Image

Druga poslanica sv. ap. Pavla Solunjanima (2 Sol 2, 13 - 3, 5)

Braćo, mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospoda ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu. Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospoda našega Isusa Krista. Stoga, braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju bilo pismom. A sâm Gospod naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! Ali vjeran je Gospod koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga. A uzdamo se, u Gospodu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo. A Gospod neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.

Ornament