Image

Evanđelje po Ivanu (Iv 16, 15 - 23)

Reče Gospod: "Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

»Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti.«

Nato se neki od učenika zapitkivahu: »Što je to što nam kaže: ‘Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti’ i ‘Odlazim Ocu’?« Govorahu dakle: »Što je to što kaže ‘Malo’? Ne znamo što govori.« Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reče: »Pitate se među sobom o tome što kazah: ‘Malo, i nećete me vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti’? Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet. Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće. U onaj me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime.

Ornament