Image

Poslanica sv. ap. Pavla Efežanima (Ef 5, 20 - 26)

Braćo! Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospoda našega Isusa Krista!

Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Gospodu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ

Ornament