gospoda se uzdajte!
  • On je štit i pomoćnik njihov. Gospod će se nas spomenut' i on će nas blagoslovit': blagoslovit će dom Izraelov, blagoslovit će dom Aronov, blagoslovit će one koji se Gospoda boje - i male i velike. Umnožio vas Gospod, vas i vaše sinove! Blagoslovio vas Gospod koji stvori nebo i zemlju! Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju dade sinovima čovječjim. Ne, Gospoda mrtvi ne hvale, nitko od onih što siđu u Podzemlje. Mi živi, mi Gospoda slavimo sada i dovijeka. Aliluja.**

Psalam 114.

Ljubim Gospoda jer čuje vapaj molitve moje: uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah. Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba. Tada zazvah ime Gospodnje: "O Gospode, spasi život moj!" Dobrostiv je Gospod i pravedan, pun sućuti je Bog naš. Gospod čuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi. Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Gospod je dobrotvor tvoj. On mi život od smrti izbavi, oči moje od suza, noge od pada. Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa i prvi pjeva dok narod čini jedan veliki poklon, a kad narod odgovara svećenik čini jedan veliki poklon.

Tropar, glas 8.:

Ti koji si u deveti čas radi nas tijelom smrt okusio, umrtvi, Kriste Bože, požude tijela našega i spasi nas!

  • Gospode, neka dopre do tebe molitva moja, po svojoj me riječi prosvijetli.

  • Nek zazivanje moje dođe pred lice tvoje, po svojoj me riječi izbavi.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan

Ti si se, o Dobri, radi nas rodio od Djevice, podnio si razapinjanje i smrću smrt uništio, i pokazao uskrsnuće kao Bog. Ne odbaci nâs, koje si rukom svojom sazdao. Pokaži nam, Milostivi, milosrđe svoje, i pogledaj na Bogorodicu koja te je rodila jer se ona za nas moli, i spasi, Spase naš, narod koji očajava! Tri mala poklona.

Svećenik ulazi u oltar

Ne napusti nas do kraja poradi imena svojega, nemoj razvrći saveza svojega i ne odvrati od nas milost svoju poradi Abrahama, miljenika svojega, Izaka, sluge svojega, i Izraela, sveca svojega.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Tropar, glas 8.:

Kada je razbojnik ugledao Začetnika života kako visi na križu, govoraše: Kada ovaj s nama raspeti ne bi bio utjelovljeni Bog, sunce ne bi sakrilo svoje zrake, niti bi se zemlja dršćući tresla. Nego, Gospode, koji sve trpiš, spomeni se mene u carstvu svojem!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Između dvojice razbojnika našao se križ tvoj kao mjerilo pravednosti: jednoga je težinom bogohulstva u pakao odvuklo, a drugoga, oslobodivši od grijeha, privuklo do spoznaje Boga. Kriste Bože, slava tebi!

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Kada je gledala na križu tebe, Jaganjca i Pastira i Spasitelja svijeta, Roditeljica je tvoja govorila plačući: svijet se sada raduje primajući otkupljenje, a utroba moja gori promatrajući tvoje raspeće koje za sve podnosiš, Sine i Bože moj!

Gospode, pomiluj. 40 puta

(Ako predmoli svećenik, izlazi ispred carskih dveri i govori sljedeću molitvu)

Ti koji si u svako vrijeme i u svaki čas, na nebesima i na zemlji čašćen i slavljen, Kriste Bože, koji si spor na srdžbu, bogat milosrđem i dobrotom, koji ljubiš pravedne a prema grješnima si milostiv, te sve zoveš k spasenju radi obećanja budućih dobara, ti jedini, Gospode, primi molitve koje ti u ovaj čas upućujemo i upravi život naš prema zapovijedima svojim. Posveti duše naše, očisti tijela naša, ispravi nam misli i pročisti namisli, te nas izbavi od svake brige, nevolje i tjeskobe; okruži nas svetim anđelima svojim da njihovom zaštitom čuvani i vođeni, prispijemo k jedinstvu vjere i spoznaji neizrecive slave tvoje, jer ti si blagoslovljen u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Smiluj nam se, Bože, i blagoslovi nas, obasjaj nas licem svojim i pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Care, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Objednica

U carstvu svojem spomeni nas se, Gospode, kada dođeš, u kraljevstvu svome!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi siromasi duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi ožalošćeni, oni će se utješiti!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi krotki, oni će baštiniti zemlju!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi koji žeđaju i gladuju za pravdom, oni će se nasititi!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi milosrdni, oni će zadobiti milosrđe!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi čisti srcem, oni će Boga gledati!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi mirotvorci, oni će se sinovima Božjim zvati!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi progonjeni zbog pravednosti, njihovo je carstvo nebesko!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Blaženi ste kad vas, zbog mene, pogrde i prognaju, i sve zlo slažu protiv vas.

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Radujte se i veselite se, jer velika je plaća vaša na nebesima!

Spomeni nas se Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Mali poklon.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Spomeni nas se, Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje! Veliki poklon.

Spomeni nas se, Vladaru, kada dođeš u kraljevstvo svoje! Veliki poklon.

Spomeni nas se, Sveti, kada dođeš u kraljevstvo svoje! Veliki poklon.

Zbor nebeski slavi te i govori: svet, svet, svet, Gospod Sabaot! Puna su nebesa i zemlja slave tvoje!

Stih: Pristupite k njemu i prosvijetlite se, i neće se postidjeti lica vaša.

Zbor nebeski slavi te i govori: svet, svet, svet, Gospod Sabaot! Puna su nebesa i zemlja slave tvoje!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Zbor svetih anđela i arkanđela sa svim nebeskim silama slavi te i govori: svet, svet, svet Gospod Sabaot! Puna su nebesa i zemlja slave tvoje!

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Vjerujem u jednoga Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu. I uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca (i Sina), koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima. I u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amin.

Odriješi, oprosti, otpusti, Bože, grijehe naše, hotimične i nehotične, bilo riječju ili djelom, bilo svjesno ili nesvjesno, umom ili pomišlju, bilo danju ili noću: sve nam oprosti jer si dobar i čovjekoljubac.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Kondak, glas 3.

Prije nerotkinja, a danas rodi Kristova Preteču! Na njemu se ispuniše sva proročanstva! Jer koga proroci propovjedahu, na Njega on stavi ruku na Jordanu. Pojavi se Božje Riječi prorok, propovjednik ujedno i Preteča.

Kondak, glas 2.

Kao iskusnog podvižnika pobožnosti i slavnog svojevoljnog stradalnika, stanovnika pustinje i pustinjaka, u pjesmama dostojno pohvalimo, Martinijana sveslavnog, jer je on satro đavla.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: Kondak, glas 8.

Sa svetima daruj pokoj, Kriste, dušama slugu svojih, tamo gdje nema ni muke, ni boli, ni vapaja, nego život bez kraja.

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Kondak hrama

Gospode, pomiluj. 40x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Smiluj nam se, Bože, i blagoslovi nas, obasjaj nas licem svojim i pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Care, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. 12x

Molitva

Vladaru, Gospode Isuse Kriste, Bože naš, ti si spor na srdžbu zbog grijeha naših i priveo si nas do ovoga časa u kojem si visio na životvornome drvetu, kada si dobrome razbojniku otvorio rajska vrata i smrću smrt uništio: očisti nas, grešne i nedostojne sluge svoje. Mi smo sagriješili i bezakonje počinili, i nismo dostojni podići oči svoje i gledati u nebesku visinu, jer smo napustili put istine tvoje i hodismo po volji srca svojega. Ali, molimo tvoju neizmjernu dobrotu: poštedi nas, Gospode, po obilju milosrđa svojega i spasi nas poradi svetoga imena svojega, jer naši su se dani istrošili u ništavilu. Izbavi nas iz ruke protivnika i otpusti nam naše grijehe, umrtvi naše tjelesne požude da se, odloživši staroga čovjeka, odjenemo u novoga i da tako živimo tebi, našemu Vladaru i Dobročinitelju. Daj da vršeći tvoje zapovijedi dospijemo do vječnoga mira gdje je prebivalište svih onih koji se raduju. Uistinu, ti si pravo veselje i radost onima koji te ljube, Kriste Bože naš, i tebi slavu iskazujemo s tvojim vječnim Ocem i presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Svećenik:

Slava tebi, Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj. Triput. Blagoslovi.

Svećenik:

Krist, istiniti bog naš, molitvama svoje prečiste Majke, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

I svećenik ulazi u oltar.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

Ornament