OrnamentOrnament

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon.

Psalam 53.

Spasi me, Bože, svojim imenom i jakošću svojom izbori mi pravdu! Poslušaj, Bože, moju molitvu i usliši riječi usta mojih! Oholice ustadoše na me i moj život traže silnici: na Boga se ne osvrću. Evo, Bog mi pomaže, Gospod krijepi život moj. Okreni nesreću na dušmane moje, zatri ih u vjernosti svojoj. Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ti ime, Gospod, jer je dobrostivo, jer ti me izbavi iz svake nevolje, i oko moje vidje postiđene moje dušmane.

Psalam 54.

Počuj, Bože, molitvu, i ne prezri zazivanje moje: obazri se na me i usliši me; mučim se u svojoj tjeskobi, zbunila me vika dušmanska i tlačenje grešnika, jer navališe na me bezakonjem i bijesno me progone. Srce mi je ustreptalo i strah me samrtni spopade. Užas me i trepet hvata, groza me obuze. Zavapih: „O, da su mi krila golubinja, odletio bih da otpočinem! Daleko, daleko bih letio, u pustinji se nastanio; brzo bih si potražio sklonište od bijesne oluje i vihora.“ Smeti ih, Gospode, podvoji im jezike, jer nasilje i svađu vidim u gradu; danju i noću zidinama kruže; bezakonja su i nevolje u njemu. Usred njega zasjede, s ulica mu nepravda i podlost ne odlaze. Da me pogrdio dušmanin, bio bih podnio; da se digao na me koji me mrzi, pred njim bih se sakrio. Ali ti, ti si to bio, meni jednak, prijatelj moj, moj pouzdanik s kojim sam slatko drugovao i složno hodismo u domu Božjemu. Smrt neka ih zaskoči, živi nek' siđu u podzemlje jer im je pakost u stanu i srcu. A ja ću Boga prizvati, i Gospod će me spasiti. Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i one će čuti vapaj moj. Dat će mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene. Bog će čuti i njih poniziti, Onaj koji kraljuje od vijeka, jer se ne popravljaju, Boga se ne boje. Podižu ruke na prijatelje, savez svoj oskvrnjuju. Usta su im glađa od maslaca, a srce ratoborno; riječi blaže od ulja, a oni – isukani mačevi. Povjeri Gospodu svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti: neće dati da ikada posrne pravednik. A njih ti, o Bože, strmoglavi u jamu grobnu! Krvoloci i varalice ni polovicu danâ neće doživjeti! A ja se u tebe uzdam!

Psalam 90.

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni Svemogućega, reci Gospodu: „Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!“ jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štiti i obrana! Nećeš se bojati strašila noćnoga ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara o podne. Pa nek' padaju tisuće kraj tebe, deseci tisuća s desne tvoje, tebi se neće primaći! Tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika. Jer Gospod je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje. Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu. Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju. „Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit' ga jer poznaje ime moje. Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti, s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti. Nasitit ću ga danima mnogim, pokazat' mu spasenje svoje.“

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Katizma 15.

Psalam 106.

Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova! Tako nek' reknu svi otkupljenici koje Gospod otkupi iz ruke dušmanske i koje skupi iz svih zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga. Lutahu pustinjom, u samoći pustoj, puta ne nalazeć' do naseljena grada. Gladni su bili, žeđu izmoreni, duša je klonula u njima. Tada zavapiše Gospodu u svojoj tjeskobi, i on ih istrže iz svih nevolja. Pravim ih putem povede da stignu ka gradu naseljenu. Neka hvale Gospoda za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim! Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima. U mraku sjeđahu i u tmini, sputani bijedom i gvožđima, jer su prkosili besjedama Božjim i prezreli naum Svevišnjega. Srce im stoga skrši patnjama: posrtahu, a ne bješe nikog da im pomogne. Tada zavapiše Gospodu u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. Izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove. Neka hvale Gospoda za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim! Jer razbi vrata mjedena i gvozdene polomi zasune. Zbog svojih bezakonja bolovahu oni, ispaštajuć' svoje opačine: svako se jelo gadilo duši njihovoj, do vrata smrti oni dođoše. Tada zavapiše Gospodu u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. Riječ svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne. Neka hvale Gospoda za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim! Nek' prinose žrtve zahvalnice i kličući nek' djela njegova kazuju! Oni koji lađama zaploviše morem da po vodama silnim trguju: oni vidješe djela Gospodnja, čudesa njegova na pučini. On reče i olujni se vjetar uzvitla što u visinu diže valove mora. Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu, u nevolji duša im ginula. Teturahu i posrtahu kao pijani, sva ih je mudrost izdala. Tada zavapiše Gospodu u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše. Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede. Neka hvale Gospoda za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim! Neka ga uzvisuju u narodnom zboru, neka ga hvale u vijeću staraca! On pretvori rijeke u pustinju, a izvore vodene u žednu zemlju; plodonosnu zemlju u slanu pustaru zbog zloće žitelja njezinih. On obrati pustinju u jezero, a zemlju suhu u vodene izvore i naseli ondje izgladnjele te podigoše grad gdje će živjeti. Zasijaše njive, posadiše vinograde što im doniješe obilnu ljetinu. I on ih blagoslovi te se namnožiše silno i stada im se ne smanjiše. Prorijeđeni bjehu i prezreni pod teretom patnja i nevolja. Onaj što izlijeva prezir na knezove pusti ih da po bespuću pustom lutaju. Iz nevolje podiže ubogog i obitelji k'o stada umnoži. Videć' to, čestiti neka se raduju, a zloća neka sebi usta začepi! Tko je mudar nek' o svemu tom razmišlja i nek' uvidi dobrotu Gospodnju!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa i prvi pjeva dok narod čini jedan veliki poklon, a kad narod odgovara svećenik čini jedan veliki poklon.

Tropar, glas 2.:

Ti koji si u šesti dan i čas na križ pribio grijeh koji se Adam u raju odvažio počiniti, razderi i zadužnicu s grijesima našim, Kriste Bože, i spasi nas.

  • Počuj, Bože, molitvu moju, i ne prezri zazivanje moje.

  • A ja Boga zazvah i Gospod će me uslišiti!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan:

Budući da nemamo smjelost izravno moliti zbog mnoštva grijeha naših, ti, Bogorodice Djevo, moli se onomu koji je od tebe rođen, jer majčinska molitva mnogo može kod Vladareva milosrđa. Ne prezri prošnje grješnika, Prečista, jer milostiv je i moćan spasiti on koji je poradi nas i muku prihvatio. Tri mala poklona.

Tropar proroštva, glas 1.

Stranci smo na zemlji poput svih otaca naših i kratak je raspon našega života. Stvoritelju, očuvaj nas slobodne od grijeha i po svom čovjekoljublju pomiluj nas!

Svećenik: Budimo pozorni.

Prokimen, glas 4.

Osvrni se na glas mog prizivanja, / o Caru moj i Bože moj!

Stih: Čuj, o Gospode, riječi moje, jecaje moje razaberi!

Svećenik: Premudrost.

Čitanje iz Knjige proroka Izaije (Iz 1, 19 - 31; 2, 1 - 3)

Svećenik: Budimo pozorni.

Svećenik ulazi u oltar

Čitač: Tako govori Gospod: „Htjednete li me poslušati, uživat ćete plodove zemaljske. U buntovništvu ako ustrajete, proždrijet će vas mač.“ Tako usta Gospodnja govorahu.

Kako li posta bludnicom tvrđa vjerna? Bješe puna pravičnosti, pravda u njoj stolovala, a sad – ubojice. Srebro ti se u trosku obratilo, vino ti se razdvodnjelo. Knezovi se tvoji odmetnuli, s tatima se pobratili. Svi za mitom hlepe, za darovima lete. Siroti pravdu uskraćuju, udovička parnica ne stiže k njima.

Stoga ovako govori Gospod, Gospod nad vojskama, Junak Izraelov: „ Ah, kad se iskalim na protivnicima i osvetim dušmanima! Kada ne te ruku pružim, da lužinom tvoju trosku očistim, da iz tebe uklonim olovo! Da ti opet postavim suce kao negda, savjetnike kao u početku, pa da te zovu Gradom pravednim, Tvrđom vjernosti.“

Sud pravedni otkupit će Sion, a pravda obraćenike njegove. Otpadnici i grešnici skršit će se zajedno, a oni što Gospoda napuštaju poginut će.

Da, stidjet ćete se zbog hrastova što ih sad obožavate i crvenjet ćete zbog gajeva u kojima sad uživate. Jer, bit ćete poput hrasta osušena lišća i poput gaja u kojem vode nema. Junak će biti kučina, a iskra djelo njegovo, zajedno će izgorjeti, a nikoga da ugasi.

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:

Dogodit će se na kraju danâ: Gora doma Gospodnjeg bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: „Hajde, uziđimo na goru Gospodnju, pođimo u dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona zakon doći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.“

Nakon pročitane paremije svećenik govori: Budimo pozorni.

Prokimen, glas 4.

Gospode, nemoj me karati / u srdžbi svojoj.

  • Pomiluj me, Gospode, jer sam iznemogao.

Stihovi:

Neka nas žurno pretekne smilovanje tvoje, Gospode, jer smo jako nevoljni.

Pomozi nam, Bože, Spasitelju naš, radi slave imena svoga. Gospode, oslobodi nas i otpusti nam grijehe, radi imena svoga!

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Tropar, glas 2.:

Spasenje si učinio posred zemlje, Kriste Bože! Na križu si raširio prečiste ruke svoje, sabravši sve narode koji ti kliču: Gospode, slava tebi!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Klanjamo se prečistom Liku tvome, Predobri, moleći za oproštenje grijeha naših, Kriste Bože! Jer ti si dragovoljno izvolio tijelom uzići na križ da izbaviš one koje si sazdao od ropstva đavolskoga. Stoga ti zahvalno kličemo: Sve si ispunio radošću, Spase naš, koji si došao spasiti svijet.

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan

Ufanje i zaštitnica i utočište kršćana, neprobojni bedem i tiho pristanište iznemoglima, ti jesi, prečista Bogorodice, a jer spasavaš svijet neprestanom svojom molitvom, spomeni se i nas, od sviju opjevana Djevice!

Gospode, pomiluj. 40 puta

(Ako predmoli svećenik, izlazi ispred carskih dveri i govori sljedeću molitvu)

Ti koji si u svako vrijeme i u svaki čas, na nebesima i na zemlji čašćen i slavljen, Kriste Bože, koji si spor na srdžbu, bogat milosrđem i dobrotom, koji ljubiš pravedne a prema grješnima si milostiv, te sve zoveš k spasenju radi obećanja budućih dobara, ti jedini, Gospode, primi molitve koje ti u ovaj čas upućujemo i upravi život naš prema zapovijedima svojim. Posveti duše naše, očisti tijela naša, ispravi nam misli i pročisti namisli, te nas izbavi od svake brige, nevolje i tjeskobe; okruži nas svetim anđelima svojim da njihovom zaštitom čuvani i vođeni, prispijemo k jedinstvu vjere i spoznaji neizrecive slave tvoje, jer ti si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Bože naš, pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Care, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. 12x

Molitva Šestog časa

Bože i Gospode sila i Stvoritelju svega stvorenoga! Ti si po milosrđu svoje besprimjerne dobrote poslao jedinorođenoga Sina svoga, Gospoda našega Isusa Krista, za spasenje roda našega, i časnim njegovim križem rastrgao zadužnicu grijeha naših i tako pobijedio knezove i vlasti tame. Zato, čovjekoljubivi Vladaru, primi od nas grješnih ove zahvalnice i molbe, i izbavi nas od svakoga pogubnog i tamnog grijeha i svakoga vidljivog i nevidljivog neprijatelja koji nam želi napakostiti. Strahu tvojemu pribij tjelesnost našu i ne dopusti da se srca naša priklone zlim riječima ili mislima, ljubavlju svojom rani duše naše da bismo, svagda upirući pogledom prema tebi i vođeni tvojom svjetlošću, gledajući tebe nedostupno i vječno Svjetlo, upućivali sveudiljno ispovijedanje i zahvaljivanje tebi: vječnomu Ocu s jedinorođenim tvojim Sinom i presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Svećenik:

Slava tebi, Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj. Triput. Blagoslovi.

Svećenik:

Krist, pravi Bog naš, molitvama prečiste Majke svoje, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

I svećenik ulazi u oltar.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

Ornament