OrnamentOrnament

Dođite, poklonimo se Kralju našemu Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu i Bogu. Mali poklon.

Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim. Mali poklon.

Psalam 53.

Spasi me, Bože, svojim imenom i jakošću svojom izbori mi pravdu! Poslušaj, Bože, moju molitvu i usliši riječi usta mojih! Oholice ustadoše na me i moj život traže silnici: na Boga se ne osvrću. Evo, Bog mi pomaže, Gospod krijepi život moj. Okreni nesreću na dušmane moje, zatri ih u vjernosti svojoj. Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ti ime, Gospod, jer je dobrostivo, jer ti me izbavi iz svake nevolje, i oko moje vidje postiđene moje dušmane.

Psalam 54.

Počuj, Bože, molitvu, i ne prezri zazivanje moje: obazri se na me i usliši me; mučim se u svojoj tjeskobi, zbunila me vika dušmanska i tlačenje grešnika, jer navališe na me bezakonjem i bijesno me progone. Srce mi je ustreptalo i strah me samrtni spopade. Užas me i trepet hvata, groza me obuze. Zavapih: „O, da su mi krila golubinja, odletio bih da otpočinem! Daleko, daleko bih letio, u pustinji se nastanio; brzo bih si potražio sklonište od bijesne oluje i vihora.“ Smeti ih, Gospode, podvoji im jezike, jer nasilje i svađu vidim u gradu; danju i noću zidinama kruže; bezakonja su i nevolje u njemu. Usred njega zasjede, s ulica mu nepravda i podlost ne odlaze. Da me pogrdio dušmanin, bio bih podnio; da se digao na me koji me mrzi, pred njim bih se sakrio. Ali ti, ti si to bio, meni jednak, prijatelj moj, moj pouzdanik s kojim sam slatko drugovao i složno hodismo u domu Božjemu. Smrt neka ih zaskoči, živi nek' siđu u podzemlje jer im je pakost u stanu i srcu. A ja ću Boga prizvati, i Gospod će me spasiti. Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i one će čuti vapaj moj. Dat će mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene. Bog će čuti i njih poniziti, Onaj koji kraljuje od vijeka, jer se ne popravljaju, Boga se ne boje. Podižu ruke na prijatelje, savez svoj oskvrnjuju. Usta su im glađa od maslaca, a srce ratoborno; riječi blaže od ulja, a oni – isukani mačevi. Povjeri Gospodu svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti: neće dati da ikada posrne pravednik. A njih ti, o Bože, strmoglavi u jamu grobnu! Krvoloci i varalice ni polovicu danâ neće doživjeti! A ja se u tebe uzdam!

Psalam 90.

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni Svemogućega, reci Gospodu: „Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!“ jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štiti i obrana! Nećeš se bojati strašila noćnoga ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara o podne. Pa nek' padaju tisuće kraj tebe, deseci tisuća s desne tvoje, tebi se neće primaći! Tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika. Jer Gospod je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje. Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu. Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju. „Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit' ga jer poznaje ime moje. Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti, s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti. Nasitit ću ga danima mnogim, pokazat' mu spasenje svoje.“

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Katizma 8.

Psalam 58.

Izbavi me od dušmana, Bože moj, zaštiti me od mojih protivnika! Izbavi me od bezakonika, od krvoloka spasi me! Jer evo: dušu moju vrebaju, na me ustadoše silnici. Nema na meni krivnje, o Gospode, ni grijeha: bez moje krivnje na me nasrću. Probudi se! Dođi mi u pomoć i pogledaj, Gospode, Bože nad Vojskama, Bože Izraelov! Preni se, kazni sve pogane, podlacima nemoj se smilovati! Uvečer se vraćaju, reže poput pasa i trče po gradu. Gle, kako bljuju ustima; kletve su im na usnama i govore: "Tko nas čuje?" No, ti im se smiješ, o Gospode, i rugaš se poganima svima. Jakosti moja, gledat ću na te, jer ti si, Bože, zaštita moja, Bog moj, milosrđe moje. Bog neka mi pohiti u susret, nek' me razveseli nad dušmanima mojim! Pobij ih, Bože, da mi narod ne zavode, zbuni i obori ih jakošću svojom, štite naš, Gospode. Grijeh je svaka riječ usta njihovih: nek se uhvate u svoju oholost, u kletve i laži što ih govore! Istrijebi ih u gnjevu, istrijebi da nestanu, nek' se zna da Bog vlada u Jakovu i do nakraj zemlje! Uvečer se vraćaju, reže poput pasa i trče po gradu. Nek' lutaju okolo tražeći hranu; i kad se nasite, neka zavijaju. A ja ću opjevati silu tvoju i klicat ću jutrom milosrđu tvome, Jer mi ti postade utočište i sklonište u dan nevolje. Jakosti moja, tebi ću pjevati, jer ti si, Bože, zaštita moja, Bog moj, milosrđe moje.

Psalam 59.

Bože, ti nas odbaci i bojne nam redove probi, razjari se, a sad nas opet vrati! Potrese zemlju, rasječe je, zatvori joj usjeline jer se poljuljala. Zlu si kob na svoj narod navalio, napio nas vinom omamnim. Al' si i stijeg dao vjernicima svojim da umaknu luku dušmanskom. Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas! Bog reče u svom Svetištu: "Šekem ću razdijelit' kličući, dolinu Sukot izmjeriti. Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje! Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slavit' pobjedu!" Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma? Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar više nećeš, Bože, s četama našim? Pomozi nam protiv dušmana, jer ljudska je pomoć ništavna! S pomoću Božjom hrabro ćemo se boriti, a on će zgaziti naše dušmane.

Psalam 60.

O Bože, vapaj mi poslušaj, budi pomnjiv na molitvu moju! S kraja zemlje vapijem k tebi jer mi srce klonu. Dignut ćeš me na liticu i pokoj mi dati, jer ti si moje sklonište, utvrda čvrsta protiv dušmana. O, da mi je stanovati uvijek u tvom šatoru, da se sklanjat' mogu pod okrilje tvoje! Jer ti, Bože, usliši molbe moje, dade mi baštinu onih što ime ti štuju. Kraljevim danima pridometni dana, kroz koljena mnoga nek' mu ljeta traju, nek' pred Bogom uvijek vlada; dobrotu i vjernost pošalji da ga čuvaju! Ovako ću pjevat svagda tvom imenu, dan za danom vršit' zavjete svoje.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Triput. Tri mala poklona.

Gospode, pomiluj. Triput.

Svećenik izlazi ispred ikonostasa i prvi pjeva dok narod čini jedan veliki poklon, a kad narod odgovara svećenik čini jedan veliki poklon.

Tropar, glas 2.:

Ti koji si u šesti dan i čas na križ pribio grijeh koji se Adam u raju odvažio počiniti, razderi i zadužnicu s grijesima našim, Kriste Bože, i spasi nas.

  • Počuj, Bože, molitvu moju, i ne prezri zazivanje moje.

  • A ja Boga zazvah i Gospod će me uslišiti!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan:

Budući da nemamo smjelost izravno moliti zbog mnoštva grijeha naših, ti, Bogorodice Djevo, moli se onomu koji je od tebe rođen, jer majčinska molitva mnogo može kod Vladareva milosrđa. Ne prezri prošnje grješnika, Prečista, jer milostiv je i moćan spasiti on koji je poradi nas i muku prihvatio. Tri mala poklona.

Tropar proroštva, glas 5.

Gospode, Gospode, sva stvorenja drhte pred tvojom moći! Padamo pred tobom, Besmrtni, i molimo ti se, Sveti: Po zagovoru svetih svojih, spasi duše naše!

Svećenik: Budimo pozorni.

Prokimen, glas 4.

Gospod zna put pravednih, / a propast će put opakih.

Stih: Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom.

Svećenik: Premudrost.

Čitanje iz Knjige proroka Izaije (Iz 1, 1 - 20)

Svećenik: Budimo pozorni.

Svećenik ulazi u oltar

Čitač: Viđenje Izaije, sina Amosova, koje je imao o Judeji i Jeruzalemu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih.

Čujte, nebesa, poslušaj, zemljo, jer Gospod govori: „Sinove sam ti odgojio, podigao, al' se oni od mene odvrgoše. Vol poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve – Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije.“

Jao, grešna li naroda, puka u zlu ogrezla, roda zlikovačkog, pokvarenih sinova! Gospodu ostaviše, prezreše Sveca Izraelova, njemu su okrenuli leđa.

Ta gdje da vas još udarim, odmetnici tvrdokorni? Sva je glava bolna, srce iznemoglo; od pete do glave nigdje zdrava mjesta, već ozljede, modrice, otvorene rane, ni očišćene, ni povijene, ni uljem ublažene.

Zemlja vam opustje, gradove oganj popali, njive vam na oči haraju tuđinci – pustoš k'o kad propade Sodoma. Kći sionska ostade kao koliba u vinogradu, koa pojata u polju krastavaca, kao grad opsjednut. Dan nam Gospod nad vojskama ne ostavi Ostatak, bili bismo k'o Sodoma, Gomori slični.

Čujte riječ Gospodnju, glavari sodomski, poslušaj zakon Boga našega, narode, gomorski!

„Što će mi mnoštvo žrtava vaših?“ – govori Gospod. – „Sit sam ovnujskih paljenica i pretiline gojne teladi. I krv mi se ogadi bikova, janjaca i jaradi.

Kad mi lice vidjet' dolazite, tko od vas ište da gazite mojim predvorjima?

Prestanite mi nositi ništavne prinose, k**â**d mi omrznu. Mlađaka, subote i sazive – ne podnosim zborovanja i opačine. Mlađake i svetkovine vaše iz sve duše mrzim – teški su mi, podnijet' ih ne mogu!

Kad na molitvu ruke širite, ja od vas oči odvraćam. Molitve samo množite, ja vas ne slušam. Ruke su vam u krvi ogrezle, operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti! Učite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite.“

„Hajde, dakle, da se pravdamo“, govori Gospod. „Budu li vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna. Htjednete li me poslušati, uživat ćete plodove zemaljske. U buntovništvu ako ustrajete, proždrijet će vas mač.“ Tako usta Gospodnja govorahu.

Nakon pročitane paremije svećenik govori: Budimo pozorni.

Prokimen, glas 7.

Služite Gospodu sa strahom, / s trepetom se pokorite njemu.

  • Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju?

Stihovi:

Neka nas žurno pretekne smilovanje tvoje, Gospode, jer smo jako nevoljni.

Pomozi nam, Bože, Spasitelju naš, radi slave imena svoga. Gospode, oslobodi nas i otpusti nam grijehe, radi imena svoga!

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Tropar, glas 2.:

Spasenje si učinio posred zemlje, Kriste Bože! Na križu si raširio prečiste ruke svoje, sabravši sve narode koji ti kliču: Gospode, slava tebi!

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:

Klanjamo se prečistom Liku tvome, Predobri, moleći za oproštenje grijeha naših, Kriste Bože! Jer ti si dragovoljno izvolio tijelom uzići na križ da izbaviš one koje si sazdao od ropstva đavolskoga. Stoga ti zahvalno kličemo: Sve si ispunio radošću, Spase naš, koji si došao spasiti svijet.

I sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin. Bogorodičan

Ufanje i zaštitnica i utočište kršćana, neprobojni bedem i tiho pristanište iznemoglima, ti jesi, prečista Bogorodice, a jer spasavaš svijet neprestanom svojom molitvom, spomeni se i nas, od sviju opjevana Djevice!

Gospode, pomiluj. 40 puta

(Ako predmoli svećenik, izlazi ispred carskih dveri i govori sljedeću molitvu)

Ti koji si u svako vrijeme i u svaki čas, na nebesima i na zemlji čašćen i slavljen, Kriste Bože, koji si spor na srdžbu, bogat milosrđem i dobrotom, koji ljubiš pravedne a prema grješnima si milostiv, te sve zoveš k spasenju radi obećanja budućih dobara, ti jedini, Gospode, primi molitve koje ti u ovaj čas upućujemo i upravi život naš prema zapovijedima svojim. Posveti duše naše, očisti tijela naša, ispravi nam misli i pročisti namisli, te nas izbavi od svake brige, nevolje i tjeskobe; okruži nas svetim anđelima svojim da njihovom zaštitom čuvani i vođeni, prispijemo k jedinstvu vjere i spoznaji neizrecive slave tvoje, jer ti si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin.

Gospode, pomiluj! Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Časniju od kerubina i neusporedivo slavniju od serafina, jer si nepovrijeđena Boga Riječ rodila, istinska Bogorodice, tebe veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Svećenik:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Bože naš, pomiluj nas.

Narod: Amin.

Svećenik čita molitvu sv. Efrema Sirijca:

Gospode i Vladaru života mojega! Ukloni od mene duh lijenosti, malodušnosti, sebeljublja i ispraznih riječi. Veliki poklon.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi udijeli meni, sluzi svome. Veliki poklon.

Da, Gospode i Care, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amin. Veliki poklon.

Zatim 12 malih poklona, pri svakom govoreći:

Bože, milostiv budi meni grješnomu.

Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me.

Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi.

Zatim se ponovi cijela molitva sv. Efrema s jednim velikim poklonom na kraju.

Sveti Bože, Sveti Jaki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Triput. Tri mala poklona.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas! Gospode, oprosti grijehe naše! Vladaru, otpusti bezakonja naša! Sveti, pohodi nas i izliječi slabosti naše radi imena svoga!

Gospode, pomiluj. Triput.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu; i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik:

Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda, i u vijeke vjekova.

Narod: Amin.

Gospode, pomiluj. 12x

Molitva Šestog časa

Bože i Gospode sila i Stvoritelju svega stvorenoga! Ti si po milosrđu svoje besprimjerne dobrote poslao jedinorođenoga Sina svoga, Gospoda našega Isusa Krista, za spasenje roda našega, i časnim njegovim križem rastrgao zadužnicu grijeha naših i tako pobijedio knezove i vlasti tame. Zato, čovjekoljubivi Vladaru, primi od nas grješnih ove zahvalnice i molbe, i izbavi nas od svakoga pogubnog i tamnog grijeha i svakoga vidljivog i nevidljivog neprijatelja koji nam želi napakostiti. Strahu tvojemu pribij tjelesnost našu i ne dopusti da se srca naša priklone zlim riječima ili mislima, ljubavlju svojom rani duše naše da bismo, svagda upirući pogledom prema tebi i vođeni tvojom svjetlošću, gledajući tebe nedostupno i vječno Svjetlo, upućivali sveudiljno ispovijedanje i zahvaljivanje tebi: vječnomu Ocu s jedinorođenim tvojim Sinom i presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Svećenik:

Slava tebi, Kriste Bože, ufanje naše, slava tebi.

Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj. Triput. Blagoslovi.

Svećenik:

Krist, pravi Bog naš, molitvama prečiste Majke svoje, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi jer je dobar i čovjekoljubiv.

Narod: Amin.

I svećenik ulazi u oltar.


Ako nema svećenika:

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj nas. Amin.

Ornament