OrnamentOrnament

Ako služi svećenik, uzima epitrahil i izlazi ispred carskih dveri i govori:

Svećenik:

Blagoslovljen Bog naš, svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.


Slava tebi, Bože naš, slava tebi!

Kralju nebeski, Tješitelju, Duše istine, koji posvuda jesi i sve ispunjaš, riznico dobara i darovatelju života, dođi i nastani se u nama i očisti nas od svake ljage i spasi, o Dobri, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj! 12 x

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon.

Psalam 5.

Čuj, o Gospode, riječi moje, jecaje moje razaberi! Osvrni se na glas mog prizivanja, o Kralju moj i Bože moj, jer tebe vruće zazivam! Gospode, zorom glas mi već čuješ, zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć'. Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila: zlobniku nema boravka s tobom, opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom. Mrziš sve što čine bezakonje i uništavaš lažljivce. Varalica i krvopija Gospodu se gadi. Po velikoj dobroti tvojoj unići ću u dom tvoj: past ću ničice pred svetim domom tvojim, Gospode, prepun poštovanja. U svojoj me pravdi vodi poradi mojih dušmana, svoj put mi poravnaj pred očima. U njihovim ustima iskrenosti nema, srce im je puno zloće; grlo mi je grob otvoren, a jezikom laskaju. Kazni ih, o Bože! Nek' propadnu oni i osnove njine, otjeraj ih zbog mnogih nedjela njihovih; ta oni se digoše na tebe. Nek' se raduju svi što se utječu tebi, neka kliču sve dovijeka! Štiti ih i nek' se vesele u tebi koji ljube ime tvoje, jer pravednika, Gospode, ti blagoslivljaš, dobrotom ga svojom k'o štitom zaklanjaš.

Psalam 89.

Gospode, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena. Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi! Smrtnike u prah vraćaš i veliš: „Vratite se, sinovi ljudski!“ Jer je tisuću godina u očima tvojim k'o jučerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna. Razgoniš ih k'o jutarnji san, kao trava su što se zeleni: jutrom cvate i sva se zeleni, a uvečer – već se suši i vene. Zaista, izjeda nas tvoja srdžba i zbunjuje ljutina tvoja. Naše si grijehe stavio pred svoje oči, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega. Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, kao uzdah dovršismo godine svoje. Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako smo snažni, i osamdeset; a većina od njih muka je i ništavost: jer prolaze brzo i mi letimo odavle. Tko će mjeriti žestinu gnjeva tvojega, tko proniknuti srdžbu tvoju? Nauči nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce. Vrati se k nama, Gospode! Ta dokle ćeš? Milostiv budi slugama svojim! Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da kličemo i da se veselimo u sve dane! Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad smo stradali! Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj! Dobrota Gospoda, Boga našega, nek' bude nad nama! Daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek' uspije.

Psalam 100.

Da zapjevam o dobroti i pravdi, tebi, Gospode, da zasviram! Razmatrat ću put savršenstva: kad li ćeš k meni doći? Hodit ću u nedužnosti srca u domu svojemu. Neću stavljati pred oči svoje ništa opako. Mrzim čovjeka koji čini zlo: on neće biti uza me. Opako će srce biti daleko od mene; o zlu neću da znadem. Tko kleveće bližnjeg u potaji, toga ću pogubiti. Čovjeka oholih očiju i srca naduta ja ne podnosim. Pogled upravljam k vjernima na zemlji da sa mnom stanuju. Tko hodi putem nedužnim, taj će mi služiti. Neće prebivati u kući mojoj tko spletke snuje. Tko govori laži, neće opstati pred mojim očima. Svaki ću dan istrebljivati sve zlikovce u zemlji; iskorijenit ću iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Katizma 13.

Psalam 94.

Dođite, kličimo Gospodu, uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome! Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama! Jer velik je Gospod, Bog naš, Kralj veliki nad svim bogovima. U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina. Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje načiniše ruke njegove. Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Gospodu koji nas stvori! Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva. O, da danas glas mu poslušate: "Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši premda vidješe djela moja. Četrdeset ljeta jadio me naraštaj onaj, pa rekoh: 'Narod su nestalna srca i ne promiču moje putove.' Stog se zakleh u svom gnjevu: 'Nikad neće ući u moj pokoj!'"

Psalam 95.

Pjevajte Gospodu pjesmu novu! Pjevaj Gospodu, sva zemljo! Pjevajte Gospodu, hvalite ime njegovo! Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo, kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova. Velik je Gospod, hvale predostojan, strašniji od svih bogova! Ništavni su svi bozi naroda. Gospod stvori nebesa! Slava je i veličanstvo pred njim, sila i sjaj u Svetištu njegovu. Dajte Gospodu, narodna plemena, dajte Gospodu slavu i silu! Dajte Gospodu slavu imena njegova! Prinosite žrtvu i uđite u dvorove njegove, poklonite se Gospodu u sjaju svetosti njegove. Strepi pred njim, zemljo sva! Nek' se govori među poganima: "Gospod kraljuje!" Svijet on učvrsti da se ne pomakne, narodima pravedno upravlja. Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! Neka huči more i što je u njemu! Nek' se raduje polje i što je na njemu, neka klikće šumsko drveće pred Gospodom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji. Sudit će svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj.

Psalam 96.

Gospod kraljuje: neka kliče zemlja, nek' se vesele otoci mnogi! Oblak i tama ovijaju njega, pravda i pravo temelji su prijestolja njegova. Oganj ide pred njim i sažiže okolo dušmane njegove. Munje mu svijet osvjetljuju; zemlja to vidi i strepi. Brda se tope pred Gospodom k'o vosak, pred vladarom zemlje sve. Nebesa navješćuju pravednost njegovu, svi narodi gledaju mu slavu. Nek' se postide svi što likove štuju i koji se hvale kumirima. Poklonite mu se, svi bozi! Sion radostan sluša, gradovi Judini kliču zbog tvojih sudova, o Gospode! Jer ti si, o Gospode, Svevišnji - nad svom zemljom, visoko, visoko nad bozima svima. Gospod ljubi one koji mrze na zlo, on čuva duše pobožnika svojih, izbavlja ih iz ruku opakih. Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu. Radujte se, pravednici, u Gospodu, slavite sveto ime njegovo!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa i prvi pjeva dok narod čini jedan veliki poklon, a kad narod odgovara svećenik čini jedan veliki poklon.

Tropar, glas 6.:

Jutrom glas mi već čuješ, o Kralju moj i Bože moj.

  • Gospode, počuj riječi moje i razaberi vapaj moj.

  • Jer tebi se molim, Gospode!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan:

Kako da te nazovemo, Omilostivljena? Nebom – jer si zasjala Suncem pravde? Rajem – jer si procvala Cvijetom neraspadljivosti? Djevicom – jer si ostala nepovrijeđena? Čistom Majkom – jer si na svojim svetim rukama držala Sina, Boga sviju? Njega moli za spasenje naših duša! Tri mala poklona.

Svećenik ulazi u oltar

Stihovi:

Korake mi upravljaj po riječi svojoj, da nikakva opačina ne ovlada mnome. Izbavi me od kleveta ljudskih i naredbe tvoje ja ću čuvati. 2x

Licem svojim obasjaj slugu svog i nauči me pravilima svojim! 2x

Neka se ispune usta moja hvalom tvojom, Gospode, da bih pjevao slavu tvoju, sav dan veličinu tvoju! 3x

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Tropar, glas 4.:

Žurno nam priskoči, prije nego nas porobi neprijatelj koji tebe huli, a nama prijeti, Kriste Bože naš. Križem svojim pogubi one koji na nas vojuju da shvate što može vjera pravovjernih, molitvama Bogorodice, jedini Čovjekoljupče!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Nastavniče premudrosti, prosvjetitelju razuma, učitelju neukih i zaštitniče nevoljnih! Okrijepi i prosvijetli srce moje, Vladaru! Ti mi podaj riječ, Riječi Očeva, pa neću kratiti usnama svojim da ti vapiju: Milosrdni, pomiluj mene grješnoga!

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Preslavnu Božju Majku, svetiju i od svetih anđela, neprekidno veličajmo srcem i usnama, priznavajući je Bogorodicom jer ona je uistinu rodila Boga utjelovljena i ona se neprestano moli za duše naše!

Gospode, pomiluj. 40 puta

(Ako predmoli svećenik, izlazi ispred carskih dveri i govori sljedeću molitvu)

Ti koji si u svako vrijeme i u svaki čas, na nebesima i na zemlji čašćen i slavljen, Kriste Bože, koji si spor na srdžbu, bogat milosrđem i dobrotom, koji ljubiš pravedne a prema grješnima si milostiv, te sve zoveš k spasenju radi obećanja budućih dobara, ti jedini, Gospode, primi molitve koje ti u ovaj čas upućujemo i upravi život naš prema zapovijedima svojim. Posveti duše naše, očisti tijela naša, ispravi nam misli i pročisti namisli, te nas izbavi od svake brige, nevolje i tjeskobe; okruži nas svetim anđelima svojim da njihovom zaštitom čuvani i vođeni, prispijemo k jedinstvu vjere i spoznaji neizrecive slave tvoje, jer ti si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Smiluj nam se, Bože, i blagoslovi nas, obasjaj nas licem svojim i pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Kralju, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. 12x

Molitva Prvog časa

Kriste, Svjetlosti istinska, ti prosvjećuješ i posvećuješ svakoga čovjeka koji dolazi na svijet! Neka se utisne na nama znamen svjetla lica tvoga da u njemu ugledamo Svjetlost nedostupnu. Korake naše upravi k izvršavanju zapovijedi tvojih, po molitvama prečiste Majke tvoje i svih svetih tvojih. Amin.

Svećenik:

Slava tebi Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi!

Narod:

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Gospode, pomiluj. Triput.

Blagoslovi.

Svećenik:

Krist, pravi Bog naš, molitvama prečiste Majke svoje, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

I svećenik ulazi u oltar.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

Ornament